Jedná se o železobetonový systém používající dřevocementové absorbéry. To s sebou přináší výhody, jako jsou nadstandardní akustické parametry (zvuková pohltivost A4 až 18 dB a vzduchová neprůzvučnost B3), vysoká životnost (40-50 let), jednoduchá a rychlá montáž. Stěny mají vzhledem k porézní struktuře samočistící efekt a jsou tedy zcela bezúdržbové. Dalšími výhodami jsou plně identické oboustranně pohltivé verze stěn a jednoduchá opravitelnost.

nová generace protihlukové ochrany

FASETON - MALÝ OBLOUK
S nejnovějšími obloukovými protihlukovými stěnami je možné zdokonalit úroveň protihlukové ochrany systému stěn změnou geometrie horního okraje. V kombinaci s hlukovými absorbery nejvyššího standardu nabízejí tyto stěny optimum v oblasti protihlukové ochrany.

Horní konec protihlukové ochranné stěny je blíž ke zdroji hluku, redukce hluku za stěnou je vyšší o cca 1 dB ve srovnání se stěnou rovnou.

- výška standardního sloupu pouze do výše rovné části stěny
- standardní obloukový rádius: 1,0 m
- významný designový prvek

FASETON – VELKÝ OBLOUK
- nejvyšší stupeň ochrany proti hluku
- individuální provedení rádiusu oblouku a výšky stěny
- hrana proti sněhu jako horní ukončení stěny
- způsob stavby bez sloupů- možnost demontáže jednotlivých prvků- možnost integrování únikových dveří
- zadní stěna hladká v betonové šedi nebo natřená barvou RAL
- možnost ozelenění zadní strany

FASETON - NÁSTAVEC
Úkolem bylo vyvinout nový prvek systému FASETON, jenž by zabezpečoval co nejvyšší možnou účinnost clony při zachování malé výšky bariéry.

A v neposlední řadě nenavyšovat cenu. Výsledkem je prvek „nástavec“.

Při jeho první realizaci bylo měřením zjištěno, že nejvyšší úsporný potenciál má při měření emisí ve 100metrové vzdálenosti od zdroje hluku. Zde by musela být konvenční protihluková stěna zvýšena o 1,9 - 3,0 m, aby se dosáhlo téže emisní úrovně.

Technicky je použití prvku nástavec velmi jednoduché, jelikož se stejně jako ostatní dílce systému FASETON osazuje nasunutím mezi příruby sloupů.

FASETON - LANDSCAPE
Protihluková stěna jako sbližující přechod mezi přírodním a silničním prostorem LANDSCAPE je mezinárodní výraz pro krajinu a je pojmenování značky nového protihlukového systému, který má uživatelům silnic, popř. drah, vrátit zpět pohled a vztah k přírodě, jenž jim byl odebrán běžnou protihlukovou stěnou.

Platí zde rychlé zapojení těchto stěn k utvoření klidového účinku, aby stimulovaly lehký, viditelný a blízký přechod mezi kontrastními díly a přírodním okolím. Díky oknu, které se pomalu otevírá a zavírá je optická změna krajiny v pozadí lehce přijatelná. Protihluková ochrana a za ní se nacházející krajina jsou zjevně „propojeny“.

Pokud o tomto řešení uvažujete, rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace a to i formou konzultace s naším odborným pracovníkem přímo u Vás. Jsme schopni Vám zajistit potřebnou projektovou dokumentaci, prefabrikáty vyrobit a stěnu namontovat.

Rieder Beton, spol. s r. o.
U Hlavního nádraží 3, 586 01 Jihlava
tel.: 567 573 221, fax: 567 210 042
e-mail: rieder@rieder.cz, www.rieder.cz