Prvním z nich je stavba Polyfunkčního domu v Ostravě – Vítkovicích. Objekt je postaven na křižovatce ulic Výstavní a Šalounova ve Vítkovicích. Jedná se o novostavbu třípodlažního, částečně podsklepeného domu, zastřešeného pilovou střechou. V 1.  PP je umístěna vinotéka se společenskou místností a zázemím pro 16 osob. V 1. NP se nachází restaurace s odbytovým prostorem pro 60 osob + 5 zaměstnanců THP a prodejní prostor. V 2. NP jsou umístěny administrativní prostory pro 20 osob a ve 3. NP dvě bytové jednotky. Objekt získal ocenění Stavba Moravskoslezského kraje 2009 - Cena Grand Prix, Stavba Moravskoslezského kraje 2009 - Hlavní cena a cenu Dům roku 2009, kterou udělilo statutární město Ostrava.

Druhým oceněným objektem je výrobní a administrativní budova firmy LiftComp a.s., která získala titul Dům roku statutárního města Ostravy v roce 2004.
Je situována na svažitém pozemku přiléhajícím k masivnímu zemnímu tělesu rychlostní komunikace ul. Rudná v Ostravě. Samostatně stojící objekt je složen ze dvou vzájemně propojených částí, administrativní a provozní. Část administrativní je nepodsklepený, třípodlažní objekt s plochou střechou, postavený na obdélníkovém půdoryse s uvolněným parterem pro krytá a parkovací stání. Zastavěná plocha činí 1 436 m2 a náklady stavby dosáhly 40 mil. Kč.

Stavby pro individuální bydlení by měly vždy vyzařovat originalitu a mít určitý osobní styl. Tyto atributy zcela jistě nechybí funkcionalisticky laděnému Rodinnému domu s ordinací situovanému v Opavě – Kylešovicích. Ne náhodou získal tento dům v soutěži Stavba roku 2008 Moravskoslezského kraje hlavní cenu v kategorii Rodinné domy, v soutěži Fasáda roku 2008 společnosti Baumit 1. cenu v kategorii rodinný dům - novostavba a Olbrichovu cenu za architekturu za rok 2010
Dům je zasazen do svažitého terénu a ční nad čtvrtí novostaveb v Kylešovicích. Tři základní hmoty jsou obsahově a materiálově oddělené. Konfigurace terénu umožňuje v severní části zapuštění hmot do svahu a vytváří tak přirozené oddělení veřejného prostoru od soukromé části v patře. Všechny prostory pro bydlení mají přímou vazbu na terén, nebo na střešní terasu. Dům splňuje nízkoenergetický standard, vytápění je řešeno tepelným čerpadlem země - voda.

O tom, že Atelier38 umí i stavby bytového charakteru, nejlépe vypovídá projekt Bytové domy v Ostravě – Porubě. Návrh tří bytových domů vytváří poloveřejné atrium s parkovou úpravou s možností dětského hřiště apod. Řešení předpokládá charakteristické, identitu místa podporující členění parteru I. nadzemního podlaží s občanskou vybaveností, na které navazuje blok obytných podlaží. Obytný soubor obsahuje celkem 147 bytů a hodnota díla dosáhla 352 miliónů korun. Stavba získala hlavní cenu v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2008 v kategorii bytové domy.

Poslední oceněný objekt jsme vybrali pro vskutku inspirativní ztvárnění.
Osoblažsko ve Slezsku patří k nejchudším oblastem České republiky. Je bohem zapomenutým územím hospodářských stavení a stodol.
Na principech a sémantických znacích tohoto stavebního typu lidové architektury je postavený koncept víkendového domu - stodoly.
V konstrukcích, v exteriéru i v interiéru jsou použity přírodní materiály. Pálená hlína, kámen, dřevo s přiznanými kotevními prvky. Dům si odnesl Cenu poroty v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje v roce 2008, Cenu společnosti POROTHERM DŮM 2009, Dům roku 2009 časopisu Můj Dům - 2. místo hlasování odborné poroty a 3. místo hlasování laické veřejnosti.

Z výše uvedených projektů je zřejmé, že architekti kanceláře Atelier38 se dokáží velmi citlivě a profesionálně zhostit jakéhokoliv tématu a vtisknout každému objektu neopakovatelnou tvář a punc jedinečnosti.

Ivo Románek

ATELIER 38, s.r.o.
Husova 1431/9, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava
tel.: 596 116 323, fax: 596 116 323
e-mail: atelier38@atelier38.cz, www.atelier38.cz