I přesto, že se svou velikostí Heberger CZ s. r. o. řadí spíše k menším firmám, objemem a složitostí dodávaných zakázek se vyrovná největším stavebním společnostem v ČR.

V srpnu 2012 Heberger CZ s. r. o. úspěšně dokončila a zkolaudovala nový průmyslový areál pro výrobce špičkové techniky elektropohonů, společnost SEW-EURODRIVE CZ.
Montážní hala s administrativní budovou, ve které je umístěno sídlo vedení společnosti pro Českou republiku, se nachází v průmyslové zóně okrajové části obce Hostivice.

Objekt je rozdělen do tří částí. Pohledově nejvýraznější je administrativní budova, jejíž lehká, rytmicky členěná fasáda je pojednaná ve firemních barvách. Sjednocujícím prvkem interiéru a exteriéru je příčná stěna, procházející celou budovou.

Další částí komplexu je prosklená zimní zahrada, která slouží jako oddechová zóna s možností posezení v rámci zeleně a zároveň tvoří přechodový krček mezi správní budovou a montážní halou. Tímto dispozičním řešením je zajištěna přímá vazba mezi pracovníky administrativy a výroby.

Poslední částí je vlastní montážní hala, v níž jsou umístěny dvě jeřábové dráhy. Hala svým vzhledem navazuje na barevnost administrativní budovy a její horizontální členění.

Nosná konstrukce objektu, kterou tvoří  prefabrikovaný železobetonový skelet ztužený vnitřním stěnovým jádrem, je z důvodu nižší kvality podloží založena na velkoprůměrových pilotách. Původně navržená monolitická nosná konstrukce byla změněna na prefabrikovanou. Důvodem byla plánovaná realizace v zimních měsících. Obvodový plášť administrativní části je tvořen systémovými zateplenými kazetami. Na opláštění montážní haly byl použit profilovaný systémový plášť sendvičového typu s profilací tvaru W a F, který splňuje předepsanou požární odolnost. Dalším zvýrazňujícím fasádním prvkem jsou hladké obkladové panely ve tmavším odstínu, které tvoří opláštění přístřešku pro nákladní vozidla.

Zimní zahrada je řešena jako lehká prosklená kvůli maximální potřebě světla. Její střecha je oboustranně kloubově uložena na stěně administrativní části z jedné strany a na stěně haly ze strany druhé, čímž je zajištěna dilatace této střešní konstrukce.

Generální dodavatel stavby, společnost ­Heberger CZ s. r. o., již v průběhu výběrového řízení provedl komplexní analýzu technického návrhu prováděcího projektu. Tato analýza zahrnovala posouzení projektového řešení jednotlivých stavebních celků i porovnání navržených řešení se zadávacími požadavky investora a to jak požadavky na funkčnost a vzhled díla, tak na jeho předpokládanou energetickou náročnost a termíny výstavby. Na základě provedené analýzy navrhl úpravy prováděcího projektu stavební části a části technického zařízení budovy. Tyto změny projektu byly v průběhu procesu výstavby, se souhlasem a ve spolupráci s investorem, postupně realizovány. Výsledkem je optimalizované technické řešení, které zajišťuje komfortní užívání objektu při minimalizaci jeho provozních nákladů.

Dokladem zajímavosti architektonické koncepce a kvalitního celkového provedení díla je umístění mezi 5 nejlepšími stavbami v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2013, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

HEBERGER CZ s. r. o.
Pod Lysinami 518/28, 147 00 Praha 4
tel.: +420 244 000 111, fax: +420 244 000 112
e-mail: heberger@heberger.cz ,www.heberger.cz