Majitelé stavebních firem a manažeři flotil stavebních strojů mohou díky inovovanému monitoringu Product Link pozorněji sledovat spotřebu a efektivitu a plánování případných servisních zásahů. Systém také umí upozornit na nadcházející servisní zásahy a údržbu, což vede ke snižování provozních nákladů. Vývojáři společnosti Caterpillar také obohatili systém novým uživatelským rozhraním Vision Link.

Systém Cat Product Link monitoruje prostřednictvím satelitních nebo mobilních sítí přesná místa pohybu stroje a jejich nejdůležitější parametry, jako spotřebu pohonných hmot nebo počet odpracovaných motohodin. Díky informacím z monitorování prostojů a pracovního vytížení mohou vedoucí přesouvat zařízení dle potřeby, zlepšovat jeho využití a zvyšovat návratnost investic.

Webové uživatelské rozhraní VisionLink umožňuje operátorovi zaměřit se na konkrétní stroj pomocí map a individuálně nastavitelných zobrazení. Uživatel si může snadno najít a přiblížit jednotlivé stroje a zkontrolovat je. Navíc servisní tým může monitorovat výkon a vidět, jaká údržba byla u každého jednotlivého zařízení provedena. Majitel díky tomu může aktivně a pružně reagovat na problémy a zajistit, aby se veškerá preventivní údržba prováděla včas.

Systém také umožňuje vedoucím stanovit hranice pracoviště a nastavit výstražné signály, které zabrání nepovolenému použití nebo přesunu zařízení. Definováním povolené zóny (tzv. „geo-fencing“) může zákazník pro každý stroj na pracovišti nastavit výstrahy, které jej varují, když bude stroj používán bez oprávnění, nebo když opustí povolenou oblast. Výstrahy lze poslat e-mailem nebo SMS zprávou přímo lidem, kteří je potřebují vidět, aby mohli zajistit bezodkladné kroky k zabezpečení majetku.

Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
Lipová 72, 251 70 Modletice
tel.: 266 015 111, fax: 266 015 360
www.p-z.cz