Podstatou inovácie bolo použitie dotykovej obrazovky na ovládanie stroja. Počítačové ovládanie umožňuje  pre zvolený tvar zakruženia ocele zvoliť až 5 rôznych polôh stredovej zakružovacej rolne a tým podľa jej polohy na určitú dĺžku oblúka zvoliť príslušný rádius zakruženia. Pamäť počítačového ovládania umožňuje uložiť až 100 takýchto nastavení a tým zabezpečiť presnú opakovateľnosť zvoleného tvaru aj po dlhšej dobe.

Ďalej má stroj v sebe integrované všetky zásadné prednosti predchádzajúcej stavebnej rady skružovacích strojov Rotax 32 a Rotax 40 a to:
•    Robustná stavba celého stroja, váha cca 1000 kg.
•    Stroj umožňuje skružovať tyčovú oceľ od Ø 6 mm do Ø 32 mm resp. 40 mm, pričom najmenší priemer špirály je 250 mm.    
•    Stroj má dve rýchlosti zakružovania a to 13,5 alebo 27 m/min.
•    Stroj je vybavený štandardným náradím s vodiacou drážkou, náradie na ohýbanie viacerých tyčí súčasne je za príplatok.
•    Pracovnú dosku z vysoko odolného materiálu, ktorý zabezpečuje minimálne opotrebenie je možné pre zvýšenie životnosti otočiť.
•    Dva bezpečnostné nožné pedále zabezpečujú chod doprava, alebo doľava.

MULTIMAT RH 1400-3 - novinka firmy Hess

Firma Hess Maschinenfabrik Burbach Wahlbach prišla tohto roku na trh s novinkou, vibrolisom MULTIMAT RH 1400 - 3. Vibrolis je určený hlavne pre výrobcov, ktorí potrebujú stroj s väčšou výrobnou plochou, ako ponúkajú stroje pre začiatočníkov v odbore a ako stroj pre stredné výkony, avšak musí byť vybavený tak, aby garantoval špičkovú kvalitu výrobkov.

Základné údaje o stroji:
Stroj je určený pre výrobnú paletu rozmerov 1400 x 950 mm až 1400 x 1100 mm, čo umožňuje optimálne využiť pracovnú plochu výrobnej palety pre širokú škálu výrobkov.

Najvýznačnejšiu novinku predstavuje novo vyvinutá vibrácia MECHATRONIC s vibrátormi v olejovom kúpeli. Vibrácia je tvorená dvojicou nevyvážených hriadeľov, z ktorých každý je poháňaný dvoma elektro motormi o príkone  5,5 kW. Celkový inštalovaný príkon vibrácie je 22 kW. Mechanicky je možné nastaviť vibračnú silu v rozsahu 10 až 16 ton a meniť frekvenciu pre predvibráciu a hlavnú vibráciu podľa potreby v rozsahu 40 až 60 Hz. Vibrátory sú synchronizované pomocou mechanických prevodov a nevyvážené hriadele sú na ložiskách. Tieto sú uložené v skrini s olejovým kúpeľom, čo predlžuje ich životnosť až o 100 %.
Stroj je vybavený ďalšími prvkami, ktoré garantujú rovnomernú kvalitu výrobkov ako je plnenie vozíkov jadrového a nášľapného betónu riadené laserom, ovládanie hlavných pohybov stroja ako pohyby plniacich vozíkov, formy a razníka proporcionálnymi ventilmi, lineárne meranie hlavných pohybov bezdotykovými mernými tyčami.

Stroj je vybavený rozsiahlou chybovou analýzou, ktorá popisuje jednotlivé chyby v českom alebo slovenskom jazyku. Modem dodávaný so strojom po zapojení na internet umožňuje diaľkovú správu a údržbu dát.

Technické vybavenie stroja umožňuje vyrábať v jednom výrobnom takte až 1,2 m2 dlažby, s medzi ubíjaním, v čase 15 s, alebo výrobu šiestich cestných obrubníkov o rozmeroch 150 x 250 x 1000 mm s výrobným taktom 30 s, alebo osem šalovacích dielcov o rozmeroch 500 x 300 x 240 mm, hrúbka steny 20 mm, vo výrobnom takte 25 s. Maximálna výška výrobku je 400 mm.
Firma Hess je presvedčená, že tento nový stroj nájde rovnako širokú odozvu medzi výrobcami betonárskeho tovaru, ako našli stroje osvedčenej stavebnej rady MULTIMAT RH 1000  a RH 1500.

JAMI PRAHA s.r.o.
V Rovinách 40, 140 00 Praha 4
tel.: 241 444 411, fax: 241 444 400
e-mail: jami@jamipraha.cz, www.jamipraha.cz

JAMI s.r.o.
Mierová 129, 821 05 Bratislava
tel.: 00421/2 43 63 67 07, fax: 00421/ 2 43 63 67 09
e-mail: jami@jamiservis.sk, www.jamiservis.sk