Od roku 2001 provozuje společnost ZAPA beton a.s. lom Votice, který se nachází 50 km jižně od Prahy. V tomto lomu se drtí granodiorit, což je magmatická hornina, která může být využívána jako železniční štěrk nebo materiál pro výrobu betonu a asfaltových směsí.
Lom se nachází přímo na IV. železničním koridoru Berlín-Linec, který je v současnosti ve fázi modernizace a bude procházet oblastí lomu. Proto bylo nutné rozmontovat a zmodernizovat jak naši železniční vlečku, tak zastaralá drtící a třídící zařízení.
Největším zádrhelem pro koncepci nového technologického zařízení byl velice omezený prostor, proto jsme zvolili klasické zařízení se zásobníkem. Stanovení základních parametrů, projekt, potřebná povolení, smlouvy a monitorování stavby byly řízeny týmem naší sekce lomů. Projektantem a generálním dodavatelem byla společnost KOOL Trading, spol. s r.o.
Stavební práce, práce na zařízení, na ocelových konstrukcích, na automatizaci a na odprašování byly rozděleny na jednotlivé objednávky a přiděleny na základě rozsáhlého výběrového řízení. Kromě toho bylo nutné vybudovat nové a komplexní elektrické vedení o napětí 22 kV, které prochází pod kolejemi a dosahuje do lomu.
Práce v lomu byly komplikované z důvodu výstavby nových kolejí, budování nových přístupových cest a v neposlední řadě také kvůli výstavbě mobilní betonárny s účastí společnosti ZAPA v areálu lomu. Tato betonárna bude v následujících třech letech dodávat beton převážně pro stavbu železničních tunelů v blízkém okolí.
Dne 2. ledna 2010 jsme začali demontovávat staré zařízení a nové zařízení začalo fungovat v srpnu téhož roku. Pro přípravu terénu bylo nutné odstřelit 180 000 tun horniny, která bude moci být využita pro naši výrobu.
Nové strojní zařízení se skládá z jednoho čelisťového drtiče, dvou kuželových drtičů a dvou tříplošných třídičů. Roční kapacita linky je 300 000 t.
Část ocelových konstrukcí byla použita ze starých zařízení. Linka má k dispozici 8 zásobníků, každý s kapacitou 250 tun. Kromě toho lze s pomocí dopravníků uložit na vnější skládku 5 000 tun štěrku 32/63 a 2 000 tun frakce 0/32. Odprašování se provádí pomocí plně automatizovaného zkrápění a mlžení.
Ze zásobníků je možné přímo nakládat železniční vagóny díky dopravníkům s pásovou váhou. Prostřednictvím těchto dopravníků je také možné nakládat nákladní automobily s přesností pouhých 20  kg. Jednotlivé zásobníky disponují samostatně ovladatelnými uzávěry, díky kterým je možno nakládat velké množství kameniva v krátkém čase. Jelikož naši zákazníci mají stále častěji specifické požadavky na třídění a zrnitost, je možné míchat a expedovat frakce dle jejich specifikace. Pro expedici kameniva ze skládek nebo lomového kamene slouží mostová váha s váživostí do 60 tun.
V lomu vyrábíme především standardní frakce důležité pro výrobu betonu a pro výstavbu konstrukčních vrstev železničního spodku i svršku a dále kamenivo s širokými možnostmi použití pro výrobu asfaltových obalovaných směsí, výstavbu komunikací atd.
Lom ve Voticích představuje nyní pro betonárny společnosti ZAPA a všechny zákazníky v oblasti Prahy a jižních Čech efektivního dodavatele, schopného dodávat materiál vysoké kvality. Originální koncept zařízení vyvolal obrovský zájem. Lom se pro nás stal jakousi výkladní skříní techniky a ekologie.

Jörg Wild, ZAPA beton a.s.
ředitel sekce lomů a pískoven

ZAPA beton a.s.
Ke Garážím, Praha 4
tel.: 226 004 424, fax: 226 004 410
e-mail: jorg.wild@zapa.cz , www.zapa.cz