Unikátní stavba nebude mít v Česku obdoby. Podle internetové encyklopedie Wikipedie, která uvádí seznam nejvyšších budov v ČR, není v zemi momentálně vyšší stavba.

Stroje společnosti Kranimex na stavbě v Ledvicích

Společnost Kranimex s.r.o. nasadila na tuto stavbu šplhavé pracovní plošiny HEK ze své půjčovny. Konkrétně byly využity 4 kusy dvouvěžových plošin o výškách 145 a 100 m, pomocí nichž je realizováno opláštění schodišťových věží, které na této stavbě provádí firma Hochtief. Pro rychlejší provedení těchto prací a pro snazší manipulaci s oplášťovacími segmenty byla zvolena varianta s dvěma plošinami nad sebou na stejné věži. Celkově tedy bylo nasazeno v jeden moment 16 strojoven, 8 plošin o délce 12 m a 980 m věžových dílů.
Kromě pracovních plošin nasadila společnost Kranimex již dříve na tuto stavbu ve spolupráci s firmou Metrostav 6 věžových jeřábů Liebherr. Tento segment stavebních strojů je rovněž součástí její půjčovny.

Pracovní plošiny HEK MSM Super

Pracovní plošiny MSM Super mohou být nasazeny v jedno-nebo dvouvěžovém provedení a to do výšky až 200 m. Délky plošin v rozmezí 1,5 až 32,6 m a celková nosnost až 4 000 kg umožňují přizpůsobení plošin jakémukoliv typu budovy. Na jedné věži mohou současně pracovat dvě i více plošin a to nezávisle na sobě. Flexibilní systém plošin MSM Super tak představuje z hlediska celkových nákladů a technického řešení výhodnější alternativu k tradičním lešením.

Kranimex s.r.o.
Milady Horákové 104, 160 00 Praha 6
tel.: 224 315 370, 224 316 271, fax: 224 312 477
e-mail: kranimex@kranimex.cz , www.kranimex.cz