Tepelné čerpadlo vzduch-voda Fujitsu-General
Žhavou novinkou v sortimentu Fujitsu-General je tepelné čerpadlo vzduch-voda, s obchodním označením Waterstage. Při jeho kontrukci byl v maximální míře kladen důraz na jednoduchost návrhu a montáže topného systému, což umožní využívat montážních kapacit topenářských a klimatizačních profesí.

Modelová řada, obsahující 6 typů, pokrývá rozsah jmenovitých výkonů 5,0 až 15,5 kW. Tepelné čerpadlo je splitového typu, s vnitřní jednotkou nástěnného provedení a se standardní venkovní jednotkou typu inverter.

Mechanické provedení vnitřní jednotky je shodné pro celou výkonovou řadu. Jejím výrazným rysem je použití patentovaného koaxiálního výměníku, integrovaného do vyrovnávací nádrže malého objemu 25 litrů. Výhodou tohoto řešení je vysoká účinnost, odolnost proti zamrznutí v případě přerušení cirkulace vody, odolnost proti zanesení nečistotami z vodního okruhu a v neposlední řadě nízké tlakové ztráty.

Bivalentní dohřev je řešen elektrickým topným tělesem, standardně vestavěným do vyrovnávací nádrže. Vnitřní jednotka obsahuje všechny hydraulické prvky, potřebné k připojení TČ k topnému systému. Kromě hydraulických prvků obsahuje též napájecí a regulační systém s ovládacím panelem, vybavený mimo jiné ekvitermní regulací, možností týdenního programování a poruchovou diagnostikou. Jako příslušenství vnitřní jednotky lze objednat hydraulický kit pro dva samostatně regulované topné okruhy (např. podlahové topení a radiátory), zásobníkový ohřívač TUV, ohřev bazénové vody a úpravu pro chlazení pomocí fan-coilů. Regulace těchto přídavných zařízení je již vestavěna do regulátoru vnitřní jednotky, což značně usnadní instalační práce. Systém ke své funkci nevyžaduje akumulační nádrž.

Venkovní inverterová jednotka je osvědčené konstrukce z produkce Fujitsu-General. Použití kvalitních materiálů, zpracování a povrchová úprava zaručuje dlouhodobý spolehlivý provoz i v náročných klimatických podmínkách. Použití All DC technologie a nejmodernějších kompresorů Twin rotary poskytuje vysokou účinnost v širokém rozsahu venkovních teplot. Plochý kompaktní tvar a nízká hlučnost umožňuje instalaci na úrovni terénu, na fasádě, na balkóně nebo na střeše objektu.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda Impromat NEO

Tento typ, který vznikl na základě spolupráce firem Impromat Klima a NEOTA CZ, je dodáván již od roku 2006. Zkušenosti jeho uživatelů po dvou topných sezónách potvrdily správnost zvolené koncepce. Velkým kladem použitého řešení je jeho značná flexibilita při návrhu topících i chladících systémů a možnost použití všech vyráběných modelů inverterových venkovních jednotek Fujitsu-General. Projektant topného systému má v současnosti na výběr z 13 modelů ve výkonech od 3 do 16 kW, z toho od 11 do 16 kW jsou k dispozici jak v jednofázovém, tak v třífázovém provedení. Vzhledem k tomu, že TČ Impromat NEO používá stejné typy venkovních jednotek jako systém Fujitsu Waterstage, jsou jeho výkonové charakteristiky velmi podobné.

Vnitřní jednotku kompaktních rozměrů lze umístit i ve stísněném prostoru. Optimalizovaný deskový výměník poskytuje při vyšším COP i nižší namáhání kompresoru. Nový regulační systém nabízí kromě komfortních uživatelských funkcí i dálkovou správu pomocí webového rozhraní. TČ nevyžaduje ke své funkci akumulační zásobník. Jako bivalentní zdroj lze použít nový kompaktní průtokový ohřívač, dodávaný jako volitelné příslušenství, vyžadující minimální instalační postor.

Použití venkovních jednotek Fujitsu ve spojení s výměníky jiných výrobců
Firma Impromat Klima se soustavně věnuje vývoji elektronických modulárních systémů, rozšiřujících možnosti klimatizačních systémů Fujitsu, popř. umožňujících jejich využití pro atypické aplikace. Jedním z jejích úspěšných výrobků je komunikační modul ATW-C-INV, který slouží k přímému ovládání venkovních inverterových jednotek. Kombinace samostatné venkovní jednotky a komunikačního modulu umožňuje návrh topících a chladících systémů na principu tepelného čerpadla, s využitím tepelných výměníků jiných výrobců a konstrukcí (např. vodních, vzduchových výparníků, vzduchotechnických jednotek apod.).

Konstrukce systému spočívá v připojení vhodného výměníku k venkovní jednotce standardním způsobem pomocí chladivového potrubí a elektrickým připojením ovládacího modulu. Žádné jiné komponenty nejsou k realizaci systému nezbytné. K jeho regulaci je možno použít buď interní regulátor, který je součástí modulu, nebo jej řídit nadřazeným systémem (externím regulátorem nebo MaR).

Popis modulu ATW-C-INV
Modul je určen k upevnění na DIN lištu. Krytí IP20 a pracovní teplotní rozsah od -20 °C do +45 °C umožňuje jeho montáž do rozvaděčů a skříní ve vnitřním i venkovním prostředí. Jeho aktuální provozní stav (velikost požadavku na výkon a režim topení/chlazení) je indikován blikáním dvoubarevné LED.

K externímu ovládání slouží dva vstupy:
1. Vstup analogového signálu 0-10 V pro zadání výkonového požadavku v rozsahu 0-100 % jmenovitého výkonu venkovní jednotky.
2. Vstup pro beznapěťový kontakt pro volbu režimu chlazení nebo topení.
Modul je dále osazen třemi výstupy 230 VAC pro signalizaci stavů venkovní jednotky "Chod kompresoru", "Režim odtávání" a "Porucha". Zatižitelnost výstupů umožňuje připojení stykačů nebo menších spotřebičů (např. oběhového čerpadla, motoru ventilátoru, topného kabelu pro odvod kondenzátu apod.).
Modul je vybaven rozhraním pro připojení k PC. Uživatelsky příjemný servisní software umožňuje nastavování a monitorování chodu systému a zobrazení teplot z přídavných teplotních čidel. Naměřené hodnoty lze zobrazit ve formě grafů v cyklech 24 hodin. Všechny monitorované údaje jsou archivovány do souborů CSV.

Rozšíření funkcí modulu je možné pomocí dalšího příslušenství:
- Sada pro připojení k PC pomocí RS232, včetně servisního software.
- Sada pro připojení k počítačové síti pomocí rozhraní Ethernet, včetně servisního software.
- Vestavěný webový server, umožňující přístup k modulu přes Internet.
- Přídavná digitální čidla teploty (k modulu lze připojit až 8 čidel).
- Ovládací panel pro ovládání, nastavování a monitorování systému

VRF-Kit
Pro větší výkony, než umožňují inverterové venkovní jednotky, lze použít venkovní jednotky systému VRF-V, využívající kombinaci invertního kompresoru a jednoho nebo dvou kompresorů s konstantními otáčkami. Pro jejich připojení k jiným typům výměníků slouží VRF-Kit, vyvinutý rovněž ve spolupráci firmy Impromat Klima s firmou NEOTA CZ.

Zařízení nabízí dva možné okruhy použití:
1. Realizaci chladícího nebo topícího systému připojením venkovní jednotky VRF-V k výměníku odpovídajícího výkonu.
2. Připojení výměníku jiného výrobce k multisystému VRF-V, osazenému vnitřními klimatizačními jednotkami Fujitsu. Tento výměník s VRF-Kitem se v systému chová jako standardní vnitřní jednotka VRF.

Výhody tohoto řešení:
- Využití sofistikovaného systému řízení toku chladiva VRF, poskytujícího technické parametry obtížně dosažitelné u běžných kondenzačních jednotek.
- Ovládací komfort a konektivitu systémů VRF. Kromě autonomního provozu umožňuje různou míru začlenění do nadřazených systémů měření a regulace a systémů inteligentních budov, od diskrétních kontaktních rozhraní až po komunikační standardy LonWorks, BacNet a EIB.
- Možnost využití projekčních, montážních a servisních kapacit klimatizačních profesí.
- Příznivá cena.
Firma IMPROMAT KLIMA spol. s r.o. bude vystavovat na stavebním veletrhu SHK v Brně, ve dnech 21.4.-25.4.2009. Všichni zájemci jsou srdečně zváni na stánek č. 069 v pavilonu F, kde uváděná čerpadla budou vystavovanými exponáty a team našich obchodních manažerů Vám bude, v případě Vašeho zájmu, plně k dispozici.

www.impromat.cz/KLIMA