Po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci technologie v závodě Cihelna Hodonín je Profiblok 300 prvním novým přírůstkem do nabídky. Oproti původnímu provedení má nový Profiblok výrazně vylepšené tepelně-technické vlastnosti a nižší hmotnost při zachování pevnostní třídy. Až do konce roku je navíc možné získat Profiblok 300 za zaváděcí cenu. Na další dva prvky (příčkovku Profiblok 115 a pro nosné zdivo Profiblok 440) z nabídky Cihelny Hodonín platí sleva -52 %! Více na www.profiblok.cz.

Nový Profiblok 300 (247 × 300 × 238 mm) je vhodný především pro výstavbu nosných stěn. Profiblok 300 je určen pro zdění na maltu, vyniká ale tak vysokou přesností rozměrů, kdy je  spotřeba malty výrazně nižší než u běžných prvků tohoto typu. Oproti stávajícím prvkům z nabídky Cihelny Hodonín je Profiblok 300 už při pohledu na tzv. lehčící štěrbiny subtilnější. Z toho vyplývá nižší hmotnost prvku při zachování pevnosti a výrazně lepší tepelně-technické vlastnosti. Profiblok 300 patří spolu s prvky  tloušťky 240, 365, 400 a 440 mm do řady zdicích prvků pro nosné stěny.

Všichni, kdo plánují začít příští rok stavět, by měli zbystřit, protože s takovou nabídkou se na jaře určitě nesetkají! Nový Profiblok 300 (247 × 300 × 238 mm) lze nyní pořídit za 15,80 Kč/ks, což je 252,80 Kč za 1 m2. A dva další zdicí prvky z nabídky Cihelny Hodonín jsou levnější o celých 52 %! Profiblok 440 (247 × 440 × 238 mm) stojí jen 22,55 Kč/ks (361 Kč/m2) a příčkový Profiblok 115 (497 × 115 × 238 mm) dokonce jen 15,60 Kč/ks, což je 124,80 Kč /m2.

Profiblok 440 se používá pro jednovrstvé, svislé, nosné zdivo o tloušťce 440 mm. Malta na ložnou spáru musí mít vhodnou konzistenci, aby záteky do lehčících štěrbin, které snižují tepelný odpor, byly co nejmenší.

Drážkové příčkovky Profiblok 115 se používají pro vnitřní příčky o tloušťce zdiva 115 mm (bez omítky).

Více o jednotlivých výrobcích závodu Cihelna Hodonín na www.profiblok.cz.

O společnosti KM Beta a.s.

Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískových cihel a nyní i páleného systému, je ryze českou firmou se sídlem v Hodoníně. Založena byla v listopadu 1996, čímž navázala na dlouholetou tradici výroby vápenopískových cihel a betonové střešní krytiny na jižní Moravě. Ta se datuje od roku 1912, kdy byl postaven v Bzenci – Přívozu závod na výrobu vápenopískových cihel. Ten vyrostl v blízkosti rozsáhlé lokality vátých křemičitých písků též nazývané Moravská Sahara, která dodnes slouží jako optimální surovinový zdroj pro výrobu. Tato lokalita je známá svými velmi kvalitními písky se stejnou zrnitostí, čímž je dosaženo velmi vysoké kvality výrobků. V roce 1982 byla zahájena výstavba výrobního závodu v Bzenci – Přívozu na výrobu betonové střešní krytiny. S výrobou se začalo v listopadu 1983, kdy byl zahájen zkušební provoz. V letech 1988 – 1989 byl v Kyjově postaven druhý závod na výrobu betonové krytiny. Od listopadu 2009 vlastní KM Beta a.s. také závod Cihelna Hodonín na výrobu páleného cihelného systému.