Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (VPE), člen VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, je historickým nositelem strategických engineeringových oborů, z nichž většina už pod značkou VÍTKOVICE překročila stoletou hranici.
Výrobní program společnosti je rozčleněn do pěti oborů, které představují engineering pro energetiku, chemii a petrochemii, výrobu a montáž ocelových konstrukcí, úpravny surovin a výrobky ekologického strojírenství. Výroba ocelových konstrukcí v rámci VPE probíhá ve dvou střediscích, v Ostravě a v HARDu Jeseník. Tradice výroby ocelových konstrukcí je ve VÍTKOVICÍCH delší než 150 let. Za tuto dobu zde bylo vyrobeno mnoho ocelových konstrukcí pro stavby mostů, výrobních hal, hangárů a stadionů, těžních velkostrojů nebo objektů pro energetiku.

Společnost VÍTKOVICE POWER ­ENGINEERING, člen skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, sestavila pro Westinghouse Electric Company část submodulu CA20_05, který je součástí většího modulu CA20, který tvoří objekt, ve kterém se později bude manipulovat s vyhořelým a novým jaderným palivem. Díky tomu patří tento objekt do tzv. jaderného ostrova, tedy části elektrárny, která podléhá nejpřísnějším nárokům na bezpečnost.

Konstrukční modul CA20, který tvoří část elektrárny, kde se ukládá palivo, se skládá ze 72 submodulů a jeho hmotnost přesahuje 1 000 tun. Samotný zkušební kus váží necelých osm tun a byl dokončen v březnu 2014. Výroba musela proběhnout dle amerických norem a standardů AWS a z materiálu podle amerických norem a imperiálních jednotek (tj. palce, stopy apod.). Materiál pro zkušební kus byl importován z USA, protože jej v tak malém množství nebylo možné v Evropě sehnat. Jedná se o tzv. sendvičovou konstrukci, která by byla v konečné fázi spřažená s betonem. Ocelová konstrukce by měla jednak funkci nosnou a jednak by během výstavby tvořila bednění pro beton.

Konstrukce má „sendvičový“ charakter. Je tvořena dvojicí protilehlých ½ palce tlustých plechů, které jsou od sebe vzdáleny cca 750 mm a jsou opatřeny trny v rastru 150 × 150 mm a systémem výztuh. Vzhledem k relativně malé tloušťce plechu a množství přivařených trnů se výrobce musel vypořádat s deformacemi vzniklými po svařování. Nároky na přesnost byly ještě umocněny přísnými tolerancemi. Kromě trnů a výztuh obsahují moduly také poměrně velký počet betonářské výztuže, která je s nosnými plechy spojena pomocí tzv. lentonů (mechanických spojek betonářské výztuže s kónickým závitem). Lentony i betonářská výztuž jsou také z amerického materiálu v imperiálních jednotkách.

Díky získaným zkušenostem je uplatnění modulu možné na všech projektech AP1000® nejen v České republice, ale v celé Evropě, severní Africe a na Středním východě. VITKOVICE POWER ­ENGINEERING jsou jediným výrobcem ocelových konstrukcí v Evropě, který má se strukturálními moduly AP1000® zkušenost, což poskytuje náskok před ostatními společnostmi nejen pro případnou dostavbu Jaderné elektrárny Temelín (pozn. výběrové řízení bylo společností ČEZ zatím zrušeno), ale i pro jiné připravované projekty AP1000®. V současné době se uvažuje o projektu AP1000 například v Bulharsku, Polsku a ve Spojeném království.

Společnost Westinghouse ­Electric Com­pany potvrdila objednávku společ­­­nosti VÍTKOVICE POWER ENGI­NEERING na výrobu zkušebního kusu jednoho z kritických modulů jaderné elektrárny AP1000® v červnu roku 2013. Uvedená objednávka navázala na dodatek z ledna 2013 k tehdy již rok existujícímu Memorandu o porozumění se společnostmi Vítkovice, Vítkovice Heavy Machinery, Vítkovice Power Engineering a Hutní montáže. Podle podmínek dohody se tyto firmy patřící do VÍTKOVICE MACHINERY GROUP připojily k týmu nabízejícímu temelínský projekt AP1000® jako potenciální výrobci klíčových konstrukčních a mechanických modulů, v případě úspěchu společnosti Westinghouse v tendru na dostavbu JE Temelín.

Westinghouse vlastní licence v mnoha zemích a ostravská strojírenská skupina má šanci vstoupit do dodavatelského řetězce pro celosvětový prodej. Vítkovice mají zájem podílet se na všech projektech jaderných elektráren jak v Evropě, tak mimo Evropu. Úspěšnou realizací submodulu si Vítkovice ověřily nové technologické možnosti na světovém nukleárním trhu.

Ing. David Vrána
vedoucí projektu – ocelové konstrukce VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s.
david.vrana@vitkovice.com

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Ruská 1142/30, 706 00 Ostrava - Vítkovice
tel.: +420 595 953 296
www.vitkovice.com