Pro vystavovatele je však důležitá také skladba návštěvníků, kterou by měla tvořit nejen laická, ale především také odborná veřejnost. Je proto neuvěřitelné, že se organizátorům výstavy podařilo do útrob výstaviště přilákat více než 50 000 projektantů a pracovníků architektonických kanceláří.

Zdrcující je i počet vystavovatelů. Ti přijeli z více než 40 zemí celého světa a plně využili výstavní plochu v sedmi rozlehlých výstavních halách.Celkem jsme napočítali 2060 stánků z nichž 576 bylo zahraničních vystavovatelů. Výstava proběhla na ploše 180 000 m2.

Přes lednovou nepřízeň počasí se do Mnichova vypravilo více než 60000 zájemců o výstavu ze zahraničí. Z jejich počtu a struktury lze odvodit, kterým směrem se bude nejvíce rozvíjet dnes již globální stavební trh.Nejvíce zahraničních návštěvníků bylo z Ruska, následovaných návštěvníky z Číny.To jsou čísla, o kterých se může pořadatelům výstav u nás skutečně jen zdát.

Z pohledu vyložených novinek výstava přinesla spíše řadu inovací než principiálně se měnícího přístupu.Obecným trendem nadále zůstávají úspory energií, alternativní metody jejího získávání komponenty včleněnými do stavebních konstrukcí, automatizace a elektronizace systémů či prvků, lepší ergonomie a uživatelský komfort a samozřejmě také design či snazší aplikační nároky.

Lze konstatovat, že renomované značky a firmy vystavující na výstavě BAU v Mnichově jsou již řadu let úspěšně etablovány na českém i slovenském stavebním trhu. Jejich výrobky jsou známy a na našich stavbách s úspěchem využívány. Místní zastoupení poskytují jak poradenství, tak i zákaznický či záruční servis a novinky jsou prezentovány s pomocí místních obchodních zástupců a médií.

Pokud však někdo hledá komplexní informaci a nejnovější trendy v jednotlivých oblastech stavebních materiálů či konstrukcí, pak je nabíledni, že výstavu BAU v Mnichově by si neměl nechat ujít.

Ivo Románek