Ta je za více než 100 let své úspěšné historie vnímána, jako jediný systémový výrobce okenní a dveřní techniky, cylindrických vložek, automatických vstupních systémů a systémů řízení budov.

Naše redakce se zde setkala s produktovými manažery firmy GU, kteří zastupují značku v České i Slovenské republice, a sice s pány Zbyňkem Stloukalem a Norbertem Müllerem. Ti nás seznámili s novinkami v oblasti okenního a dveřního kování, a s novými trendy v oblasti automatických dveří a vstupních systémů, kde je koncern GU celosvětovým lídrem a inovátorem trhu.

Systém pro únikové dveře s elektrickým blokováním
Systém blokování těchto dveří už není řešen pomocí neestetického přídržného magnetu, nebo použitím samostatně namontovaného únikového elektrického vrátného, nýbrž je zde použito speciální provedení, kdy je vícebodový zámek Secury Automatic zkombinován s přídržným elektrickým vrátným. Dveře jsou tím pádem nejbezpečněji uzamčeny a nemají sebemenší tendenci se kroutit. Dveře lze otevřít po stlačení nouzového tlačítka, nebo dálkově přes EPS, EZS... Nejvhodnější řešení pro školy, školky, domovy pro seniory, atd.

Panikové kování pro plastové dveře - jediné certifikované řešení od GU
V současné době je GU jediným dodavatelem, který poskytuje výrobcům certifikovaný systém výrobků pro únikové (panikové) dveře z PVC. S touto naší absolutní novinkou nabízíme PVC výrobcům postoupení těchto certifikátů v rámci ITT. V praxi to znamená, že prodávat PVC dveře do únikových východů lze jen s označením CE (jako všechny ostatní stavební výplně) a to výrobce/prodejce může momentálně jen s kováním GU. GU je jediná firma, která má tento systém certifikován dle ČN EN 14351!

Servo motor pro ulehčení otevření dveří
Pro otevření mj. vysokých dveří, které jsou vybaveny mnoha uzávěry, např. Secury Automatik6, vyvinula GU nový servomotor (A-Öffner). GU servomotor rea­guje na pootočení klíče zvenku, nebo lehké stlačení kliky zevnitř a tímto impulsem pak ulehčí otevření dveří stažením automatických střelek.

Nový systém motoricky ovládaných zdvižně-posuvných dveří
Tyto motoricky ovládané HS portály jsou vybaveny motorem, který je nově ukryt v křídle. Dříve byl motor umístěn v horní části rámu. Dveře jsou vybaveny tlačítky pro ovládání, tj. „otevření, zastavení, zavření“. Mezi rámem a křídlem se nachází kontaktní bezkabelová GU průchodka, která zabezpečuje nabíjení baterií v křídle, kde jsou skryty i dva pohony a řídicí jednotka.

Plně automatické dveře ovládané biometrickým přístupem
Tyto dveře jsou vybaveny čtečkou otisku prstu, takže je lze jednoduše otevřít po protažení prstu přes scaner. Kromě motorického zámku, který dveře odemkne, je zde také nový GU elektrický otvírač, který umožní jejich plně automatické otevření. Křídlo je navíc vybaveno ovládáním PUSH & GO, které zajistí při pouhém zatlačení na dveře jejich následné automatické otevření. Ve spodní třetině dveří se nachází bezkabelová přechodka s řízením jak biometrického přístupu tak i motoru, v horní části je pak umístěna přechodka pro napájení pohonu. Do nově designovaných protikusů zavírání je nově integrován snímač zavření dveří.
Okno pro bezbariérové bydlení

Nové okno pro bezbariérové bydlení je vybaveno sníženou prodlouženou klikou a zjednodušeným ovládáním. Pootočením kliky o 90° nastavíme polohu větrání, která nechává mezeru 10 cm. Otočením kliky do svislé polohy je možné okno otevřít celé. Výška parapetu je v tomto případě jen 60 cm.

Bezbariérové provedení nových skládacích dveří
Nové bezbariérové skládací dveře ve spojení se systémovým prahem od GU poskytují uživatelům vysoký komfort ovládání. Křídla mohou mít šířku až 1 metr a zatížení na jedno křídlo 130 kg. Křídla jsou vedena na 6 kuličkových ložiscích, která umožňují jejich komfortní pojezd.

Nové provedení pantů UNI-JET
GU představilo nové provedení pantů pro sklápění a otevírání oken. Nové panty mají nejen nový design, ale lze je i lakovat do různých barevných provedení, a proto již dle přání zákazníka nebude nutné používat plastové krytky. Změny můžeme sledovat i v únosnosti. Kromě standardních 100 a 130 kg lze použít panty i na 150 kg a u dřeva zatížení až 200 kg.

Nové řešení prahu GU-thermostep 204
U tohoto prahu pro HS portály byly vylepšeny jeho tepelně technické parametry a zároveň výborně vyřešeno jeho napojení na stavbu, kde je ideálně proveden přechod mezi rámem a prahem v jedné rovině. Spolu s tímto řešením GU vyrábí a dodává také těsnící pásy, které se nalepí na rám a stěnu a ty pak zabezpečují vynikající izolaci proti vodě.