Hlavní sídlo má společnost v Havlíčkově Brodě, nejdůležitější pobočky provozuje v Praze a v Bratislavě. ROSS Holding je firma s obratem přes 1 mld. Kč, zaměstnává celkem 420 pracovníků.

S Milošem Minaříkem, který v ROSSu zastává funkci ředitele divize Elektro, jsme si povídali o současnosti a o vlivu ekonomické krize na obor, ve kterém ROSS podniká.

Co očekáváte od roku, který je spojován s globální ekonomickou krizí?

Podnikání v našem oboru je pevně spjato se stavebním i průmyslovým odvětvím, a proto se i naše odbornost nevyhýbá právě probíhajícímu útlumu. Pro nás je výhodou skutečnost, že náš obor má velice široký záběr od jednoduchých elektroinstalací až po složité technologie s automatizovanými systémy řízení. Tato rozmanitost nám umožňuje působit v celé řadě zakázek, čímž se nám daří eliminovat rizika probíhající recese. Naše aplikace najdete v tuzemsku i v zahraničí, v obchodně-komerčních centrech, v bytové výstavbě a v celé řadě průmyslových odvětví.

Připravili jste nějaké novinky na letošní rok?

Ano a hned několik novinek. Velmi zajímavou aplikací pro dnešní dobu je monitorování a řízení energií. Jedná se o software, který umí velmi efektivně pracovat s několika řídícími systémy a dispečerskými pracovišti. Majitelům a správcům těchto systémů se okamžitě otevřou dveře do oblasti on-line monitorování a efektivního využívání veškerých energií.
Bohužel se ve výstavbě stále setkáváme s investicemi do drahého architektonického prvku a na investice do těchto moderních technologií již nezbývá. I naše další novinka je spojená s řízením a monitorováním. Jedná se o dálkové monitorování a řízení pro majitele a správce budov, které je založené na technologii velmi populárního mobilního telefonu iPhone od společnosti Apple. Třetí novinkou je inteligentní řízení a monitorování rodinných domů a bytů prostřednictvím řídícího systému s dotykovým LCD panelem a s možností komunikace na mobilní telefon přes SMS zprávy.

Jaké novinky čekají na vaše zaměstnance?

Naši zaměstnanci ve výrobě rozváděčů se těší na rozšíření administrativního a sociálního zázemí dílen. Nové zázemí budujeme jako přístavbu, čímž vyřešíme i další rozšíření výrobní plochy pro výrobu rozváděčů, strojní výrobu a přípravu výroby. Trvale investujeme i do vzdělávání zaměstnanců, samozřejmostí je jazykové vzdělávání, odborná školení a rozvoj počítačových dovedností. Několik zaměstnanců si letos zvýší kvalifikaci kurzem revizního technika, trvale podporujeme i zaměstnance, kteří si prohlubují kvalifikaci studiem střední nebo vysoké školy při zaměstnání. Dále připravujeme rozsáhlý projekt na podporu vzdělávání zaměstnanců z programů podporovaných Evropskou unií, který nám, v případě úspěšného získání, významně pomůže individuálně systematicky vzdělávat každého zaměstnance.

Jak hodnotíte uplynulý rok 2008?

Celá elektrotechnická divize si vedla dobře a nebýt krize, určitě bychom ekonomický plán splnili. Takto jsme skončili na 95 %. Námi vyrobené rozváděče jsme, kromě Česka, instalovali v Mexiku, Belgii, na Slovensku, Polsku, Rusku i v Číně. Naše řídící systémy a naše programy pracují v celé řadě průmyslových budov i obchodně-komerčních center. Byli jsme u spuštění výroby osobních vozů Hyundai v Nošovicích, otevření obchodního centra v Jihlavě, pracujeme v elektrárně v Ledvicích a zahájili jsme práce na pokračování výstavby BB Centra v Praze 4 na budově Filadelfie.

Co zajímavého jste dělali v zahraničí?

Každá práce je zajímavá a neopakovatelná. Přesto si pozornost zaslouží dvě zakázky. V Polsku jsme realizovali výstavbu průmyslové haly pro společnost Hranipex. Zakázka byla realizovaná napříč celou naší firmou, dodávali jsme veškeré elektrotechnické technologie od rozvodů VN, přes distribuci NN, slaboproudé systémy i měření a regulaci. Přestože práce a dodávky byly na území EU, museli jsme úspěšně vyřešit mnoho místních specifik. Druhou zajímavou zakázkou byla automatizace plynové kotelny a vzduchotechniky v Pekingu. Jednalo se o velmi rychlou přestavbu s dodávkou veškerého materiálu. Za dva měsíce od podepsání kontraktu ji kolegové z oddělení automatizace přestavěli, naprogramovali a oživili.

Realizujete raději zakázky na zelené louce nebo při přestavbě starých budov?

Každá zakázka má svoji charakteristiku i kouzlo. Po stránce profesní a technologické zde není výrazný rozdíl, ale raději jsem u rekonstrukcí starých budov, protože mají zajímavou historii a nejsou to železobetonové skleníky a plechové krabice. V mé profesní kariéře jsem měl to štěstí být u výstavby technologie cementárny, mezinárodního letiště, několika obchodních center, ale určitě bych se rád spolupodílel třeba na výstavbě Národní knihovny, takzvané Chobotnice na zelené louce.