Firma ASTA se snaží po celé toto období neustále rozšiřovat prodej, samozřejmě zajišťovat naprosto spolehlivý servis a zároveň též úspěšně provozovat půjčovnu celého sortimentu stavební výtahů firmy GEDA.

Stavební Stavební výtahy jsou rozděleny v souladu s legislativou EU na tři základní kategorie:
1.    Stavební zdvihací zařízení na přechodnou dobu s nosností do 60 kg do 3 500 kg.
2.    Stálá zdvihací zařízení jakou součást technologických celků stavebních objektů a budov.
3.    Speciální zdvihací zařízení.

Dále se ještě dělí vyráběný sortiment stavebních výtahů na výtahy lanové a výtahy s ozubením. Lanové výtahy a vrátky do nosnosti 250 kg jako první v Čechách na 220 V se brzy staly naprosto uznávaným pojmem pro malou mechanizaci pro všechny pokrývačské a lešenářské firmy v Čechách a na Moravě.

Výtahy s ozubením jsou též na 220 V, ale pouze s nosností do 300 kg a výškou do 35 m. Všechny ostatní jsou již na 380 V a vyrábějí se v různém provedení od uvedené nosnosti 300 kg až do 3 200 kg, přičemž jsou schopny jezdit standardně do výšek od 100 až do 400 m.

Všechny tyto výtahy navíc nevozí pouze na stavby materiál, ale též dopravují příslušný stavební personál, takže zejména při rekonstrukcích je možno vhodně se vyhnout obtěžování obyvatel dotčených objektů. V Čechách zatím největší oblibu získal typ GEDA 500 Z/ZP, který uveze standardně do výšky 100 m náklad do 850 kg nebo 5 pracovníků. Také se často již používá GEDA 1500 Z/ZP. Jedná se zejména o využití při dopravě materiálu na velkých paletách o váže do 2000 nebo 1200 kg. Dalšími, ještě pokročilejšími typy výtahů jsou GEDA Multilift a GEDA PH série. Tyto výtahy jsou konstruovány především pro bezpečnou dopravu osob a potom samozřejmě taky materiálů do velkých výšek s odpovídající vhodnou rychlostí. GEDA Multilift se vyrábí ve třech provedeních s označením podle množství přepravovaných osob. Výtahy typu GEDA PH série již nepoužívají trojboký sloup, který je typický pro převážnou většinu výtahy firmy GEDA s ozubením, ale tyto stavební výtahy jezdí po ozubení čtyřbokého sloupu, který umožňuje přepravní výšku prodloužit až do 400 m.

Dalšími typy oblíbených stavebních výtahů jsou velmi často používané stavební lávky. Lávky se vyrábějí buď klasicky jako lanové, nebo lávky s ozubením. Lanové lávky jsou k dispozici v nosnostech od 450 kg do 1 500 kg.

Z výše uvedeného vyplývá, ač se ještě zdaleka nejedná o celkový výčet všech výrobků firmy GEDA, že prakticky každý stavebník nebo investor je schopen vyřešit u nás jakýkoli problém, který se týká přepravy materiálu  nebo osob při výstavbě a rekonstrukcích či jiných stavebních činnostech.

Ing. Tomáš Teissing
jednatel

ASTA spol. s r.o.
Milady Horákové 28, 170 00 Praha 7
tel.: 233 374 542, fax: 233 375 386
e-mail: asta-geda@volny.cz , www.asta-geda.cz