Na seminářích, které uspořádala společnost Wienerberger cihlářský průmysl v celkem 6 městech, praskaly sály „ve švech“. Na Wienerberger fórum se totiž v letošním roce zaregistrovalo více než 3 000 architektů, projektantů, zástupců stavebních firem i odborných pracovníků stavebních úřadů. Kapacita rezervovaných sálů v Praze a Brně nestačila, takže mnozí ze zájemců využili možnosti zúčastnit se akce v některém z jiných měst.

Software AmQuake

Přímo na seminářích vyvolalo velký zájem téma seizmicity a k tomu se vztahujícího Eurokódu 8 a jeho Národní přílohy. V rámci semináře byl také představen software AmQuake vyvinutý firmou Červenka Consulting s.r.o. ve spolupráci se společností Wienerberger, který nabízí účinný nástroj pro rychlé a spolehlivé posuzování staveb podle Eurokódu 8.

Diskuse i ukázky z praxe

S tradičně velkým ohlasem se setkaly přednášky věnované tematice chyb na hrubých stavbách, příčinám jejich vzniku a možnostem řešení. „Projektanti si velmi cení možnosti poučit se na chybách jiných,“ uvádí ing. Ivo Petrášek, hlavní statik Wienerberger. „V rámci diskuzí v závěru přednášek pak sami přicházejí s problémem, s nímž potřebují poradit. Semináře tak pro ně slouží i jako možnost osobní konzultace různých technických řešení.“

Rohové okno s venkovní roletou a žaluzií za 8 minut

Součástí fóra byla i tentokrát praktická ukázka. Fragment zdiva s rohovým oknem za použití překladů Vario vhodných pro osazení venkovních rolet i žaluzií se podařilo ve dvou lidech a s doprovodným komentářem postavit už za 8 minut. A to včetně montáže oken, rolety a žaluzie. V ČR se přitom jedná o zcela nové  a jedinečné řešení tohoto konstrukčního prvku. Je přitom reakcí na poptávku architektů i stavebníků, kteří chtěli takové stavební řešení rohového okna, které splňuje všechny technické požadavky a zároveň je realizačně co nejjednodušší.

Více informací naleznete na www.wienerbergerFORUM.cz