Jeho realizace vyžaduje nejen přítomnost speciálních silničních betonářských finišerů, ale i výrobu a dodávku betonových směsí v nadstandardním množství i kvalitě. Naše redakce navštívila prostory provizorního zařízení staveniště v Lokti na Benešovsku, kde jsou umístěny dvě mobilní betonárny. Ty se v současné době takřka nezastaví.

Rozhodující složkou pro výrobu betonu je samozřejmě cement. Jeho pravidelné dodávky jsou proto pro zajištění plynulosti průběhu betonářských prací na dálnici naprosto stěžejní. Zásobování stavby cementem je každodenním chlebem pro společnost Trans-servis, člena skupiny Heidelberg Cement Group. S dispečerem společnosti panem Němcem přímo na stavbě hovořil náš redaktor Ing. Pospíšil. Ten mu v úvodu řekl: „K vykládce cementu z jímek umístěných na železničních vagónech využíváme vždy dvě cisterny. Každé z vozidel nakládá dvě jímky z vlaku o obsahu 13,5 tuny cementu. Po dojezdu cisteren do prostor mobilních betonáren jsou cisterny s pomocí hadic připojeny k silům a cement je do nich přeložen. Stavba má k dispozici dvě mobilní betonárny, přičemž každá z betonáren má k dispozici dvě stotunová sila na cement. Každá z betonáren spotřebuje při plném výkonu až 60 tun cementu za hodinu, což na nás klade značné nároky na přesnost a pravidelnost dodávek cementu. Směna silničářů na finišeru při betonáži krytu dálnice trvá 12 hodin.“ „Od nás očekávají, že vše proběhne hladce a s dodávkou betonu nebudou mít problémy. Jsme tedy jeden článek v řetězu, ale důležitý,“ usmívá se pan Němec z Trans-servisu.

Po ukončení betonáže v úseku Loket – Hořice budou cisterny s cementem a s nimi i pracovníci Trans-servisu dále v plném nasazení. Jejich úkolem bude zásobování betonáren využívaných k výrobě betonu při realizaci úseku Větrný Jeníkov – Jihlava, který je nyní rozpracován.

Na přelomu měsíců července a srpna letošního roku budou práce na rekonstrukci pravé části úseku Loket – Hořice ukončeny a přesunou do protisměru na levou stranu D1.

Ivo Románek