Český trh plastových kanalizačních potrubí má dnes dva základní směry:
•    Nákup co nejlevnějšího potrubí, často bez ohledu na vhodnost a kvalitu nebo záruky. Používají se úsporné konstrukce s pěnovou střední vrstvou nebo se žebry nejrůznějšího tvaru. Daní za úsporu je nižší odolnost vůči poškození, snížená úroveň bezpečnosti a výrazný pokles podélné tuhosti trubek. Zvláště potrubí s mezerami mezi žebry se při neplánovaných poklesech zeminy chová jako „harmonika“ a způsobuje problémy. (I taková potrubí však Pipelife dokáže nabídnout v kvalitě dle příslušných norem!)
•    Investice do trub maximálně spolehlivých po celou dobu života, aby se neutrácely peníze za opravy. Uvědomělejší investoři si uvědomují také ekologické vlivy poškozených a netěsných potrubí. Vyžadují tedy vysokou bezpečnost a jsou za ni ochotni při nákupu přiměřeně zaplatit. Nejsou hloupí – nákupní cena potrubí tvoří totiž jen asi 10 % ceny stavby.

Probíhá rovněž návrat k PVC, léty ověřenému materiálu, který má ze tří běžných „kanalizačních“ plastů (PVC, PP, PE) nejvyšší pevnostní modul, nejlepší tvarovou stálost a je odolný proti vtlačení kamene do stěny trubky. Díky příznivé ceně PVC mohou plnostěnné PVC trubky konkurovat trubkám z polypropylénu se stěnou žebrovanou, tedy produktům s nižší bezpečností. Nejvyšší dosažitelnou životnost a spolehlivost při rozumné ceně nabízí kvalitní plnostěnné trubky z PVC.

Na řadě významných staveb v České republice byly v posledních třech letech použity třívrstvé plnostěnné trubky systému PVC Quantum SN 12®. Systém Quantum je vhodný pro nejnáročnější podmínky pokládky a provozu. Trubky průměrů 160 až 800 mm odolávají silným nárazům i při bodu mrazu a dovolují pokládku při minus 10 °C, což u běžných PVC výrobků rozhodně neplatí. Spolehlivá integrovaná trubní hrdla obsahují těsnění s plastovou výztuží. Těsnost spojů proto garantuje nezvykle vysoká hodnota 4,8 baru pro 100  let užívání. Kompletní systém doplňují tvarovky o vysoké kruhové tuhosti (SDR 34).

Užitnou hodnotu systému zvyšuje světlá vnitřní trubní stěna, která usnadní kamerovou inspekci (zvyšuje i odolnost proti abrazi – rychlost splašků až 15 m/s). Vnitřní popis trub dovolí spolehlivě odhalit záměnu trub i po jejich zasypání.

Globální změny klimatu nás stále více vystavují extrémům: na jedné straně teplotním maximům a dlouhému suchu, na ­druhé přívalovým dešťům a zá­plavám.

Prohřešky při hospodaření s vodou způsobují často její nedostatek. Spolu se záplavami přispívají k erozním jevům, znečišťování vody a ve svém důsledku přinášejí i vyšší poplatky za dodávku pitné vody.

Pipelife proto nyní přichází s komplexním systémem efektivního hospodaření s vodou. Nový systém Raineo® slouží k zachycování, zadržování a efektivnímu využití dešťové vody, případně k jejímu bezproblémovému vsakování do země. Systém Raineo® vychází z požadavků Evropské unie a splňuje nejpřísnější dnešní požadavky. Kvalita surovin a komponentů zaručuje dlouhou životnost, vysoká technická úroveň výrobků i projekce garantuje spolehlivou funkci po celé generace.

Funkce systému Raineo lze shrnout následovně:
•    Zachycování dešťové vody ze střech, silnic, parkovišť a dalších ploch městských aglomerací, průmyslových i sportovních areálů, letišť atd. K tomu slouží liniová či bodová drenáž nebo uliční vpusti.
•    Transport dešťové vody pomocí některého ze široké nabídky kanalizačních potrubí o různé stavbě a kruhové tuhosti, s využitím kvalitních šachet různé konstrukce a velikosti.
•    Čištění a úprava dešťové vody, zahrnující nabídku separace mechanických nečistot, olejů a ropných látek, případně tuků a těžkých kovů.
•    Bezpečné shromažďování dešťové vody pro další efektivní využití a/nebo její vsakování do zeminy s využitím osvědčeného modulárního systému Stormbox, případně podzemních nádrží. Zachycení přívalové vlny a následný řízený odtok do kanalizace.
•    Přístup do potrubí, filtrů a dalších komponentů pro čištění, kontrolu a údržbu. Je umožněn inspekčními otvory, přístupovými šachtami a konstrukcí všemi směry čistitelných jednotek Stormbox.

J. Jonášek

Pipelife Czech s. r. o.
Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice
tel.: 577 111 211, fax: 577 111 227
pipelife@pipelife.cz ,www.pipelife.cz