V celkem 32 podlažích nabídne developer prostory pro kanceláře, bydlení, obchody i restauraci: v posledních sedmi podlažích pak vznikne 17 apartmánů s terasami a bazénem a ve dvou podzemních 272 parkovacích stání.

Zatímco podnož tj. první tři podlaží lichoběžníkového půdorysu, je klasickým železobetonovým monolitickým skeletem s modulem 6,00 m x 7,50 m a s atriem uprostřed, věžová část je navržena jako železobetonová konstrukce s nosnými stěnami schodišť, výtahových šachet a obvodových stěn, z nichž ta východní v průběhu výšky dvakrát mění svůj sklon. Velké rozpony jsou zkráceny řadami doplňkových sloupů nesoucími železobetonové stropní desky běžně tl. 24 cm až 26 cm.

Pro výstavbu této výškové budovy zvolili technici PERI po dohodě se zhotovitelem stavby ty nejvýhodnější systémy: uvnitř u stěn výtahových šachet a schodišť byl využit osvědčený, rychlý, rámový stěnový systém TRIO. Panely uvnitř šachet držely k tomu účelu vyvinuté šachtové lávky BR, výrobu sloupů urychlily formy ze sloupového systému pro kruhové průřezy SRS. Vzhledem k velkému počtu stejného nasazení stěnového bednění (půdorysně i výškově), padla volba bednicího systému na stěnové nosníkové bednění VARIO GT 24.

Rozměry jeho panelů lze velmi jednoduše přizpůsobit všem odchylkám pravoúhlého prostoru. Bednění obvodových stěn spočívalo a bylo posouváno směrem vzhůru na lávkách šplhavého systému RCS, jejichž úkolem bylo i vytvoření bezpečného prostoru širokého 2 m pro pracující personál. Pro nejdelší ze 14 sestav lávek byly navíc ve výrobní centrále vyrobeny nosníky GT 24 s atypickou délkou 8,10 m. Na botkách RCS pak lávky šplhaly do vyšších podlaží s pomocí hydraulických pístů. Nad místem prvního zlomu, kde se úhel sklonu fasády měnil tak, že původně zakloněná stěna se vůči vodorovným lávkám stala předkloněnou, bylo nutné bednění vzpírané do stropní desky podepřít a převzít tak i část vlastní váhy betonu. Sestavy RCS byly od tohoto místa až po další zlomovou úroveň nahrazeny lávkami z konzolí VARIOKIT nesoucími bednění TRIO. Na nich pak postupně vyrůstalo podpěrné lešení přenášející síly do samotné lávky. Nad místem druhého zlomu se vrátily opět nasazené lávky RCS, které pak šplhaly až nahoru.

Stropní desky všech podlaží přibývaly s pomocí MULTIFLEXU po 1 záběru na podlaží.

Díky využití vyjmenované techniky PERI při budování této věžové stavby, kdy byla betonáž stěn jednoho podlaží rozdělena do tří záběrů, dosáhl dodavatel betonové konstrukce pravidelného taktu výroby - jedno podlaží za 10 dnů.