Je známá především jako provozovatel největší, nejucelenější a nejmodernější flotily speciálních strojů pro všechny druhy činností na železničním svršku i spodku. Vzhledem k obrovskému rozsahu svého strojního parku, který si TSS sama ve svých opravárenských závodech udržuje, získaným zkušenostem a šikovnosti zaměstnanců, je na trhu žádaným partnerem i pro opravárenské činnosti speciální železniční techniky. V uvedených segmentech představuje podíl TSS a.s. na českém trhu 45 – 55 %, a je proto nejvýznamnějším hráčem na trhu. V loňském roce se zásadně změnila akcionářská struktura společnosti, když majoritní podíl společnosti TSS a.s. od ČD a.s. odkoupila společnost Ostravské opravny a strojírny s.r.o. O tom, jak se tento krok projevil v cílech a výhledech společnosti, jsme si povídali s vedoucím odboru opravárenství a logistiky, Ing. Davidem Volkem.

Pane inženýre, v čem se odlišuje strategie nového majitele od strategie původní?

Největší změnou v myšlení nového vedení společnosti TSS a.s. je to, že se již nemíní spokojit s na trhu zažitou praxí, kdy TSS a.s. fungovala fakticky jen jako půjčovna mnoha desítek speciálních strojů a technologických celků, zhruba čtyř desítek lokomotiv, téměř tisícovky nákladních vozů a jako poskytovatel perfektně odborně vyškolených posádek. TSS a.s. již nemíní pasivně přijímat roli faktického zhotovitele a zároveň pouhého subdodavatele. V rámci proklamovaných úspor v odvětví nabízíme nyní svou aktivní a vstřícnou cenovou politikou, ve vztahu k hlavnímu cílovému zákazníkovi SŽDC, navázání přímých vztahů na základě vysoutěžených tendrů. Že se této razantní změny na trhu konkurence obává a TSS a.s. se musí potýkat s řadou nečekaných protivenství i na místech, kde se to snad ani očekávat nedalo, je jen potvrzením správného směru, kterým se společnost vydává. I přes veškerá tato úskalí máme v úmyslu rozšířit svou činnost i o stavební složku, která bude plnohodnotně podnikat v segmentu železničního stavitelství.

Kdy došlo ke změně majitele a jaká byla historie TSS a.s.?

Historie TSS se začala psát datem 1. října 1952, kdy vznikly první traťové strojní stanice. Hlavním důvodem zřizování těchto stanic bylo soustředění kapacit pro stavebně udržovací práce většího rozsahu, od kterého se mimo jiné očekávalo i zdokonalování technologie prací, snižování podílu ruční práce a využívání strojní mechanizace. Dne 1.1.2005 vznikla akciová společnost TSS a.s., jako dceřiná společnost ČD a.s. V roce 2006 vstoupil do společnosti, při zachování majoritního podílu ČD, partner, společnost OHL ŽS, a.s. V červnu loňského roku došlo k odkoupení TSS a.s. společností OOS s.r.o. K oficiálnímu vstupu nového majoritního vlastníka ale došlo až 11.11.2010, takže teprve tímto datem začíná nová etapa společnosti.

Jak je společnost členěna?

TSS a.s. stála vždy na třech základních pilířích. Prvním z nich byl provoz speciálních strojů k výstavbě na železnici. Pro tyto účely vlastníme ucelené technologické sestavy složené z automatických strojních podbíječek, čističek štěrkového lože, kladecích jeřábů, štěrkových pluhů, pojízdných svařoven  a dalších potřebných strojů. Druhým pilířem jsou technologické přepravy, pro které používáme vlastní lokomotivy a zhruba 1000 železničních vozů. Tento segment je využíván především k tomu, abychom uměli na základě požadavků stavebních firem navážet stavební materiál na stavby. Třetím pilířem pak bylo a je opravárenství. Objemově vyplňuje asi 70% provoz strojů, 15-20% opravárenství a zbytek připadá na technologické přepravy. Nyní by k těmto třem pilířům měl přibýt i další, čtvrtý pilíř, kterým bude stavební činnost na železnici.

Kde máte svá střediska, jaká je působnost společnosti a jaký je její počet zaměstnanců?

TSS a.s. je rozčleněna do 6 lokalit - Starý Plzenec, Lovosice, Borohrádek, Hradec Králové, Hulín a nyní otevíráme nové středisko v Ostravě. Působností je nejen celá Česká republika, ale i mnoho zemí v Evropě. Pracovali jsme již v Bulharsku, Chorvatsku, Maďarsku, Řecku nebo v Černé Hoře, nyní se chystáme do Polska, kde probíhají výběrová řízení na opravdu velké investice do železniční infrastruktury. Na Slovensku máme přímo svou organizační složku. Některé dodávky speciálních strojů jsme realizovali dokonce až do Afriky. Počet zaměstnanců v poslední době mírně poklesl a nyní se pohybuje kolem 450 lidí.  

O kterých referenčních stavbách byste se chtěl zmínit našim čtenářům?

Určitě by bylo dobré říct, že naše mechanizace se podílela na výstavbě prakticky všech železničních koridorů v ČR. Zajímavou zakázkou z poslední doby byl třeba zkušební okruh ve Velimi, kde jsme prováděli modernizaci kolejového svršku. Ze zahraničních staveb bych zmínil alespoň Mezotur v Maďarsku, modernizaci jednokolejné trati v úseku 56 km mezi Podgoricou a Nikšičem v Černé Hoře nebo modernizaci 17km úseku na bulharsko-turecké hranici u Svilengradu. V ČR se nám daří uspět ve veřejných soutěžích zejména vstřícnou cenovou politikou. Pohybujeme se ale i na mnoha jiných stavbách. Hodně práce jsme odvedli na opravách povodňových škod.

Co byste nám řekl ke strojnímu vybavení TSS a.s.?

TSS a.s. vlastní několik desítek automatických traťových podbíječek, jejichž počet znamená nadvládu na trhu s přesahem i na ŽSR. Velice oblíbené jsou kontinuální automatické strojní podbíječky typové řady 09 z nichž ASP 09-3X disponuje neuvěřitelným výkonem. Velice silná je taktéž skupina automatických výhybkových podbíječek, které jsou schopny propracovat GPK všech typů výhybek používaných v síti SŽDC a ŽSR. Díky stále většímu počtu výhybek s konstrukcí na betonových pražcích je kladen důraz na nasazení strojů s přízvedem odbočné větve při propracování výhybek v celé stavební délce a my vlastníme 4 takové stroje. Pro úpravu štěrkového lože do požadovaných tvarů máme k dispozici dostatečný počet nízkonákladových strojů Pušl 71 i velkých štěrkových pluhů. Důležitou součástí našeho strojního parku jsou stroje pro dynamickou stabilizaci a zhutnění mezipražcových prostorů, kde vlastníme stroj Plasser a Theurer DGS 62N CZ, který je ve svém segmentu absolutní špičkou, vybavený pro kontinuální měření systémem DRP. Dynamický stabilizátor DGS s vlastní váhou přes 70 tun, zaručuje absolutní statickou základnu pro řízenou stabilizaci s konstantním nebo řízeným přítlakem. V další nabídce máme strojní čističky štěrkového lože a speciální soupravy a vozy pro odchyt a odvoz vyzískaného materiálu od strojní čističky s následným sypáním nebo klopením do určených míst. Ve vegetačním období nabízíme postřikovací soupravy k herbicidnímu hubení nárůstů pomocí postřiků v celém profilu trati. Naše kolejové jeřáby dokáží manipulovat s břemeny z osy koleje, vkládat mostní provizoria, pokládat výhybky a kolejové pole nebo trhat výhybky a kolejový rošt. Pro pokládání kolejových polí používáme kolejové jeřáby UK 25 a PKP/25, které nejen pokládají, ale i trhají kolejová pole, a sbírají kolejnice. Pomocí soupravy SDK vyměňujeme dlouhé kolejnicové pasy včetně jejich sběru a přepravy. Naprosto jedinečnými stroji jsou SUM 1000 CS a SVM 1000 CZ. Pomocí SUM 1000 CS se provádí kontinuální výměna všech typů svršků s výměnou kolejnic. SVM 1000 CZ pak má za úkol kontinuální pokládku všech typů pražců s následným vložením kolejnic a kontinuální sběr pražců. Oba tyto stroje vlastní v ČR pouze TSS a.s. Pojízdné svařovny PRSM pak dokáží velice dobře realizovat montážní svary pomocí odtavovacího stykového svařování. Jsou vybaveny strojním zařízením, se kterým lze opracovávat svary dle požadované geometrie s následným proměřením rovinatosti. Nepřehlédnutelnou činností TSS a.s. je ale i vlastní modernizace speciálních měřících systémů, automatických strojních podbíječek, MUV, MPV a ostatních speciálních strojů, kde využíváme svá vývojová pracoviště a provozovny a aplikujeme vlastní patentované řešení.

Existují nějaké novinky z poslední doby, které stojí za zmínku?

Určitě ano. Zajímavým strojem z naší provenience je třeba MPV, který byl vyvinut v Hradci Králové, a který průběžně modernizujeme. Podařilo se nám vyvinout levný pracovní stroj, na který lze zavěsit další pracovní agregáty jako třeba sněhový pluh na odklizení sněhu, agregát na postřik proti plevelům, zametací zařízení pro odstraňování sněhu z nástupišť a kosící zařízení. Tento stroj smí pracovat se zametacím zařízením pod zapnutou trolejí a dokáže se pohybovat po trati rychlostí až 80 km/hod. Dalším zajímavým strojem je MUV 69.8, což je typická drezína, která vychází z prvotního MUV 69. I zde jsme se snažili vytvořit levný pracovní stroj pro běžnou údržbu. Jeho součástí je dostatečně velká nakládací plocha, velice úsporný motor i velká a prostorná kabina, do které už dnes umíme dát i klimatizaci. I na tento malý stroj umíme pověsit sněhovou frézu, hydraulický nakládací jeřáb, malý pluh nebo otoč. Původně byl vývoj tohoto stroje plánován na rychlost 40 km/hod, ale po osazení dieselovým motorem firmy Deutsch jezdí rychlostí 60 km/hod a pohráváme si s myšlenkou zvýšit ji až na 80 km/hod. V současné chvíli má přitom nejnižší spotřebu ve své třídě, 18 l/100km, což je daleko pod hranicí naší konkurence. Do této své vývojové činnosti vkládáme velké úsilí i naděje, neboť věříme, že SŽDC nebo i jiný zákazník bude potřebovat kvalitní, levné a vyzkoušené stroje současně se spolehlivým partnerem s bohatým zázemím a servisem. V případě jakékoliv poruchy nebo problémů jsme schopni být do 3 hodin na kterémkoliv místě v ČR, stroji se věnovat a opravit jej nebo případně poskytnout stroj náhradní. Cesta kvality a servisu má u nás obrovskou prioritu a dobře si uvědomujeme, že bez kvalitního servisu je výrobní podnik v podstatě k ničemu.

Jak vidíte výhled na letošní rok?

Předpokládáme, že rok 2011 bude nejhorším rokem ve stavebnictví obecně a na železnici obzvláště. Všechno tomu napovídá, protože veškerá úsporná opatření vlády se promítají a nejvíce zasahují právě železnici. Přesto se nám ale i nyní daří získávat zakázky a ve střednědobém horizontu vidíme na tomto trhu svou velice dobrou perspektivu.  

Co říct na závěr?

Jedno z hesel společnosti TSS bylo „Rozum, slušnost, spolehlivost“. Řekl bych, že to je jak pro TSS, tak i pro celou českou společnost vcelku nadčasové heslo, kterého by bylo vhodné se držet. U nás bylo za minulého vedení trochu zprofanováno. Můžeme všem slíbit, že se ho nyní budeme snažit naplňovat co nejusilovněji. Rádi bychom ale totéž očekávali i od svých obchodních partnerů.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí.
Ing. Miroslav Bindač 

Trat‘ová strojní společnost, a.s.
Jičínská 1605, 501 01 Hradec Králové
telefon: 596 172 211, 972 342 210 , fax: 972 342 202
e-mail: obchod@tssas.cz, www.tssas.cz