Firma se v oblasti zakázek zaměřuje na rekonstrukce památek, atypické konstrukce, oblé a zborcené tvary střech a na střechy činžovních a rodinných domů. Dokonalou kvalitu výrobků firmy Krolan zajišťuje moderní strojně-technologické zařízení, které splňuje náročné požadavky evropských norem. Výrobní zázemí představuje kompletní strojní systém pro výrobu drážkové krytiny od firmy SCHLEBACH, počítačem řízená 6 metrová ohýbačka od firmy JORNS AG a strojní linky pro výrobu žlabů a rour od firmy RIMA. Výrobky z této linky se vyznačují velmi kvalitním zpracováním a stálostí tvaru.

V lednu se společnost Krolan zúčastnila soutěže Tondach Pálená střecha. Rekordní počet 181 přihlášených realizací do letošního ročníku svědčí o tom, že si tato soutěž získala mnoho dalších příznivců.
Do soutěže se mohli přihlásit stavby (novostavby či rekonstrukce) dokončené v období od listopadu 2007 do listopadu 2008. Jedinou podmínkou pro účast byla kompletní realizace střechy v systému TONDACH.

V tomto ročníku byly tři kategorie staveb: Soukromé obytné budovy, Veřejné budovy a Historické budovy. Společnost Krolan se zúčastnila dvou kategorií. V kategorii Historické budovy přihlásila do soutěže budovu Italského institutu a tento objekt v počtu přihlášených 23 staveb umístil na krásném 2. místě.
Italský Institut byl původně špitál založený 1602. Pozdně renesanční stavba vznikala postupně během 1. poloviny 17. století a upravena byla v baroku. Špitál byl zrušen koncem 18. století. Střed křídla při Vlašské ulici tvoří barokní kaple Panny Marie a sv. Karla Boromejského.

V roce 2008 realizovala společnost Krolan kompletní výměnu střešní krytiny, taška bobrovka cca 1 950 m2, prejzová krytina 620 m2. V rámci položení nové střešní krytiny byly provedeny zednické opravy komínů a požárních zdí. Před pokládkou nové krytiny byl částečně opraven  krov, včetně jeho vyčištění a nástřiku proti dřevokazému hmyzu a houbám.
V kategorii Soukromé obytné budovy se účastnilo 131 realizací a společnost Krolan přihlásila Vilu Franta Dobřichovice, která se umístila na vynikajícím 1. místě.

Vila Franta procházela v roce 2008 kompletní rekonstrukcí, záměrem investora bylo zachovat původní vzhled a historickou podobu celé stavby. V rámci této rekonstrukce byla provedena celková výměna střešního pláště. Na pokládku nové střechy byla použita stejná krytina jako původně, prejzová krytina pokládaná do malty. Stopy kvalitně a fortelně provedeného řemesla zanechali i klempíři, kteří provedli veškeré oplechování z měděného plechu. Svojí řemeslnou složitostí a tvarovou rozmanitostí se tento objekt zařadil mezi ukázková díla a že to nebyl jenom náš pocit, nám potvrdila hodnotící komise soutěže Tondach.

Soutěž Tondach Pálená střecha v dubnu 2009 postoupí do mezinárodního finále, které se bude konat v Rakousku. V tomto finále budou bojovat nejlepší realizace z Rakouska, Slovinska, Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Maďarska, Makedonie, Rumunska, Slovenska a České republiky.