Projekt osvětlení byl zpracován na úrovni projektu pro stavební povolení. Každý , kdo pracuje v oblasti osvětlovací techniky si asi dovede představit, jak komplikované je dotáhnout představy architektů do fungující   světelné soustavy.

Práce komplikovaly přísné požární a hygienické předpisy a omezený prostor. Umístění svítidel se měnilo za pochodu .

Ovládání světelné soustavy v 5.NP bylo realizováno systémem DALI. Každá skupina svítidel byla samostatně ovládána, podle požadavků uživatele. Systém umožňuje  kontrolu stavu jednotlivých svítidel prostřednictvím dálkového monitoringu osvětlovací soustavy i dalších napojených systémů (topení, vzduchotechnika apod.).

Stanovení jednotlivých světelných scén a vyladění soustavy bylo náročným úkolem , se kterým se myslím všichni zhostili na výbornou.

Tento pražský monument je vidět ze všech koutů Prahy a jsme rádi, že jsme zde zanechali svou stopu.

Ing. Václav Šarapatka
Dvouletky 43/30 , 100 00 Praha-Strašnice
Tel.:
+420 274 782 183, fax: +420 274 783 971
info@sarapatka.cz , http://www.sarapatka.cz