Konstrukce nových finišerů Volvo P7820C a P8820C těží z více jak padesátileté zkušenosti výroby silniční techniky. Velká rezerva výkonu, robustní a masivní konstrukce, vysoká účinnost provozu a snadné ovládání. Finišery Volvo jsou ideálními partnery pro velká a středně velká nasazení v šířkách pokládky do 11, respektive do 13 metrů u P8820C.

Finišery Volvo mohou pokládat různorodé materiály, a mohou tak pracovat na všech etapách výstavby, od pokládky podsypných a podkladních ploch, přes živičné kryty vozovek až po finální obrusné asfaltové vrstvy. Svoje uplatnění najdou finišery Volvo při stavbách cyklistických stezek, městských silnic, silnic pro motorová vozidla a dálnic, letištních ploch, kolejových svršků, parkovacích a odstavných ploch a všude tam, kde je potřeba kontrolovaně položit různé typy materiálů.

Finišery P7820C a P8820C jsou osazeny výkonným elektronicky řízeným motorem Volvo D8, který má dostatečnou rezervu výkonu pro pokládku materiálu v maximální šířce a při vysokém zatížení.

Motor D8 splňuje emisní normu EU pro mimosilniční stroje Stupeň IIIb a americkou Tier 4i. Šestiválcový motor poskytuje výkon 175 kW a 200 kW u P8820C. Pro splnění emisních norem jsou motory vybaveny technologií E-EGR, externí recirkulací výfukových plynů s mezichlazením a oxidačním katalyzátorem s filtrem pevných částic. Tento systém kombinuje pasivní a aktivní regeneraci filtru pevných částic bez ztráty výkonu. Oba finišery jsou vybaveny systémem Smart Power, který snižuje otáčky motoru na 1 600 ot/min a tím i spotřebu paliva až o 30 %. Systém pracuje bez zásadního vlivu na výkon a produktivitu samotného finišeru.
Pojezd finišerů je elektronicky rovnoměrně řízen a zajišťuje přesný přímý pojezd za všech podmínek a rovnoměrný rozjezd finišeru. Systém řízení pojezdu Volvo zajišťuje pokládku materiálu s vysokou přesností pokládané plochy.

Velká styčná plocha mezi terénem a pásovým podvozkem a rozložení hmotnosti u pásových finišerů zajišťuje účinný a stálý přenos trakční síly. Pro usnadnění údržby je pásový podvozek vybaven systémem automatického napínání pásů, který se aktivuje při nastartování motoru. Pásy jsou tak napnuty automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy.

Ovládání finišerů pomocí ovládacího panelu jednotky EPM II je snadné a obsluha má na pouhé stisknutí tlačítka přístup ke všem nastavením a provozním hodnotám stroje. Všechny údaje jsou zobrazeny na barevném displeji a jsou snadno čitelné. Polohu ovládacího panelu lze nastavit dle požadavků obsluhy a poskytuje 360° výhled kolem stroje. Díky jednoduchému uspořádání kontrolního panelu a ergonomicky navrženému místu obsluhy se může strojník soustředit na svou práci. V případě poruchy systému EPM II jsou stroje vybaveny záložním ovládacím panelem, který ovládá základní funkce stroje. Parametry nastavené v systému EMP II jako je pracovní rychlost, rychlost podávacích šneků, rychlost dopravníku a podobně lze uložit do paměti. Tyto údaje lze při provádění obdobné práce nahrát do operační paměti pouhým stisknutím tlačítka. To usnadňuje a zkracuje čas potřebný k optimálnímu nastavení pracovních parametrů finišeru.

Finišery Volvo jsou vybaveny funkcemi, které zabezpečují pokládku materiálu s nejvyšší přesností a kvalitou povrchu. Mezi ně patří systém uzamčení lišty, který zamezuje propadnutí lišty do právě položeného povrchu při zastavení finišeru. Hydraulický systém automaticky aretuje žehličku v nastavené výšce. Zámek se deaktivuje automaticky po rozjezdu stroje. Další volitelnou funkcí, pouze u pásových finišerů, je systém zamezující zvedání lišty při rozjezdu finišeru. V případě, že dojde k přerušení dodávky živičné směsi pro pokládku a finišer se zastaví, zůstane v dopravníku a v tunelu šnekového dopravníku materiál, který zchladne na nižší teplotu. Při rozjezdu pak musí finišer překonat zvýšený odpor chladnějšího materiálu a lišta má tendenci se nadzdvihnout. Tomu právě zamezuje systém proti zvedání lišty „Anti-climbing lock“. Třetí funkcí je „Screed assist“, která je určena pro pokládku nesoudržných materiálů, kdy lišta má tendenci v průběhu pokládky propadávat do materiálu a finišer vytváří na povrchu vlny, systém sleduje polohu lišty a v případě, že dojde k náznaku propadu lišty, hydraulický systém zdvihu lišty přenese hmotnost lišty na stroj, a nedojde tak k propadnutí lišty do pokládaného materiálu.

Volvo ke svým finišerům nabízí několik typů hladicích lišt. Ty mohou být pevné nebo hydraulicky roztažitelné a mohou být v provedení s elektrickým nebo plynovým ohřevem. Elektrické vyhřívání lišty má dva topné obvody, které zajišťují rovnoměrné ohřívání lišty.

Všechny lišty jsou vybaveny jedním pěchem, který slouží k primárnímu zhutnění materiálu a vibrací, která slouží k uzavření a uhlazení pokládaného povrchu.

Volitelně lze finišery osadit hladicí lištou se dvěma pěchy a vibrací. Díky dvěma pěchům tyto lišty dosahují vysokého stupně primárního zhutnění, proto není potřeba provádět sekundární zhutnění v takovém rozsahu jako u konvenčních lišt s jedním pěchem a vibrací.

Variabilita hladicích lišt je zajištěna nástavci, kterou lze, díky patentovanému rychloupínacímu systému, snadno rozšířit na požadovanou šířku pokládky.

V případě pokládky větší šířky než 7,5 metrů jsou finišery vybaveny systémem předepnutí lišty, které zamezuje ohýbání lišty při jejím tažení při pokládce materiálu.