Již několik let úspěšně zastupuje německého výrobce WEIRO v několika jeho výrobních programech, kterými jsou distributory asfaltových emulzí a mobilní buňky pro zázemí či sanitární vybavení stavby.

Společnost WEIRO se již více než 40 let specializuje na výrobu strojů určených k nástřiku a distribuci asfaltových emulzí, které se používají při výstavbě a opravách komunikací.
Asfaltové a jiné spojovací materiály jsou velice důležité pro nástřik vozovky před položením živičného koberce pro jeho absolutní přilnavost a trvanlivost. Spojovací nástřiky se provádí v dávce 150-500 g/m2. Důležité je rovnoměrné rozložení emulze i její dávka z technologických i ekonomických důvodů. Při nedostatečném nebo nerovnoměrném nástřiku mohou vznikat výtluky a odlupování vozovky, jak je možné vidět zejména na jaře na mnohých silnicích všech tříd. K tomuto poškození dochází v případě, že horní vrstva není důkladně přilepena k vrstvě spodní. V opačném případě, při vyšších dávkách spojovacího materiálu, může docházet ke klouzání obou vrstev, a tak i ke vzniku kolejí či jiného zvlnění vozovky. Neméně důležitým ukazatelem kvality vozovky je i její nosnost. V případě správné přilnavosti jednotlivých vrstev je garantována i maximální využitelnost zatížení horní vrstvy vozovky.

Dalším významným faktorem při výstavbě komunikací je ekonomická kalkulace.
Následující příklad pomůže nastínit zvýšení nákladů při nepřesné dávce spojovacího materiálu:

Předpoklad: úprava povrchu
Délka: 5,0 km
Šířka: 7,5 m
Celková plocha: 37 500 m2
Požadovaná dávka: 200 g/m2
Náklady na materiál: 13 500 Kč/t

V případě že dávka bude 300 g/m2 místo 200 g/m2 v celkové ploše 37 500 m2, znamená 100 g/m2 3,75 t materiálu spotřebovaného navíc. V případě ceny materiálu 13 500 Kč/t nám vznikají zbytečné náklady ve výši 50 625 Kč.

Právě ze všech těchto důvodů je nutné využití takového strojního vybavení, které splňuje veškeré parametry pro snadné a efektivní zvládnutí těchto spojovacích nástřiků. Jedním z nich může být například i zcela jedinečný svého druhu a v mnoha zemích již dlouho používaný samopojízdný distributor asfaltových emulzí WEIRO TM 804 SH, který je schopen velice přesně a efektivně rozstřikovat emulze všech typů. Tímto strojem je možné eliminovat některé faktory směřující ke zkrácené životnosti vozovek související s nástřikem spojovací vrstvy. Tento stroj je vybaven i systémem GPS, který umožňuje přesně kontrolovat množství dávky a zároveň tisknout zprávy o provedené práci. Velkou předností může být i příslušenství v podobě vařiče asfaltu s tryskou pro stříkání hran položené vrstvy živičného koberce pro lepší přilnavost při pokládce sousední vrstvy. Druhým typem příslušenství může být i čistící kartáč. Společnost WEIRO, ale nezklame ve svém výrobním programu ani stavební společnosti, které preferují nástavbové distributory, které se vyrábí ve velikostech nádrží od 1 000 l až do 11 000 l v různých modifikacích se všemi důležitými ovládacími a kontrolními prvky, kterými mohou být například kamerový systém pro kontrolu nástřiku z kabiny řidiče či automatické počítačově řízené dávkování emulze a mnoho dalších užitečných vylepšení. V oblasti distributorů je firma WEIRO schopna uspokojit jak malé a střední, tak i velké firmy zabývající se dopravním stavitelstvím.
Dalším, velice významným, produktem firmy WEIRO na celosvětovém trhu jsou mobilní buňky vysoké kvality, v různých provedeních dle konkrétních požadavků zákazníka, například kancelářské, sanitární aj.