Silnice I/44 tvoří na trase Mohelnice – Zábřeh na Moravě – Šumperk – Jeseník – Mikulovice – Polsko důležitou komunikační osu celého regionu ve směru jih – sever. Je prakticky jedinou vhodnou komunikací, umožňující spojení bývalých okresních měst Šumperka a Jeseníku s krajským městem Olomoucí. Silnice I/44 umožňuje navíc přístup do rekreačně významné centrální oblasti Jeseníků.

Parametry stávající silnice I/11 a I/44 jsou s ohledem na význam těchto komunikací již nevyhovující a v současné době neodpovídají nárokům, které jsou kladeny na komunikace tohoto významu. Realizace této stavby tudíž přispěje ke značnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Díky přesunu tranzitní dopravy z průtahu Bludova se zlepší i životní prostředí v obci. Stavba byla zahájena v létě 2021 Společností Bludov, kterou tvoří stavební firmy Strabag a. s. a M – Silnice a. s. a měla by být dokončena a uvedena do provozu v roce 2024.
Součástí této stavby je i most o celkové délce přesahující 230 m, který je situován v extravilánu severně od obce Postřelmov. Most, který byl založen na vrtaných velkoprůměrových pilotách, je půdorysně v mírném levotočivém oblouku. Po jeho dokončení bude sloužit k převedení silnice I. třídy I/44 přes řeku Moravu a železniční trať vedoucí ze Zábřehu na Moravě do obce Bludov. V letošním roce byla v rámci stavby zahájena postupná betonáž jednotlivých částí monolitické spřažené desky.

Kloubové plošiny Genie v akci
K práci ve výškách pod mostovkou využívají stavbaři šikovné pomocníky z půjčovny pracovních plošin mateco, a sice samohybné dieselové kloubové plošiny značky Genie, které se používají v prostorách se zpevněnou, ale i nezpevněnou plochou. Ty nachází uplatnění všude tam, kde je zapotřebí dosáhnout velkého stranového rozsahu. Využívají se proto například v místech, kde je třeba překonávat nejrůznější terénní nebo výškové překážky, což je právě příklad prací na tomto mostě. Pracovníci stavební firmy si vypůjčili dva stroje s označením Genie®
Z®-51/30J RT a Genie® Z®-62/40, o jejichž špičkový výkon se stará zabudovaný dieselový motor, takže obsluha nemusí řešit jejich nabíjení. „Obě plošiny využíváme především k dopravě pracovníků na betonářskou plošinu v průběhu betonáže mostovky. Ty probíhají na tak dlouhém mostě v několika etapách na různých místech. Dále plošiny používáme k opravám protikorozního opatření a pro vizuální kontrolu,“ upřesňuje jeden z pracovníků. Nabídka kloubových plošin od půjčovny mateco zahrnuje také stroje elektrické, které jsou však vhodné především do prostor se zpevněnou pracovní plochou.
Pro všechny, kteří občas pracují ve výškách, jsou určeny pracovní plošiny z půjčovny mateco spadající pod společnost STATECH s.r.o. Díky možnosti jejich pronájmu odpadá nemalá investice na pořízení stroje. Půjčit si stroj je možné kdykoliv, přičemž pronájem moderních pracovních plošin renomovaných výrobců zajišťuje firma po celé ČR. S výběrem vhodného stroje poradí vyškolení pracovníci a ani s dopravou pracovních plošin si nemusí zákazníci dělat žádné starosti. Půjčovna mateco disponuje vlastní dopravou, díky které vybraný stroj rychle a bezpečně přepraví na požadované místo. Jakmile budete s prací hotovi, zajistí převoz stroje zpět.

Ing. Jiří Zahradnický