PERI UP Rosett
je typově odzkoušený, modulový systém lešení zaručující bezpečnost práce. Umožňuje uživateli použít při sestavování tytéž díly v jakékoliv oblasti využití – v podpěrném lešení, u schodišť, v armovacím lešení, při vytváření pracovních lávek jako zavěšené, prostorové nebo fasádní. Hlavními přednostmi systému jsou:

•    snadná montáž díky malé hmotnosti jednotlivých dílů a zámku Gravity Lock,
•    velká únosnost vzhledem k velmi tuhému styčníku a únosným podlahám,
•    flexibilita při využití modulového uspořádání, metrickém modulu délky, šířky i výšky a vychýlení závor ve styčníkové rozetě až 45°.

Použití u dopravních staveb jako lehká i těžká podpěrná skruž i s možností vytvořit průjezdný profil nebo např. zavěšené lešení pro sanaci stávající mostní konstrukce. Je možné i řešení zavěšené prostorové konstrukce (viz obr.), nebo využití pojízdného lešení se založením pojezdu na mostovce.

Rekonstrukce církevních staveb jako jsou kostely, kláštery atd. jsou dnes díky doplňkům systémů lešení snadné. U lešení pro exteriéry jsou využívány i prvky bednění pro složité podmínky založení nad střechou a v interiéru s využitím konzol a vazníků je možné přizpůsobit konstrukci lešení i složitým tvarům fasády.

PERI UP Rosett Flex
Lešenářský systém, který je možné použít v průmyslových provozech, musí být schopný maximálního přizpůsobení a musí zároveň splňovat nejpřísnější požadavky bezpečnosti práce a jeho montáž i demontáž musí být velmi rychlá. Všem těmto kritériím dokonale odpovídá systém lešení PERI UP Rosett Flex.

Systém PERI UP Rosett Flex, nazývaný také jako průmyslové lešení, našel největší využití, jak název napovídá, právě v areálech jako jsou elektrárny, papírny, chemické provozy a podobně. V těchto provozech je kladen důraz na bezpečnost a možnost lešení co nejvíce přizpůsobit tvaru stavěné či opravované konstrukce. Systém Rosett Flex má půdorysné rozměry v rozteči po 25 cm, a proto je možné přizpůsobení i kruhovým nádržím a prostupujícím potrubím se zachováním plné podlahy včetně zábradlí a zarážek. V kombinaci s doplňky jako jsou například schodišťová ramena, příhradové vazníky, konzoly atd. je možné připravit téměř dokonalou pracovní plochu pro montáže a potřebné údržbářské práce přesně podle požadavku investora a zároveň zaručit bezpečný přístup.

Kombinace systémů PERI UP Rosett a Rosett Flex
Další možností využití systému Rosett Flex kromě průmyslových areálů je jako prostorové konstrukce v kombinaci s modulovým systémem Rosett pro rekonstrukce složitých a velmi členitých objektů. Na snímcích jsou například rekonstrukce opěry Katedrály sv. Víta v Praze s výškou 45 m, oprava střechy kostela sv. Antonína na Strossmayerově náměstí a rekonstrukce radnice v Sedlčanech. Jednou z výhod systému je velká tuhost styčníku a tím i celková tuhost konstrukce a dále velká únosnost podlah UDI, kdy je možné vytvořené plošiny využít i pro skladování materiálu, případně strojů pro tryskání a podobně. Tento systém lze také použít pro standardní prostorové konstrukce uvnitř hal a podobných objektů s požadavkem na vyšší  únosnost, ale i jako běžné pracovní lešení.

PERI UP T 72 / T 104
Fasádní lešení PERI UP T 72 / T 104 je rámové lešení nové generace. Umožňuje hospodárně a technicky řešit veškeré lešenářské práce, které jsou určeny pro rámové lešení. Systém navíc nabízí zcela nový rozměr ve vztahu k bezpečnosti práce. Výhody tohoto systémů jsou například: předem montované zábradlí, přičemž zábradlí dalšího patra je montováno ze spodního patra společně s T rámem, dělený rám nebo integrovaná pojistka podlahy.

Lešení PERI UP T 72 je využívané pro zateplování a opravy fasád domů. Kompatibilita s modulovým lešením PERI UP Rosett řeší například založení i ve velmi obtížných podmínkách, vyvěšená pole, nebo řešení nekotveného lešení s pomocí opěrných věží. Z modulového lešení mohou být kvůli bezpečnosti vytvořeny i průchody pro chodce. Pro založení fasádního lešení nad střechou přilehlého objektu lze využít prvků ze sortimentu bednění. Díky systému děleného rámu jsou jednotlivé díly lehké a tím je montáž snadná a rychlá a lze tento systém použít jak pro rodinné domy, tak i pro výškové budovy v závislosti na možnosti kotvení.

Firma PERI, jako dodavatel lešení, je poptávána na stavby či akce různého druhu (sportovní a kulturní akce, stavby komerční, dopravní atd.). Díky univerzálnosti a bezpečné a rychlé montáži systémů PERI UP se tyto projekty daří kdekoliv úspěšně realizovat. Se systémem PERI UP jsme schopni vyhovět zákazníkovi na velkém projektu, ale i na menším projektu, např. rodinného domu.

PERI, spol. s r.o.
Průmyslová 392, 252 42  Jesenice
tel.: 222 359 311, fax: 222 359 315
e-mail: info@peri.cz, www.peri.cz