Připomeňme, že se jedná o dodávku tepelné elektrárny v předpokládaném rozsahu investice 300 milionů EUR. Pro společnost ŠKODA PRAHA je tento projekt prioritním, neboť Balkán představuje její tradiční strategické zahraniční teritorium. Na posledním jednání v Černé Hoře domácí strana nadmíru kladně hodnotila další fázi nabídky. ŠKODA PRAHA garantuje dosažení všech potřebných standardů nového bloku, ať již z hlediska technologického, ekonomického či environmentálních standardů EU, a očekává se, že se stane pro Černohorce dodavatelem tohoto díla.

Současně probíhají jednání o možnosti financování projektu ze strany České exportní banky a EGAP. Zástupci banky byli ostatně přítomni i aktuálním jednáním, obě instituce se navíc spolu se ŠKODA PRAHA zúčastnily jednání 2. zasedání Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci, jež se v Černé Hoře paralelně uskutečnilo. Rovněž Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky je připraveno projednat s Černou Horou možnost rozšíření stávající mezivládní Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi Českou republikou a Černou Horou tak, aby byla zajištěna podpora tomuto a podobným projektům.

Představitelé investora v červnu v Česku navštívili Elektrárnu Tušimice II, kterou v minulém roce po kompletní rekonstrukci Škodovka předala do provozu a je provozována spolehlivě a s vysokou účinností. I zde byla příležitost se ujistit, že díla, která ŠKODA PRAHA dodává, vynikají vysokou účinností výroby elektřiny. ŠKODA PRAHA se navíc opírá o 60 let budované know-how a zkušenosti z jiných energetických projektů, z nichž mnohé úspěšně realizovala v zahraničí.

Jednání v Černé Hoře byla vedena rovněž s místními dodavateli, kterým ŠKODA PRAHA zaručuje vysokou angažovanost v projektu. Bylo konstatováno, že projekt bude velmi přínosný pro Černou Horu a její zaměstnanost. ŠKODA PRAHA v projektu dále plánuje aktivně zapojit též zkušené a prověřené české dodavatele, kteří jsou zárukou kvality celého díla a s nimiž společnost dlouhodobě spolupracuje.

ŠKODA PRAHA
Duhová 2/1444, 140 74 Praha 4
tel.: 211 045 300, fax: 211 045 050
www.skodapraha.cz