Bezpečnostní prvky jako jsou tlačítka nouzového zastavení, bezpečnostní dveřní spínače, světelné závory, ale i ovládací prvky pro bezpečný provoz, musejí být řízeny a monitorovány tak, aby vždy umožnily uvést stroj do bezpečného stavu. Bezpečnostní dohled je vyžadován také u kotlů.

EasySafety účinně zastaví přívod paliva
Norma ČSN EN 50156 „Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení“ specifikuje tento požadavek tak, že v případě, kdy dojde k překročení limitů bezpečného provozu, musí být okamžitě bezpečně zastaven přívod paliva. Bezpečnostní řídicí relé easySafety bylo testováno a schváleno společností TÜV Rheinland pro použití k bezpečnostnímu dohledu nad kotli ve shodě s normou ČSN EN 50156. Eaton EasySafety tak umožňuje realizaci bezpečného odstavení přívodu paliva s úrovní integrity funkční bezpečnosti SIL 3.

EasySafety je vhodné řešení takových bezpečnostních úkolů, pro něž jsou typické vlastnosti produktů řady easy – jednoduchost a pružnost. EasySafety ale nejen monitoruje všechna obvyklá bezpečnostní zařízení, ale také plní úlohy řízení strojů a zařízení. Bezpečnostní reléové moduly splňují nejvyšší požadavky. Jsou vyhovující pro stroje a zařízení kat. 4 podle ČSN EN 954-1, mají úroveň vlastností PLe podle ČSN EN ISO 13849-1, úroveň funkční bezpečnosti SIL CL 3 podle ČSN EN 62061 a lze je použít pro zařízení s úrovní integrity funkční bezpečnosti SIL 3 podle ČSN EN 61508.

Jak nastavit nouzové zastavení
Každý modul řady easySafety má 14 bezpečných vstupů a až pět bezpečných výstupů, které je možné použít pro dohled nad bezpečností i pro řízení. Moduly easySafety mohou plnit všechny funkce jako běžná bezpečnostní relé. Pomocí bezpečnostních funkčních bloků lze naprogramovat funkce nouzového zastavení, dveřního spínače, volitelně s funkcí bezpečnostního zámku, světelné závory s funkcí zaclonění nebo bez ní, dvouručního ovládání, bezpečnostní rohože, uvolňovacího tlačítka, bezpečnostního nožního ovládání, přepínače provozních režimů, hlídače nulové a maximální rychlosti, dohledu nad externími zařízeními, bezpečnostního časového relé a bezpečnostních semaforů.

Hlášení na displeji rozváděčové skříně
Vestavěný displej a klávesnice umožňují přímé a srozumitelné zobrazení diagnostických hlášení. Jestliže nemá diagnostické hlášení zůstat nezobrazeno za dveřmi rozváděče, lze je ukázat na displeji namontovaném na dveře rozváděčové skříně. Uživatel k tomu může využít vzdálený displej MFD v kombinaci s modulem CP4. V tomto případě lze doporučit použití cenově výhodnější verze modulu easySafety bez vestavěného displeje a klávesnice.

Konfigurace pomocí softwaru
Bezpečnostní funkční bloky mohou být konfigurovány přímo na modulu easySafety nebo prostřednictvím PC. Software easysoft-Safety PC nabízí uživatelsky příjemné prostředí, v němž lze bezpečnostní funkce konfigurovat pomocí kontaktních schémat, simulovat je a přenášet je do zařízení. Jestliže uživatel nechce využívat tento software nebo právě nemá k dispozici propojovací kabel, je možné použít modul easySafety s vestavěným displejem a klávesnicí. Také v tomto případě lze všechny bezpečnostní funkce nakonfigurovat nebo modifikovat prostřednictvím PC a hotovou konfiguraci lze uložit na paměťovou kartu, jež je součástí bezpečnostního modulu.

Bezpečnostní modul easySafety nabízí více než obyčejné bezpečnostní relé. Jeho program může obsahovat i běžné kontaktní schéma, podle nějž modul vykonává takové funkce, jako je např. zpracování diagnostických hlášení nebo běžné úlohy řízení stroje. Obě části programu jsou však striktně odděleny a přístup k nim může být separátně zabezpečen hesly. Každé heslo přitom může mít až tři úrovně uživatelských práv. Díky tomu lze umožnit přístup k programům různým skupinám osob. Jestliže je nutné bezpečnostní část programu zcela zabezpečit proti změnám, programátor program zamkne a virtuální klíč zničí. Žádná další úprava programu potom není možná. O každé změně bezpečnostní části program svědčí změna kontrolního součtu. Jedná se o číslo, jež je součástí technické dokumentace projektu a je předmětem prohlášení o shodě.

Více informací prosím na našich kontaktech nebo na http://www.eatonelektrotechnika.cz.