Na mnohých stavbách se dnes můžeme setkat s novými zajímavými technologiemi, které stavební průmysl v Evropě i ve světě nabízí. Firma PERI také nezahálí a v minulém roce nabídla k prodeji i nájmu, kromě již známých systémů bednění i lešení, velmi únosný systém pro podepření stavebních konstrukcí, potřebný zejména při budování mostů ale i pro jiné komplikovanější betonové stavby.

Systém těžkého podepření ST-A4, který byl vyvinut španělskou pobočkou firmy PERI, pomáhá přenášet dočasné zatížení z velké výšky do podloží. Zatížení vyvolané nejčastěji stavbou betonových nebo ocelových mostovek se přenáší pomocí celkem subtilních ocelových věží složených z jednotlivých prostorových rámů. Každá z věží má ve výšce 12 metrů ještě únosnost 1000 kN (viz graf únosnosti).
Přesné nastavení jakékoliv výšky bednění (při použití hydraulické hlavy min. 1 m) pomocí věží systému ST-A4 umožňují 2 základní díly s výškami 75 cm a 100 cm, stavěcí vřetena s možností maximálního vytažení 25 cm, která se shora i zdola do takto sestavených věží osazují, a hydraulická hlava.
Spodní vřetena slouží k prvotní hrubé nivelaci zatímco horní pro přesné doladění výšky. Jednotlivé dílce jsou přitom spojovány pouze čepy, což do značné míry urychluje montáž a demontáž věží.
Jednoduchost takového spoje zvyšuje i bezpečnost práce montérů.

Cílem při navrhování systému ST-A4 bylo co nejvíce urychlit a usnadnit montáž i demontáž věží. Toho je bez problémů dosaženo použitím hydrauliky. Povolování a vytáčení hydraulické hlavy, která pomáhá při přesném ustavování věží, ale hlavně při spouštění celého bednění po betonáži, je ovládáno přenosným hydraulickým agregátem, se kterým je možné obsluhovat až 5 věží najednou, přičemž mohou být jednotlivé věže spouštěny nezávisle na sobě, nebo všechny najednou. Díky tomu je značně zmenšena pracnost nejen při nastavování přesné výšky konstrukce, ale i při odbedňování hotové mostovky. Rovnoměrné přenesení zatížení přesně do osy věže zaručuje kulový čep, který je součástí hydraulické hlavice.

Výhodou systému ST-A4 je taktéž fakt, že není nutné vytvářet celoplošné podskružení, ale většinou se navrhuje jako podepření tuhou bárkou postavenou kolmo na osu mostu s rozestupy věží v modulu po 75 cm. Nahoře i dole jsou věže s osovým půdorysným rozměrem 75 x 75 cm stejně jako u systému HD 200 spojeny ocelovými nosníky, tentokrát však kvůli většímu zatížení vyztuženými profily HEB 400.

Horizontální síly jsou přenášeny diagonálními táhly uchycenými pomocí upínacích válců do nosníků a díky jejich ukotvení ocelovými závorami a táhly až do základových pasů. Pokud kotvení věží není možné, např. základy tvoří panely, stabilizuje se celá bárka jiným vhodným způsobem - stabilizátory, lany apod.

Pro větší bezpečnost práce ve velké výšce při obsluze hydraulického systému a ukládání roznášecích nosníků je možné použít pracovní lešení ze systému PERI UP Rosett s nosnou konstrukcí po celé výšce nebo vytvořit pracovní plošiny pouze ve výšce hlav na systémových konzolách, které se ještě na zemi jednoduše montují přímo na ležící věž popř. její nejvyšší díl. V obou případech slouží pro výstup do požadované výšky schodiště PERI UP Rosett, nebo ve stejné konstrukci lešení osazené úsporné podlahy se žebříkem.

Úspory materiálu i času, snadná a rychlá montáž a maximální bezpečnost práce jsou při volbě systému ST-A4, stejně jako u ostatních systémů dodávaných firmou PERI, hlavními argumenty.