Projekt lešení ve 3D usnadnil realizaci stavby Vlněna I v Brně
Druhou velmi zajímavou realizací s využitím lešení PERI UP byla rekonstrukce OP ­administrativního objektu Vlněna I v Brně. Ten je situován v blízkosti hlavního vlakového, tramvajového a autobusového nádraží a nákupního centra Vaňkovka. U budovy se nachází park, který nabízí příjemné místo k odpočinku a řadu možností pro občerstvení od kultovní rebelské kavárny přes cukrárnu, mexické bistro až po stylovou restauraci.

Zde byl jako základ pro realizaci složité konstrukce lešení použit návrh zpracovaný ve speciálním 3D modelu, který dokáže usnadnit provedení jakéhokoli projektu lešení. Spolupráce od nabídky přes návrh až po samotnou realizaci je přitom velmi důležitá, což se znovu potvrdilo i v kladném výsledku při realizaci administrativní budovy Vlněna I.

Jedná se o 60 metrů vysokou, šestnáctipodlažní budovu na ploše 700 m2, která nabídne po dokončení celkem 8 850 m2 kancelářských ploch a jedno podzemní podlaží pro parkování. Požadavkem projektu bylo vytvoření pracovního lešení pro montáž obvodového pláště s velkým odstupem od monolitu (70 cm) doplněného o vnitřní konzoly, dvojité zábradlí a okopové zarážky.

Celý projekt byl vzhledem ke složité konstrukci lešení připravován v modelu 3D tak, aby bylo možné předejít komplikacím v místech založení v 7. NP a splnit všechny požadavky na BOZP. U této budovy byla zvolena kombinace fasádního lešení PERI UP Easy a modulového lešení PERI UP Flex. Lehké díly fasádního lešení PERI UP Easy byly nasazeny na konstrukci pracovního lešení pro montáž obvodového pláště. Modulové lešení PERI UP Flex bylo pro svou rychlou montáž využito pro podhled ustupující fasády.

Na této stavbě byl také poprvé v České republice nasazen flexibilní, modulový systém EVOTOP, který je možné použít i pro vyšší třídy zatížení a různé šířky. Pro snadnější přístup bylo lešení vybaveno schodišťovou věží. Za zmínku stojí založení pracovního lešení na jedné straně objektu ve výšce cca 30 m na prostorovém lešení pod ustupujícím podlažím. Prostorové lešení bylo vybaveno v horní úrovni pracovní podlahou pro montáž podhledu. Západní fasáda byla založena v polovině výšky na zdvojených ocelových příhradových nosnících z důvodu odskoku horní fasády a nemožnosti založit ji na monolitu stropu 7. NP vzhledem k velkému zatížení od lešení.

Systém lešení PERI UP si vystačí jen s několika variantami dílů pro vyřešení všech oblastí nasazení na stavbě. Mnohostranné využití stejných konstrukčních dílů pro různé konstrukce zvyšuje vytíženost materiálu a snižuje montážní a investiční náklady na lešení. Stavebnice lešení PERI UP umožňuje na stavbě spektrum nasazení od vytvoření bezpečných přístupů přes pracovní lešení až k podpěrným konstrukcím pro přenos plošného nebo bodového zatížení.

Více informací a kontakty naleznete na stránkách www.peri.cz

S využitím materiálů firmy PERI
Ivo Románek