Investorem byla místní energetická společnost LundsEnergi AB a generálním dodavatelem kotelny byla společnost Foster Wheeler Energi AB. Kotelna Örtofta nebyla prvním projektem, který VPE pro tuto společnost vyráběla a montovala. V roce 2011 byla vyráběna a montována pro společnost Foster Wheeler ocelová konstrukci kotelny K7 v Kladně, která je větší a podobného typu.

Montáž kotelny Örtofta začala v říjnu roku 2012 a do komerčního provozu byla uvedena v březnu 2014. Palivem je dřevní štěpka a recyklované dřevo. Celkový tepelný výkon kotelny je 86 MW a kotelna zásobuje teplem přibližně 50 000 domácností v Lundu a okolí. Vlastní budova kotelny má půdorys přibližně 27 x 25 metrů a výška konstrukce je téměř 50 metrů.

Na montáži kotle a tlakové části se podílela i sesterská společnost VPE Hutní montáže, a. s. Tato spolupráce byla přínosná zejména v komunikaci na stavbě a případné vzájemné výpomoci našich sesterských společností. Tato forma spolupráce se již jednou osvědčila na obdobné, ovšem větší stavbě kotelny K7 v Kladně. 

Montáž ve Švédsku obnášela specifika, která se na stavbách v tuzemsku příliš nevyskytují, například náročnější administrativa spojená s pracovními a bezpečnostními předpisy. Vzhledem ke vzdálenosti místa montáže od místa výroby bylo náročnější zajistit dopravu a pravidelnou logistiku, kterou si montáž vyžadovala. Vzhledem k rovinatému charakteru krajiny a blízkosti moře (vzdušnou čarou pouze 15 km) zde hlavně na podzim a v zimě vál velmi silný vítr. Zažili jsme nárazy větru i o síle 140 km/h. Teploty hluboko pod bodem mrazu v zimě také nebyly výjimkou. Kvůli počasí bylo několikrát nutno přerušit montáž. Jistou, i když ve srovnání s ostatními zanedbatelnou, komplikací byly i krátké dny během severské zimy. 

Celou stavbu se podařilo dokončit v požadovaném termínu i přes mnohé komplikace, které se během projektu vyskytly. Za zmínku stojí například předimenzované velikosti svarů, které se v konstrukci vyskytovaly – svary nebyly počítány na působící síly, ale byly navrženy na stranu bezpečnou dle tloušťky spojovaných plechů. Podobným způsobem byly navrženy přípoje svislých ztužidel, kde byl stejný počet šroubů navržen v patě konstrukce i těsně pod střechou. Tyto nedostatky v projektu vedly nejen ke zvýšení časových nároků na výrobu, ale také k prodražení celé konstrukce.

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s.
Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava
tel.: +420 595 953 296
www.vitkovicepower.cz