Městský stadion v Ostravě – Vítkovicích byl postaven v roce 1938 a už od čtyřicátých let byl dějištěm mnoha mimořádných sportovních podniků. Nejslavnější český atlet Emil Zátopek vytvořil na oválu zdejšího stadionu dva světové rekordy v běhu na 10 000 m. Při poválečných Masarykových hrách se zde představili největší světoví atleti a tradice lehkoatletických závodů vyústila postupně v každoroční pořádání Zlaté tretry Evropy. Během uplynulých ročníků v Ostravě startovaly desítky olympijských vítězů a světových rekordmanů, mj. Alberto Juantorena, Sergej Bubka, Kenenisa Bekele, který zde v roce 2004 zaběhl světový rekord na 10 000 m, nebo Asafa Powel, první sprintér, který v České republice zaběhl stovku pod 10 vteřin. Ve výčtu slavných sportovců nemůžeme zapomenout ani na současného fenomenálního sprintera Usaina Bolta, který v Ostravě pravidelně startuje. Z domácích závodníků se zde svými skvělými výkony nesmazatelně zapsali Helena Fibingerová, Jarmila Kratochvílová, Táňa Kocembová nebo Jan Železný. Na dráze stadionu se mimořádně konaly i závody motocyklů na ploché dráze za účasti nejlepších závodníků ze všech kontinentů a stadion byl samozřejmě také dějištěm mnoha mezistátních zápasů československých fotbalistů i zápasů fotbalové ligy.

REKONSTRUKCE OBECNĚ
O rekonstrukci Městského stadionu jako o investici, která se svým rozsahem řadí k projektům nadregionálního významu, bylo rozhodnuto v polovině roku 2011. Tato varianta byla upřednostněna před stavbou nového městského fotbalového stadionu, který by stál téměř 1,5 mld. korun.

I. etapa rekonstrukce Městského stadionu byla zahájena zbouráním betonových ochozů na východní straně areálu. Na stejném místě se dokončuje krytá tribuna pro 5 tisíc sedících diváků. Nový povrch dostane atletická dráha i travnatá plocha stadionu. Mezi celkem 49 stavebními objekty jsou také vstupy pro diváky, renovace věží pro umělé osvětlení, skladovací hala, kanál pod atletickou dráhou, Energocentrum Jih aj. První etapa prací bude hotova do konání 52. ročníku Zlaté tretry v červnu 2013…viz obr. 1.

V rámci II. etapy rekonstrukce mají vyrůst dvě kryté tribuny tzv. severní a jižní za oběma brankami, čímž se spolu s hlavní a novou východní tribunou uzavře prstenec stadionu s kapacitou 15 tisíc sedících diváků. Předpokládaný termín zahájení prací je červenec 2013, ukončení v květnu 2014. Ve stejném měsíci má Ostrava pořádat mistrovství republiky v atletice, o měsíc později pak Zlatou tretru a případně také mistrovství Evropy v atletice družstev 2014, o jehož pořadatelství se metropole Moravskoslezského kraje uchází.
Po úplném dokončení, tedy po realizaci II. etapy stavebních úprav, získá město Ostrava moderní multifunkční zařízení, které umožní pořádání atletických soutěží nejvyšší mezinárodní kategorie, domácích i mezistátních zápasů ve fotbale, kulturních a společenských akcí.

PROJEKTOVÁNÍ REKONSTRUKCE
Ve výběrovém řízení na generálního projektanta rekonstrukce Městského stadionu byla vybrána, jako vítězný uchazeč ve výběrovém řízení, společnost ­HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a. s. HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a. s. působí v regionu Moravskoslezského kraje a v oblasti projektování má již více než 60-letou tradici. Od počátku své existence nabízí komplexní spektrum služeb v oblasti projektování a inženýrské činnosti. Mimo to svým obchodním partnerům zajišťuje poradenství v investiční výstavbě, odbornou technickou pomoc při organizování, zadávání a vyhodnocování tendrů na dodavatele staveb a technologických částí, geodetické práce, geologické služby a autorský dozor ve fázi realizace staveb. Tým profesních inženýrů, z nichž většina vlastní autorizační osvědčení a má dlouholetou praxi ve svém oboru, je garancí vysoké odborné úrovně poskytovaných služeb a zodpovědného přístupu ke klientovi.

Architektonický návrh, který sloužil jako předloha projektu, zpracovala v subdodávce společnost Projektstudio (arch. David Kotek). V současné době, kdy probíhá dokončovací fáze výstavby I. etapy rekonstrukce, zajišťuje společnost HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a. s. výkon autorského dozoru.

KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE TRIBUNY
Ocelová konstrukce pro východní tribunu je tvořena 18 plnostěnnými rámy, průvlaky a nosníky pro podepření ŽB prefabrikátů stupňů, střešními nosníky, svislou konstrukcí mezi zadními stěnami rámů, podélnými a příčnými obslužnými lávkami. Půdorysně je konstrukce na krajích zakřivena do oblouku s osami po 8,5°. Délka ocelové konstrukce při zadní straně rámů je cca 168 m, šířka konstrukce je 20,8 m a výška cca 18,9 m. U osy „9“ je dilatační spára 80 mm, která umožňuje dilatační pohyb konstrukce ±40 mm …viz obr. 2.

Plnostěnné rámy jsou uzavřeného obdélníkového průřezu šířky 300 až 600 mm a výšky 300 až 2 690 mm. Vzdálenost rámů je v přímé části 9,5 a 8,75 m, v obloucích cca 9,9 m. Rámy mají tvar srpu se dvěma stojkami. Zaoblení rámů je tvořeno kruhovými oblouky různých poloměrů. Příčel rámů je šikmá a stoupá od nižší stojky směrem za vyšší stojku, kde se ohýbá v oblouku vzhůru do protisměru a nahoře přechází v šikmou konzolu s nejvyšším místem nad atletickou dráhou. Horní konec konzoly má nadvýšení 140 mm.

V dolní části jsou rámy propojeny průvlaky uzavřeného svařovaného průřezu na 3 výškových úrovních. Průvlaky jsou do rámů vetknuty, pouze u dilatace je uložení kluzné pomocí teflonových desek na konzolách. Dolní průvlaky mezi osami „2 - 3“ a „16 - 17“ jsou přerušeny kvůli vjezdu pro invalidy. Průvlaky vynášejí nosníky šikmé ve svislé rovině, které mají na horní straně stoličky pro uložení prefabrikátů. Na šikmé nosníky navazují směrem dolů konzoly, na kterých jsou uloženy ŽB nosníky. Mezi rámy „6 - 7“ a „12 - 13“ je v rovině pod sedadly příhradové ztužení.

Střešní konstrukce je tvořena vaznicemi se střešními ztužidly. Vaznice jsou uloženy na horních příčlích rámů. U osy „9“ je dilatace šířky 80 mm. Na vaznicích je nosný pozinkovaný trapézový plech výšky 50 mm, který vynáší střešní plášť stavební části. Pod vaznicemi je zavěšen podhled. Na konci rovné šikmé plochy střechy je umístěn příhradový nosník s ocelovým žlabem. Na boční stěnu horního i dolního pasu příhradového nosníku navazují skružené sloupky z uzavřeného obdélníkového profilu nebo IPE 120, které tvoří nosný rošt pro trapézové plechy vnitřní i vnější zadní stěny tribuny. Z vnitřní strany zadní stěny tribuny směrem k divákovi je dále uchycen vnitřní stěnový plášť. Na konstrukci je z provozních důvodů umístěno několik lávek. Na střeše, 1,4 m od konce konzol rámů, je umístěna podélná lávka šířky 800 mm. V zábradlí lávky jsou umístěny průchody s dvířky, které umožňují vstup na střechu. Na příčnících lávky jsou směrem k hrací ploše stadionu konzolky, na kterých jsou umístěny trubky pro uchycení vlajek.

Pod střechou je na úrovni +12,550 m zavěšena podélná lávka šířky 800 mm, která slouží pro umístění světel. K tomuto účelu jsou do lávky uchyceny sloupky s horní konzolkou pro připevnění svítidel. Přístup na lávku je u rámů „3“ a „16“ pomocí příčných lávek za pomoci žebříků s ochranným košem.

Další lávky se nacházejí na úrovni +8,925 m a slouží k celkovému komunikačnímu propojení s tribunou za posledními sedadly diváků.

Ocelová konstrukce je zařazena do třídy provedení EXC3 dle ČSN EN 1090-2+A1. Konstrukce byla původně navržena z oceli S 235, a pro svařované profily z plechů z jakostního stupně J0. Vzhledem k našim zkušenostem s problematickým zajišťováním jakosti oceli S235 ve stupních J0 nebo J2, zajistili jsme materiál jakosti S355 J2+N, který je na trhu zcela běžný v rozumném termínu dodání.

Plechy stojin hlavních rámů budou v místě svařovaných styků s průvlaky kontrolovány ultrazvukem na vnitřní nespojitosti. Také čelní desky šroubových styků šikmých nosníků s dolním a horním průvlakem a kotevní desky kotvení K2 budou kontrolovány ultrazvukem na vnitřní nespojitosti. Svary na pohledových, viditelných stranách musí být zabroušeny a musí být průběžné, uzavřené.

VÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE
Výroba ocelové konstrukce byla prováděna v provozech Mostárny společnosti ­VÍTKOVICE ­POWER ENGINEERING a. s. (VPE). VPE jsou dceřinou společností Vítkovice, a. s. a byla vytvořena jako nástupnická společnost ke dni 1. 6. 2008. Je historickým nositelem strategických engineeringových oborů, z nichž většina již pod značkou VÍTKOVICE překročila stoletou tradici. Výrobní program společnosti je rozčleněn do pěti oborů, které představují engineering pro energetiku, chemii a petrochemii, výrobu a dodávky ocelových konstrukcí, úpravny surovin a výrobky ekologického strojírenství. V oblasti stavebnictví jsou právě ocelové konstrukce základem mnoha staveb mostů, hangárů, továrních hal i stadionů. Jednou z nich byla i dodávka ocelové konstrukce pro tribunu Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích.

Jak již bylo řečeno, výroba probíhala podle normy ČSN EN 1090-2+A1 třída provedení EXC3. Pro svařování ocelové konstrukce se používaly metody 121 – Automatové svařování pod tavidlem a 135 – Ruční svařování v ochranné atmosféře. Všechny svary prošly 100% vizuální kontrolou podle ČSN EN 473, styky pásů a stěn do délky byly kontrolovány ve 100 % ultrazvukem dle ČSN EN ISO 17640, tř. zk. B.

Závěrečnou operací byl třívrstvý nátěr v celkové tloušťce 280 mm, vrchní vrstva polyuretanové barvy v odstínu RAL 7016 (tmavě šedá). Nátěru předcházelo tryskání na stupeň čistoty Sa 2½.

Celá akce byla rozdělena do několika zakázek odpovídajících termínovým požadavkům montážních prací. Bohužel absence včasného dokončení celkového harmonogramu výstavby z pohledu všech řemesel způsobila, že bylo nutné v již rozběhnutém procesu výroby ocelové konstrukce převrátit její sled, což přineslo mnohé, nejen termínové problémy. Jedním z technických problémů byla např. nutnost přizpůsobit nakládku dílců rámu tak, aby nebylo nutno na stavbě je dále polohově obracet. To v některých případech dokonce znamenalo vybourat otvory v mezilehlé stěně výrobních hal.

Každý rám byl totiž oproti původnímu záměru, vyrobit jej ze 3 kusů, vyroben pouze ze 2 kusů, čímž se vytvořily docela neforemné celky pro manipulaci. K tomuto dělení bylo nutné přistoupit z důvodu redukování nezbytných montážních svarů, které musely být prováděny za nepříznivých klimatických podmínek a za dalších nezbytných technických opatření. Dělení na rozměrnější dílce bylo také umožněno výrobními možnostmi hal a také poměrně malou dopravní vzdáleností od místa výroby na místo montáže. Oba dílce každého rámu byly vždy na dílně sestaveny naležato do definitivního tvaru a pečlivě několikanásobně tvarově proměřeny...viz obr. 3.

Každá odchylka nad přípustnou toleranci tvaru nebo nevhodné rozevření montážní spáry by totiž znamenala velké komplikace při dodržení celkové siluety tribuny. Také rozteče kotevních hnízd obou stojek rámu 7,3 m směrově, 1,1 m výškově a vůle ve velikosti otvorů v patkách pro nasazení rámů na předem zabetonované kotevní šrouby neposkytovaly žádnou možnost slevit z dosažení co největší přesnosti výroby. Pro eliminaci úchylek roztečí kotevních šroubů v každém hnízdě při jejich zabetonování do základů byly dodány na stavbu pomocné kotevní šablony.

Z ostatních běžných výrobních procesů situaci, zejména termínovou, nejvíce ztížila změna projektu v řešení nadstřešních lávek. Dodatečně bylo totiž rozhodnuto o celé řadě jejich úprav, z nichž nejrozsáhlejší byla nutnost provedení mnohočetných výstupů z lávky na střechu. To v situaci, kdy mnohé lávky již byly vyrobeny s navařeným zábradlím a část z nich dokonce v dohotoveném nátěru. Vzhledem k velmi napjatému harmonogramu montážních prací na ocelové konstrukci, ale i dalších navazujících řemesel, bylo nutno vytvořit operativní plán expedic po jednotlivých dílcích, aby se nezastavila montáž.

MONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE
Podmínky montáže byly ztíženy především zimním obdobím výstavby OK, omezeným místem pro předmontáž, nemožností skladování dílců na stavbě a vzájemným prolínáním montážních prací na ocelové konstrukci s ostatními pracemi – osazování betonových prefabrikátů společnosti Prefa...viz obr. 4.

Předmontážní místo bylo omezeného rozsahu zhruba uprostřed půdorysu stavby za zadní stěnou a bylo nutno velmi pečlivě naplánovat jednotlivé operace a používání zejména jeřábů, aby nevznikaly kolize mezi jednotlivými profesemi při transportech mate­riálů či dílců.
Prolínání montážních prací bylo zpočátku zejména s osazováním betonových panelů sedadel a zadní stěny převážně přes střechu tribuny, vlivem čehož nebylo možno namontovat hlavní ocelovou konstrukci v jednotlivých polích tribuny najednou. Znamenalo to vrátit se po montáži dílců nezbytných pro kladení panelů znovu k dokompletování ocelové konstrukce, přičemž se postupovalo od obou konců tribuny směrem k jejímu středu u dilatace v řadě 9.

ZÁVĚREČNÉ ÚDAJE
- Hmotnost ocelové konstrukce pro východní tribunu je 903 tun.
- Z toho cca 38 tun pozinkovaných trapézových plechů (4 020 m2).
- Počet dílců ocelové konstrukce tribuny: 3837
- Další související objekty OK:    turnikety, skladovací hala
- Použitý SW výrobní dokumentace – TEKLA STRUCTURES ... viz obr. 7

Investor stavby:
Statutární město Ostrava, VÍTKOVICE ARENA, a. s.

Hlavní dodavatel stavby:
METROSTAV a. s.

Tvůrce projektu tribuny (stavební části i části OK):
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a. s.

Tvůrci výrobní dokumentace OK:
SKÁLA & VÍT, s. r. o. + VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s.

Výrobce OK:
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s.
Mostárna Ostrava, HARD Jeseník

Montáž OK:
Hutní montáže, a. s., člen Vítkovice machinery GROUP

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Ruská 1142/30, 706 00 Ostrava - Vítkovice
tel.: +420 595 953 296
www.vitkovice.com

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a. s.
28. října 1142/168, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
tel.: +420 596 604 111, fax: 420 596 623 864
hpo@hutniprojekt.cz, www.hutniprojekt.cz