Obor vytápění, sanitární a instalační techniky a inženýrských sítí v sobě zahrnuje tisíce položek, ze kterých může být dílo projektantem navrženo a později sestaveno prováděcí firmou. Šíře materiálů je natolik rozsáhlá a nákladná, že držení jakýchkoliv zásob se realizačním firmám prostě nevyplatí. Mnohem jednodušším řešením je pro ně zaslat svoji poptávku do odborného velkoobchodu s tímto materiálem, který jim příslušný materiál zkontroluje, vychystá a doveze až na místo určení.
Jednou z největších velkoobchodních organizací v ČR s touto komoditou je společnost Gienger spol. s r.o. Ta na našem trhu působí déle než 18 let. V posledním období společnost prošla dynamickým rozvojem. S jejím ředitelem, panem Ing. Vítězslavem Hanákem, jsme o nejnovějších aktivitách společnosti měli možnost hovořit před několika málo dny.

V uplynulém období vaše společnost přesídlila do nového, moderního areálu v Napajedlech u Zlína. Jaké důvody vás vedly k výstavbě tohoto areálu, jaké služby zde poskytujete a jaké z toho plynou výhody pro vaše zákazníky?

Důvody byly zcela pragmatické. Neustálý růst obchodních aktivit nás přivedl k rozhodnutí postavit areál s kapacitou, která nám umožní pozitivní rozvoj v příštích 15 letech. Rozšiřovali jsme také sortiment námi dodávaných výrobků i spolupracujících klientů ve všech regionech ČR. Zvyšoval se obrat a s tím přišel i tlak na prostory našich Expresních skladů v okresních městech. Aktivita těchto skladů zvyšovala nápor na kapacitu centrálních skladů. To byly tedy hlavní důvody, které jasně hovořily ve prospěch výstavby nového logistického centra Gienger. K umístění logistického centra ve Zlíně jsme se rozhodli proto, že jsme odsud bez problémů schopni zásobovat i slovenský trh, kde máme dceřinou společnost. I ona zaznamenává úspěšný rozvoj obdobně jako centrála na Moravě. Kapacita centrály je nyní taková, že zde bez problémů držíme garanční zásoby pro všechny naše dceřiné společnosti. Zvýšením skladové kapacity jsme sledovali také to, aby zákazník vnímal celou naši distribuční síť jako síť, která má vysokou dodací pohotovost. Zároveň jsme dosáhli možnosti zkrácení a zpřesnění dodávek až na místo určení. V systému „just in time“ jsme schopni velmi přesně a pohotově dozásobit v nočních hodinách libovolné naše obchodní místo. Ve skutečnosti to znamená, že věc, kterou zákazník vidí v obchodní síti, ráno nalezne v jemu nejbližším skladě. V daném místě a čase musí náš klient obdržet požadovaný výrobek nejpozději do 24 hodin. Jak můžete vidět, zákazník je u nás na prvním místě. Celá naše práce se přizpůsobuje jeho přáním a potřebám.

Jaká je šíře sortimentu vámi nabízených produktů a jak se tento sortiment v posledních letech vyvíjel (rozšíření služeb, sortimentu např. inženýrské sítě)?

V současné době máme v rámci GC Gruppe v databázi 200 tis. druhů. 38 tis. těch vysoce či středně obrátkových jsou stále skladem. Dnes tvoří 50 % veškerého sortimentu technika pro vytápění, dále jsou to s 20 % sanitární technika, s 20 % technika instalační a 10 % tvoří materiály pro výstavbu inženýrských sítí.

Váš velkoobchod prodává své výrobky pouze montážním firmám a živnostníkům. Jaké důvody vás vedou k tomu, že neprodáváte vámi nabízené zboží konečným spotřebitelům?

Obchodní filosofie GC Gruppe je založena na úzké spolupráci s odbornými montážními firmami – profesionály. Je tomu tak z důvodu, že chceme, aby každý výrobek, který pro svoji bezvadnou funkci vyžaduje odbornou montáž, byl skutečně profesionální montážní firmou také zamontován. Konečnému spotřebiteli přináší takový přístup velké výhody, jak ve fázi přípravy zakázky, tak i v době, kdy uživatel dílo již užívá. V období přípravy zakázky se například podílíme s projektantem a montážní firmou na správné specifikaci všech výrobků a vyřešení veškerých problémů souvisejících s instalací těchto výrobků. Ve fázi montáže dále řešíme veškeré problémy, které při montážích nastávají, ať již jsou způsobeny projektem nebo nenadálými změnami podmínek stavby. Po montáži naše úloha spočívá v organizaci servisních zásahů a hrajeme aktivní úlohu při vyřizování jakýchkoliv reklamačních procesů. Hlavním cílem tohoto snažení je, aby konečný spotřebitel mohl dílo užívat v nejvyšším možném užitném komfortu. Jakákoliv jiná distribuční cesta, která se odchyluje od výše popsaného způsobu, může v konečném důsledku konečného spotřebitele poškodit a dosažení kýženého komfortu mu nezaručí. Naše výhradní zacílení na montážní firmy je proto zcela záměrné.

Váš velkoobchod nabízí řadu originálních produktů topenářské a koupelnové techniky. O jaké typy zboží jde a čím jsou tyto výrobky výjimečné?

Ve výrobcích, které nabízíme máme i řadu tzv. domovských výrobků. V topenářské oblasti je dodáváme pod názvem COSMO. Zde jsou soustředěny výrobky jako např. plynové kotle Brötje, topná tělesa Cosmonova, dále solární technika Cosmosol a mnohé další. V oblasti sanity dodáváme domovské výrobky pod obchodní značkou VIGOUR a v oblasti instalací pod značkou CONEL. Pro montážní firmy i konečné spotřebitele mají výrobky této domovské značky zvláštní význam. Konečnému spotřebiteli přináší garanci vysoké kvality a dlouhodobou záruku, montážním firmám přináší jistotu výdělku, protože se jedná o originální výrobky prodávané pouze naší firmou. Montážník nemá žádné problémy s reklamacemi apod. Výrobky jsou vyráběny známými výrobci, které tyto série vyrábí pouze pro GC Gruppe.

V poslední době se velmi rozmohl prodej téměř jakéhokoliv zboží i na internetových portálech. Jaká nebezpečí z nákupu takového zboží hrozí vám popřípadě i konečným spotřebitelům?

Co se týká internetového obchodu, jedná se o běžný vývoj, který tato doba nese. Náš názor je takový, že je nutné ze strany výrobců začít velmi striktně rozdělovat své výrobkové portfolio na výrobky určené pro profesionální trh, který představuje naše společnost a odborné montážní firmy, a dále na sortiment, který je možné prodávat skrze hobbymarkety a internetové obchody. Jsme toho názoru, že pouze obchod skrze profesionální odbytovou síť, kdy výrobek ve finále zamontuje školená montážní firma, přinese konečnému spotřebiteli veškeré benefity a jistoty, které jsme zmínili již v úvodu a které s sebou jednoznačně nesou naše domovské výrobky COSMO, CONEL a VIGOUR. Z našich zkušeností jednoznačně vyplývá, že přes internetový obchod nebo v hobbymarketu je pro konečného spotřebitele „rozumné“ koupit pouze takový výrobek, který si dokáže zamontovat sám, bez potřeby jakékoliv odborné kvalifikace a kde neočekává, že mu v případě poruchy přijde na pomoc odborná montážní firma.

Pokud všemu dobře rozumím, pak ve své činnosti sázíte na vysokou odbornost a kvalitu zabudování vámi dodávaných produktů. Jakou podporu zajišťujete montážním firmám, aby práce s vámi pro ně byla stále velmi atraktivní?

Klíčovým prvkem atraktivnosti naší obchodní sítě musí být pro konečného spotřebitele atraktivní nabídka s námi spolupracujících montážních firem. Tuto atraktivnost jsme schopni vytvořit vysokou kvalitou výrobků, vysokou dodací pohotovostí a stabilitou ceny výrobků, které montážní firmě přinesou možnosti pokrytí všech jejich odborných služeb. Za tímto účelem provádíme školení, výstavy, propagaci výrobků našich domovských produktů, přizpůsobujeme veškerou logistiku i chování celé odbytové skupiny atd.

Váš velkoobchod patří mezi největší svého druhu v ČR. V kolika pobočkách a v jakých regionech mohou případní zájemci o navázání spolupráce takto učinit? Nabízí všechny pobočky stejný rozsah služeb a zboží?

Je pravdou, že patříme mezi největší profesionální velkoobchody v oboru TZB. V současné době prodáváme v 75 vlastních obchodních střediscích, která jsou rozmístěna po celém území ČR a v západním Slovensku. Naší přirozenou snahou je nabídnout ve všech pobočkách každému klientovi úplný rozsah služeb, ať již se rozhodne nakupovat kdekoliv. Tomuto cíli je podřízena celá vnitrofiremní strategie, organizace a systém zákaznických služeb.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí

Ivo Románek

GIENGER spol. s r.o.
Napajedla 1633, 763 61
tel.: 577 110 651, fax: 577 110 659
e-mail: gienger.zl@gienger.cz, www.gcskupina.cz/gienger