Balkonové izolační prvky jsou již po dlouhou dobu klasikou řešení tepelného mostu pro připojení balkonových desek. Odborníci oceňují kromě základních požadavků na únosnost, zamezení tepelných ztrát a spolehlivosti také flexibilitu celého systému. Čím se tedy druhá generace balkonového prvku od firmy HALFEN liší od těch ostatních?

Jednička v tepelněizolačních vlastnostech:

Nosné izolační balkonové prvky vytvářejí přerušení tepelného mostu v obvodovém plášti v místě styku stropní konstrukce a balkonové desky. Tím zvyšují teplotu na vnitřním povrchu stěn nad hodnotu rosného bodu. Díky tomu nedochází k výskytu vlhkosti a následně i plísní.
Schéma styku stropní konstrukce a balkonové desky s izolačním prvkem HIT.
Výrazné vylepšení tepelněizolačních vlastností je dosaženo nahrazením tlačených prutů a smykové výztuže tlakovo-smykovými ložisky CSB z vysokopevnostní malty vyztužené vlákny.
Dále byl redukován součinitel tepelného prostupu snížením průřezu tažených prutů z nekorodující oceli v izolační spáře.
Izolační balkonový prvek HIT HP s tlakovo-smykovým ložiskem CSB.

Tímto dosahují balkonové izolační prvky HIT 2. generace bezkonkurenční hodnoty součinitele tepelného prostupu až 0,115 W.m-1.K-1.

Požární odolnost 120 minut:

Změnou užití protipožárních desek s odolností 90 minut za protipožární olemování v celém povrchu prvku byla zajištěna standardní požární odolnost REI 120 (F 120) pro všechny typy prvků HIT. Tím se i zamezuje záměně prvků s požární odolností s prvky bez odolnosti.
Halfen HIT HP s třídou požární odolnosti REI 120.

Vyšší únosnost prvků:

Použitím inovativního tlakovo-smykového ložiska CSB je balkonový prvek HIT HP schopen přenést smykové síly až 160 kN/m pro tloušťku balkonové desky 160 mm. Z tohoto důvodu je návrh prvku optimální a tím i ekonomický.
Smyková únosnost až 160 kN/m.

Balkonové izolační prvky HIT jsou standardními výrobky, které mimo uvedené přednosti umožňují též rychlou montáž, ideální rozvržení bez prořezů a zejména bezpečnost a jistotu.
Důraz na bezpečnost je základním pilířem všech výrobků Halfen, což by i s přihlédnutím k nedávným nehodám s pádem balkonů při použití „nestandardních“ řešení nebo nekvalitních prvků měla být priorita všech zúčastněných subjektů ve stavebnictví. Je čím dál víc aktuální, aby si investoři, stavební firmy a projektanti uvědomili, že pouhý papír s razítkem bezpečnost a záruku nenahradí.

HALFEN – DEHA, s r.o.
K Vypichu 986, 252 19 Rudná
tel.: 311 672 612, fax: 311 671 417
e-mail: info@halfen-deha.cz, www.halfen-deha.cz