Veletrh dlouhodobě podporuje využívání ekologických materiálů s cílem šetřit energii a životní prostředí. Významný prostor proto bude věnován dřevu jako tradičnímu a perspektivnímu stavebnímu materiálu.

VYSTAVOVATELÉ
Předchozího ročníku veletrhu se zúčastnilo na 200 společností z řad nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů střešních materiálů, dřevěných konstrukcí, izolací, střešních oken, doplňků i fasádních systémů. Ne jinak tomu bude i v roce 2015, neboť již v tuto chvíli jsou největší lídři z oboru přihlášeni. Potěšující je zájem řady nových společností, které se na veletrhu budou prezentovat poprvé.

NÁVŠTĚVNÍCI VELETRHU
Mezi tradiční návštěvníky patří stavební inženýři a technici, projektanti, architekti, investoři, realizační firmy, zástupci stavebních firem, prodejci stavebních materiálů,  řemeslníci, zástupci měst a obcí, vlastníci a provozovatelé veřejných budov, majitelé rodinných domů, pedagogové a studenti odborných škol.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Pestrý doprovodný program je realizován za aktivní podpory a účasti špičkových odborníků a významných institucí. Z programu vybíráme například:

Fórum Dřevo a střechy
Garantem fóra je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a zazní zde užitečné informace od špičkových odborníků, kteří se problematice věnují dlouhá léta a mají řadu praktických zkušeností. Z témat vybíráme například:

- změny v druhové skladbě českých lesů – výzva pro lesnický i dřevozpracující průmysl
- základní požadavky na střechy, vady, poruchy
- dřevo ve střešních konstrukcích, principy řešení střech pro obytná podkroví
- novodobé soustavy krovů
- ochrana dřeva, ochrana proti požáru
- tepelná technika a zejména kondenzace
- optimální volba tepelných izolací a pojistných hydroizolací.

Fandíme řemeslu
Nový dlouhodobý projekt na podporu řemesel v ČR, který v roce 2014 zahájila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, bude na veletrhu prezentován mimo jiné formou společné expozice řemeslných cechů, ukázkami prací a řadou přednášek. V rámci Řemeslného dne pak budou předána ocenění zástupcům jednotlivých cechů za nejlepší řemeslný počin.

Konference Izolace 2015
16. ročník prestižní akce s nosným tématem "Systémy vodotěsných izolací spodní stavby"

Mezinárodní odborná konference Coil-Coating představí dvě stěžejní témata - moderní technologie výroby lehkých střešních krytin a výhody a nevýhody plechových střech. Konferenci zajišťuje pořadatel veletrhu ve spolupráci s Evropskou asociací výrobců lakovaného plechu (ECCA).

Centrum fasád
Expozice s odborným poradenstvím zaměřená na obvodové pláště budov

Tradičně bude k dispozici bezplatné Stavební poradenské centrum s podporou ČKAIT a ČVUT v Praze a Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energií.
Souběžně se koná i veletrh obnovitelných zdrojů a úspor energií Solar Praha a veletrh pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků Řemeslo Praha.

Více na www.strechy-praha.cz