Stále znovu a znovu opakuji, že to není pravda. Jakoukoliv ušetřenou korunu obratem investujeme jinde, vkládáme ji do dalších nutných akcí. Ze železnice peníze nemizí.

Jestliže jsme tedy mohli oznámit, že se podařilo ušetřit asi šest miliard korun na uskutečňovaných stavbách, z toho více než 1,3 miliardy již v roce 2011, pak tyto peníze v podstatě obratem vkládáme do dalších projektů, které by jinak musely čekat na svou realizaci.

Řada lidí si také stěžuje na tlak, který vytváří stát na ceny, na snižování cen za stavební práce. Jiní jsou nespokojení s tím, že zlevňujeme projekty, nacházíme méně finančně náročná řešení. To je jistě pravda a budeme v tom pokračovat. Česká republika se v minulých letech dostala do značných potíží, když některé projekty nebyly dobře připravené, zjistilo se na nich chybné vynakládání prostředků a další nesrovnalosti. Jak je známo, situace došla tak daleko, že České republice hrozí zastavení čerpání dotací z fondů Evropské unie. Podobně jako kolegové v jiných oblastech, tak i Správa železniční dopravní cesty, státní organizace vyvíjí v posledních zhruba sedmi či deseti měsících extrémní úsilí k odvrácení této hrozby, která může poškodit jak naše národní zájmy, tak i český stavební průmysl. Znamená to nejen vysoce racionalizovat projekty, ale také dosáhnout velmi rychle lepších ekonomických výsledků celého systému železniční přepravy.

Asi nemusím zdůrazňovat, že hladké čerpání evropských peněz je pro celý stavební průmysl extrémně důležité a zvláště nyní, když je český stát finančně oslabený a nemůže si dovolit investovat do infrastruktury ani zdaleka tolik, kolik by bylo třeba, jde o přísun prostředků naprosto nenahraditelný. Chci tím říci, že společnost SŽDC jako firma zajišťující pro stát potřebné projekty na železnici a v nejbližší době i provoz železniční cesty, je v tomto smyslu se stavebním průmyslem „na jedné lodi“. Naše pozice tvrdého vyjednavače asi řadě lidí vadí, zvláště těm, kteří byli zvyklí na podstatně měkčí podmínky a nechtějí o ně přijít, ale z hlediska celého odvětví děláme přesně to, co je udělat třeba a bez čeho by železnice a následně stavební průmysl přišly ne o stovky milionů, ale o miliardy či desítky miliard korun.

Čím dříve to pochopí naprosto každý v našem oboru, tím lépe.

Ing. Pavel Habarta, MBA
pověřený řízením SŽDC
www.szdc.cz