Již tři roky se dozvídáme ve vydáních Stavebních a investorských novin o vlastnostech, výhodách a možnostech produktů značky ALPOLIC (nyní ALPOLIC/FR a ALPOLIC/A2), o kterých jsme hovořili s obchodním ředitelem společnosti Metalart s. r. o. p. Karlem Klementem. Zabývali jsme se např. jejich jedinečnými vlastnostmi povrchové úpravy LUMIFLON, jejich použitím, typy zavěšení a např. možností zakružení těchto materiálů pro sloupořadí, rohy budov aj. Dnes se budeme věnovat problematice požárních náročností odvětrávaných fasád a členění fasádních produktů (hliníkových kompozitních panelů) do požárních tříd podle EN 13501-1. Pro požárně nenáročné části staveb se používají „bondy“ s polyethylenovým (PE) nebo minerálním jádrem, kde v případě veřejných budov doporučujeme minerální jádro (s klasifikací B, B1), které nešíří požár a to z důvodu jeho neodkapávání a neodpryskávání, což v případě hořlavého PE jádra není možné. Stává se skoro pravidlem, že PE jádro se již používá pouze pro reklamní účely (tabule, billboardy…). Zpřísnění požárních náročností staveb v posledních letech nařizuje mnohem častěji používat materiály s klasifikací A2, tudíž zcela nehořlavé. Zádrhel je ale v ceně. Kde tedy ušetřit? Podle normy ČSN 73 0810 lze pro části staveb s DP1 do výšky 22,5 m použít materiál s požární klasifikací B, ale s NUTNOSTÍ provedení dodatečné požární zkoušky dle testovací metody ISO 13785-1: daný produkt či systém musí přečkat simulaci požáru okenního nadpraží po dobu 30 minut a plamen nesmí přesáhnout výšku půl metru. Jako jediný „bond“ touto zkouškou prošel ALPOLIC/fr a to nabízí jedinečnou možnost kombinace produktů ALPOLIC/fr a ALPOLIC/A2 na jedné fasádě. Pro stavby do výšky 22,5  m i s DP1 tedy můžeme použít místo jádra A2 produkt ALPOLIC/fr, čímž dosáhneme značné úspory a v případě vyššího objektu můžeme fasádu kombinovat: do výšky 22,5  m použijeme ­ALPOLIC/fr a výše použijeme ALPOLIC/A2. Stejný odstín v šaržích barev zajistí povrchová úprava LUMI­FLON, která je nejodolnější exteriérovou povrchovou úpravou používanou na povlékání „bondů“ a o které zde již bylo napsáno spousty řádků… Japonská záruka kvality je tou nejvyšší jistotou pro trvanlivost Vaší fasády či jiného obložení, což dokazují již 40 let reference ALPOLIC z celého světa. Pro konkrétní realizace či poptávky neváhejte kontaktovat obchodní oddělení společnosti METALART (metalart@metalartcz.cz), rádi Vám vyjdou vstříc a budou se snažit zodpovědět všechny Vaše dotazy.

Využijte též možnost návštěvy venkovního showroomu v areálu firmy Metalart, kde jsou předvedeny konkrétní typy zavěšení hliníkových kompozitních panelů ALPOLIC/fr: tzv. čepový systém pro vertikální zavěšení nebo tzv. SZ systém pro horizontální položení. Samozřejmostí je ukázka designu speciálních barev: dřevěné designy, mramor, kámen či prismatické iridiscentní barvy.

METALART s.r.o.
Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9
Tel.: +420 267 090 211, fax: +420 281 932 300
e-mail: metalart@metalart.cz, www.metalart.cz