Pokud je sněhu na střeše málo, většinou nepůsobí žádné větší problémy zásadního charakteru. Když však sníh padá a padá, může jeho vrstva na střeše dosáhnout i několika desítek centimetrů. V takovém případě je důvod k vážným obavám.

První z nich je samotná váha sněhu. Ten napadne-li mokrý, může svou vahou střechu vážně poškodit, či ji dokonce destruovat. Zejména u plochých střech, kde váha sněhu působí fyzikálně v plném rozsahu je v takových případech vhodné vzít lopatu a snažit se jej ze střechy rychle odstranit.

Dalším problémem velkých vrstev sněhu je jeho odtávání ve spodní vrstvě a vzlínání vody pod oplechování střech či střešních oken. V těchto exponovaných místech pak mohou vznikat nevzhledné mapy v interiéru na sádrokartonovém opláštění.

Velkým nebezpečím v případě rychlého tání velkých vrstev sněhu na šikmých střechách je jeho možný sesuv a pád ze střechy do okolí domu. Sesuv sněhu může poškodit nejen samotné tašky v ploše střechy, ale také systém jejího odvodnění. Zde může dojít k deformacím odvodňovacích prvků – rýn, jejich vytržení z háků nebo vyhnutí háků z jejich původní polohy. Narušen je pak spád odvodnění, což vede k jeho nefunkčnosti.

Renomovaní výrobci střešních systémů o tomto problému dobře vědí. V jejich výrobním programu proto najdeme tzv. „protisněhové tašky“.

Ty mají svým tvarem zabránit sjíždění sněhu z plochy střechy. Kladou se většinou ve druhé řadě od okapu zcela průběžně a následně dle místních sněhových podmínek a sklonu střechy diagonálně po celé ploše.

Tyto tašky dokáží sníh na střeše dlouhodobě udržet nebo při rychlém tání sněhové kry rozříznout na menší tak, aby případné škody na střeše i odvodnění byly minimální nebo žádné.

Při rychlém tání velkých vrstev sněhu na střeše je potřeba dávat velký pozor na pohyb osob v okolí domu. V případě nepozornosti může těžký padající sníh způsobit lidem na zemi těžká zranění a je tudíž nutné být maximálně obezřetný.

Pokud však na střechu napadne ideální vrstva sněhu a sníh na střeše díky sněhovým taškám vydrží dlouhou dobu, pak se samozřejmě stává vítaným izolantem, který dokáže ušetřit nejednu naši korunu za vytápění.

Je tedy zřejmé, že sníh na střeše může být dobrý sluha, ale v řadě případů také zlý pán.

Ivo Románek