Na zakázce pro rumunský Transgas už GASCONTROL pracuje, od října probíhají projekční práce a v únoru bude 8 stanic o výkonech od 250 do 2.500 m3/hod. dodáno do Rumunska. „Rumunsko je perspektivním trhem pro plynárenské technologie, má více než 80% roční spotřeby plynu ze svých zásob, ale není snadné se na tento trh dostat a konkurovat místním subjektům,“ uvedl Mieczyslaw Molenda, zakladatel a vlastník společnosti GASCONTROL.

Dodávky regulačních stanic plynu a plynovodů patří mezi hlavní činnosti společnosti GASCONTROL už od roku 1992. Firma zajišťuje komplexní dodávky staveb, od přípravy návrhů řešení, přes projekci, výrobu a montáž včetně funkčních a tlakových zkoušek, až po revize, stavební úpravy a zpracování dokumentace k předání díla. Provádí také rekonstrukce stávajících stanic. Regulační stanice slouží k redukci tlaku plynu při přechodu z vysokotlakého systému do systému o nižším tlaku.

Firma GASCONTROL chce letos proniknout i do západní Evropy. „V Německu se plánují velké investice do modernizace plynárenských sítí a toho bychom rádi využili,“ uvedl Milan Slamečka, obchodní ředitel společnosti.

Mezi největší dosavadní zahraniční úspěchy havířovské firmy patří stavba speciálního energo-centra v ruském Soči v roce 2013. Trigenerační zařízení, které vyrábí pro nově vybudovaný administrativně – obchodní komplex elektřinu, teplo i chlad s minimálním dopadem na životní prostředí, patří k nejmodernějším na světě. V tomto projektu byly použity unikátní plynové turbíny americké výroby, podobné těm v leteckých motorech.

Společnost GASCONTROL má zastoupení v Polsku a na Slovensku, dlouhodobě spolupracuje také s Estonskou plynárenskou společností.

http://www.gascontrol.cz