Již řadu let si společnost Skanska udržuje pozici lídra stavebního trhu v ČR. Není to však jen oblast vytvořených výrobních objemů a hospodářských výsledků, kde je Skanska na čele pomyslného žebříčku stavebních firem. Důraz je zde kladen také na dodržování ekologických, bezpečnostních a etických hledisek ve výstavbě. Technologické vybavení a know-how umožňuje firmě realizovat technicky nejnáročnější stavby napříč všemi stavebními specializacemi.
Nejlepším důkazem těchto slov je stavba s názvem City Green Court, která právě nyní vyrůstá v Praze na Pankráci a jejímž investrorem je Skanska Property Czech Republic, s.r.o. City Green Court v Praze získala precertifikaci LEED Platinum, což je nejvyšší možná úroveň nejnovější verze systému LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). City Green Court je prvním kancelářským projektem v Česku a prvním kancelářským projektem společnosti Skanska v Evropě, který toho dosáhl.
Co stojí za dosažením této vrcholové certifikace a jak je vnímána tato stavba samotnou společností Skanska, to již byla první otázka pro ředitele technického rozvoje firmy, pana Ing. Bohdana Víru, CSc. Ten nám v úvodu řekl:

Výstavba a rekonstrukce objektů s nízkou energetickou spotřebou, které minimálně ovlivňují životní prostředí a vyznačují se příjemným vnitřním klimatem pro práci a pobyt lidí, je jednou z priorit naší společnosti. Vedoucí postavení Skanska ve výstavbě zelených a energeticky úsporných budov dokládá celá řada úspěšně dokončených staveb. V České republice k nim například patří administrativní budovy ČSOB v Praze a Nordica v Ostravě nebo Centrum energetické výchovy v Kladně.

Jaké výhody přináší výstavba energeticky šetrných budov?

Přináší zejména provozní úsporu energií ve výši až 50 %. To vlastní objekt více zhodnocuje, zvyšuje obsazenost prostor v takových budovách, a to i přes částečné zvýšení nákladů.

O jaké zvýšení stavebních nákladů v porovnání s úsporami jde?

Certifikace LEED má vliv na konstrukci stavby, zařízení, použité materiály a technologie při výstavbě a to ovlivňuje i cenu projektu. V materiálech o již postavených certifikovaných budovách je uváděno, že se průměrně cena stavby zvyšuje o 0,66 % u nejnižšího stupně certifikace, o 1,9 % u stříbrné certifikace, o 2,2 % u zlaté a o 6,8 % u platinové certifikace.
Dáme-li však do souvislosti již zmíněné úspory energií a zvýšené náklady výstavby, výhody jsou zřejmé. Průměrně se u dosud postavených staveb zvyšuje návratnost vložených investic o 6,5 %, o 3,5 % je zvýšena obsazenost takto koncipovaných objektů a 3 % lidí jsou ochotna zaplatit vyšší nájem.

Na základě jakých kritérií systém LEED budovy hodnotí?

K hodnocení kritérií budov je ve světě používáno několik systémů, z nichž LEED je nejrozšířenější a také komerčně nejúspěšnější. Systémem LEED bylo již vyhodnoceno téměř 2000 objektů. Také ve společnosti Skanska je LEED téměř výhradně používán k posuzování nových i stávajících budov.
LEED je mezinárodně uznávaný certifikační systém, který poskytuje nestranný pohled na budovu či soubor budov. Systém byl vyvinut za účelem zdokonalování všech aspektů v oblasti výstavby a rekonstrukcí šetrných budov. Mezi nejdůležitější aspekty patří umístění projektu, úspora energie, efektivní využití zdrojů vody, snížení emisí CO2, zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy z pohledu správy budovy a ohleduplnosti k vnějšímu prostředí. Systém poskytuje majitelům nebo provozovatelům budov rámcový náhled během projektování a definování strategie budovy pro zlepšení výkonnosti při projektování, návrhu konstrukce, provozu a údržbě budovy. LEED má 9 oborů hodnocení, z toho 5 pro nové objekty (nové administrativní a rezidenční domy, komerční interiéry, nákupní centra, školy a nemocnice) a čtyři pro stávající budovy.

Jaká jsou hlavní hodnotící kriteria?

Hodnotící kritéria jsou:
-    správný výběr lokality
-    racionální hospodaření s vodou
-    energie a atmosféra
-    materiály a zdroje
-    kvalita vnitřního prostředí
-    inovace a design

Dále jsou v systému hodnocení LEED v oblasti energetické strategie stanoveny čtyři základní cíle:
-    redukce požadavků na potřebu energií – jedná se o ovlivnění tvaru a orientace staveb, využití vnitřních tepelných zisků a redukci tepelných ztrát, optimalizaci obálky budovy, zlepšení osvětlení a přesunutí zátěže mimo období špiček.
-    využití volné energie – získání energetického potenciálu včetně použití volných zdrojů jako denního světla, chlazení větráním, solární vytápění, příprava teplé užitkové vody a energie, větrná energie a výroba elektrické energie.
-    zajištění efektivity řešení – provedením efektivnější obálky budovy, osvětlením
a energetickými systémy, rekuperačními a vhodně osazenými klimatizačními systémy. Efektivnější systémy redukují potřebu i spotřebu energie.
-    využití odpadní energie – může být zpětně získaná z výfuků ventilačních systémů, z šedých vod a kogenerace.
Když použijeme tuto strategii, je důležité založit a dokumentovat cíle a očekávání
a použít modelační techniky k dosažení těchto cílů. LEED hodnotí stavby podle naplnění kritérií do čtyř tříd: nejnižší je pouhá certifikace, další stupeň je stříbrná certifikace, třetí stupeň je zlatá a nejvyšší je platinová. Certifikovaný objekt může dosáhnout max. 110 bodů.

Je systém LEED živým organismem nebo jednou pro vždy danou normou?

Systém certifikace LEED je průběžně zdokonalován a vyvíjen se záměrem optimalizování kritérií pro posuzování budov a také k univerzální aplikovatelnosti na celém světě. S tím se mění i kritéria hodnocení. V současné době se klade důraz především na parametry ovlivňující změnu klimatu, na zásadní redukci emisí CO2
a potřeby energie, na kvalitu vnitřního prostředí, aby bylo příjemné pro pobyt a práci bez negativních účinků na zdraví osob a na využívání přírodních zdrojů a surovin. Velký důraz je kladen na recyklaci materiálů a nakládání s odpady.

Vyžaduje aplikace systému LEED nároky na speciální kvalifikaci?

Ano. Společnost Skanska a.s. uspořádala v roce 2010 kurzy pro vybrané pracovníky
se zaměřením na hodnocení staveb dle kritérií LEED. V průběhu roku 2010 většina z nich úspěšně složila nejprve zkoušky GA (Green Associate) a v prosinci téhož roku zkoušky AP (Acredited Professional). Tito specialisté se podílejí na přípravě a realizaci projektů, které usilují o získání certifikátu LEED. V současné době se připravují 4 projekty a jeden - City Green Court - je ve stádiu realizace.

Co předcházelo realizaci City Green Court?

Projekt City Green Court navrhlo světoznámé americké architektonické studio Richard Meier & Partners Architects LLP ve spolupráci s místním studiem Cuboid Architekti. Po akvizici na jaře roku 2010 byl původní návrh budovy City Green Court upraven v souladu s požadavky investora Skanska Property Czech Republic, s.r.o., za účelem dosažení nejvyšší úrovně certifikace LEED.

Jaké jsou základní parametry stavby?

Vlastní objekt má stupňovitě uspořádaná tři patra podzemních garáží a 8 nadzemních podlaží, která nabízí 16 300 m2 kancelářských ploch. Vnitřní prostor bude tvořit zastřešené atrium se zelení a stromem, které umožní přirozené větrání. Také řešení střechy je navrženo
se zelení na ploše 682 m2. V okolí budovy budou další zelené plochy o výměře
861 m2. Dispoziční řešení jednotlivých podlaží umožní univerzální využití ploch jak pro otevřené, tak i uzavřené místnosti kanceláří. Důraz návrhu byl položen na členění a tvar fasády, která je kombinací prosklené a neprůhledné části. Vysoké požadavky jsou kladeny na používané materiály, které jsou recyklované, i na dodávku dřeva s certifikátem FSC. Recyklace odpadních materiálů je samozřejmostí. Velká pozornost bude věnována vnitřnímu vybavení, např. sofistikovanému systému osvětlení reagujícímu na obsazenost i na denní světlo, úspornými armaturami apod., za účelem vytvoření příjemného prostředí pro uživatele. Stavba byla zahájena v říjnu 2010 a její dokončení je plánováno na Q2 2012. Realizací této stavby společnost Skanska výrazně přispěje k naplnění programu výstavby šetrných budov.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí

Ivo Románek

Skanska a.s.
Líbalova 1/2348, P.O. Box 41, 149 00  Praha 4 - Chodov
tel.: +420 267 095 111, fax.: +420 267 310 644
www.skanska.cz
Skanska Property Czech Republic, s.r.o.
Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 506 111
www.skanska.cz/property