Letos v září byla uvedena na trh zcela nová generace otopných nástěnných konvektorů, které obsahují kromě klasické konvekční složky také složku sálavou! Jedná se konvektory MINIB Coil DS, MINIB Coil GS a MINIB Coil PS, které se vyznačují, kromě již zmíněné přidané sálavé složky, také možností výběru ze širokého spektra pohledových čelních desek, rozmanitým designovým řešením, jednoduchou montáží a snadnou údržbou.
Přední panely lze vybrat z různorodých materiálů jako např. z hliníkového kompozitu, přírodního kamene či z kaleného barevného skla. Jsou proto vhodné do jakéhokoliv interiéru. Proudění vzduchu je samotížné, což zajišťuje bezhlučný provoz, ale provedení s ventilátorem není vyloučeno. Konvektor je dodáván kompletní s oddělenou přední deskou a jeho montáž je velice jednoduchá. Připojení je realizováno pomocí standardizovaného europřipojení.

Konvektor umístěný ve zdi
Další novinkou, která spatřila světlo světa letos na podzim, je konvektor MINIB Coil KZ, což je rychle reagující otopné těleso. Hlavní předností tohoto konvektoru je možnost jeho zabudování přímo do stěny. To je umožněno především malou zástavnou hloubkou 90 mm nebo dokonce 60 mm, přičemž čelní obrys vystupuje do prostoru max. 20 milimetry. Standardně je tento typ dodáván s dřevěnou pohledovou deskou splňující vysoké estetické požadavky uživatele. Na výběr je dále celá řada předních pohledových panelů z různých druhů dřevin či nerezového plechu.

Konvektory PTG
V neposlední řadě připomeňme další speciální konvektory, které společnost uvedla na trh v roce 2009 a které vycházejí z dlouholetého vlastního vývoje společnosti MINIB. Jsou jimi konvektory Sk-PTG, NK-PTG s autonomním zdrojem elektrické energie, který napájí 12V ventilátory.
Konvektory s ofukovacími ventilátory se vyznačují podstatně vyšším výkonem vzhledem k rozměrově shodným konvektorům bez ventilátoru. Nevýhodou běžných konvektorů s ventilátorem je nutnost přivedení elektrického proudu pro motory ventilátoru. V takovém případě je nutné použít vhodný napájecí zdroj. Tento zdroj však v topné sezóně zpravidla trvale spotřebovává elektrickou energii nutnou k pokrytí ztrát napájecího zdroje, což může být 3-5 % jmenovitého výkonu zdroje. Dále jsou zde náklady na pořízení tohoto zdroje a náklady na elektroinstalaci. Počáteční vyšší pořizovací náklady konvektoru s PTG jsou kompenzovány úsporou nákladů na elektroinstalaci, včetně napájecího zdroje, a úsporou elektrické energie během užívání. Výkon konvektorů s PTG je v podstatě řízen teplotou topné vody. Pro konvektory s PTG je připravována bezdrátová regulace s bezdrátovým termostatem, která řídí nejen otáčky ofukovacího ventilátoru, ale také přívod topné vody. Použití konvektorů s PTG v kombinaci s bezdrátovou regulací umožní dosažení vysoce efektivního provozu topného systému.

Dochlazovací podstropní panely
Společnost MINIB s.r.o. hodlá v nejbližší době uvést na trh další jedinečnou novinku, tentokrát v oblasti dochlazování. Jedná se o nové dochlazovací podstropní panely MINIB COIL PD. Tento konvektor je určen k dochlazování interiérů nebo halových prostor na principu přirozené konvekce, má velmi mírný chladící účinek bez použití ventilátoru a umožňuje regulaci v závislosti na příslušné teplotě interiéru díky vybavení prostorovým termostatem.
Společnost MINIB, s.r.o., představila své novinky mj. na odborném veletrhu Aquatherm 2010. Naše redakce zde samozřejmě nemohla chybět. Videospot a rozhovor s panem Tomášem Horkým, zástupcem společnosti ­MINIB, s.r.o., můžete zhlédnout na www.TVstav.cz v sekci VIDEA a podskupině Instalace.

Minib, s.r.o.
Střešovická 49, 162 00 Praha 6
telefon: 220 180 780, 604 767 677
e-mail: office@minib.cz, www.minib.cz