Výrobním programem této české společnosti je výroba a montáž mobilních třídících a drtících strojů. Přestože je tato společnost poměrně mladou společností, má za sebou již mnoho vyrobených strojů s číslem převyšující 1600 ks.
„Snížení nákladovosti staveb díky využití stavebních recyklátů pomocí třídících strojů Keestrak již není jen budoucností,“ říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Walter Kaiser jednatel společnosti Třídič s.r.o.

Pane Kaisere, můžete nám prosím přiblížit využití třídících strojů pro stavební odpady?
Velice rád, neboť problém životního prostředí nám není lhostejný a snažíme se o pozitivní dopad na životní prostředí i při výrobě našich strojů, což úzce souvisí i se stavebními odpady. Proto jsme také členy unie ARSM a členy Těžební unie, abychom se mohli zabývat touto problematikou. Využití našich strojů pro recyklaci stavebního odpadu je velice jednoduché a hlavně efektivní, neboť mohou třídící stroje díky své mobilitě pracovat přímo na realizovaných stavbách, čímž dochází k výrazné úspoře financí za dopravu, neboť stroje nahradí dříve vytěžované dopravní vozy, které odpad odvážely ke zpracování do recyklačních středisek či na jiná skladová místa. Takto třídící stroj přemění odpad přímo na místě na výrobek, který je dále ihned zpracován. Díky přeměně tohoto materiálu na další použitelný výrobek se samozřejmě eliminuje počet černých skládek se stavební sutí. Takto zpracovaný materiál je také daleko levnější pro další použití. Proto snížení nákladovosti staveb díky využití stavebních recyklátů již není jen budoucností.

V jakých dalších materiálních odvětvích mohou být stroje využity?
Mobilní třídící a drtící stroje mohou být využity pro třídění lomového kamene na různé frakce, stavebního odpadu, recyklace navážek v recyklačních centrech, třídění štěrku na různé frakce dle přání zákazníka, separace lepivých příměsí, třídění svrchní vrstvy půdy, třídění vápence, uhlí, asfaltu, demoliční sutě a betonu. Využití je tedy poměrně rozsáhlé.

Jaké mají stroje vlastnosti a výhody?
Třídící a drtící stroje procházejí jako každý jiný produkt technologickým vývojem směrem kupředu. K tomu nám pomáhá tým našich profesionální konstruktérů, který se neustále snaží tlačit vývoj strojů k lepšímu. Ještě důležitější je však to, aby vývoj šel ruku v ruce s požadavky a potřebami zákazníků nejen u nás, ale i v ostatních zemích, kde působíme. Mezi nejlepší vlastnosti a výhody strojů snad můžeme bezpodmínečně zařadit optimální mobilitu s nejvyšší možnou výkonností s nízkonákladovým řešením, které umožňuje dosažení skvělých výsledků drcení a třídění. Dále pak můžeme zmínit masivní konstrukci s nízkou váhou stroje, kompaktní rozměry pro přepravu a rychlou přípravu stroje k provozu. Takto bych hodnotil naše všestranné a vysoce výkonné stroje.

V kolika zemích je dnes značka Keestrack zastoupena?
Na tuto otázku je velice jednoduchá odpověď. Značka Keestrack je zastoupena ve všech vyspělých zemích světa a to jak vlastními firmami tak i firmami, které jsou s námi v kooperaci jako naši dealeři pro prodej těchto strojů.

Kde mohou nebo mohli zákazníci vidět vaše výrobky?
Náš výrobní program mobilních třídících a drtících strojů mohli zákaznici vidět v minulém roce na výstavách ASCO (Berlín), BAUMA, HILLHEAD (Velká Británie), EXPO MOKRÁ, NORDBAU (Neumunster), GALABAU (Norimberk). V tomto roce se budeme účastnit výstav RECYCLING ACTIV (Karls­ruhe), DEMOPARK (Eisenach), STEINEXPO (­Německo), MATEXPO (Belgie), NORDBAU (­Neumunster).

O jaké typy strojů z vámi nabízeného sortimentu strojů je nyní největší zájem?
Největší zájem i nadále zůstává o mobilní třídiče a hrubotřídiče, zejména o třídič EXPLORER 1800 3D se čtyřmi dopravníky, který svým výkonem 200 až 400 t/h a velikostí násypky 7,7 m3 uspokojuje jakékoliv nároky zákazníka při realizaci jeho podnikatelského záměru.

Co je z vašeho pohledu prioritou firmy Třídič do dalších let?
Mohu říci, že se budeme snažit o prohlubování partnerských vztahů, dále rozšiřovat naše servisní zázemí a pružnost těchto servisních oddělení tak, aby zákazník či konečný odběratel mohl být s naším výrobkem co nejspokojenější, pak bude samozřejmě spokojenost i na naší straně.

Za rozhovor děkuje
Michal Zmrzlík

TŘÍDIČ s.r.o.
Pískoviště 1663/3, 785 01 Šternberk
mobil: 725 706 686, tel.: 585 002 031, fax: 585 001 164
www.tridic.com