Stávající běžná praxe je získávat zemní teplo prostřednictvím vertikálních vrtů. Vrtací technika k tomu potřebná je nákladná, drahá a způsobuje nezřídka značné škody na krajině.

Není neobvyklé, že více než 50 % investičních nákladů na realizaci tepelného čerpala může připadnout jen na vrtání. To brzdí investiční připravenost mnoha vlastníků domů. Společnost T.A.Q. s.r.o.  přichází s touto metodou vrtu pro tepelná čerpadla.

Nová GRD-metoda spojuje přednosti metod horizontálně a vertikálně pokládaných zemních tepelných kolektorů. Systém umožňuje, aby tepelné zemní sondy mohly být osazeny flexibilně, s ohledem na pozemek, paprskovitě do všech směrů a sklonů a také pod budovy.
Zemní tepelné sondy jsou osazovány v maximální hloubce 40 m a nacházejí se tak z největší části uvnitř půdní zóny ovlivňované ročním obdobím a slunečním zářením. Tímto způsobem je využívána vícerozměrně jak šířka, tak také hloubka pozemku. Díky této technologii je zajištěn celoročně stabilní odběr tepla.
Tato technologie má mnoho dalších výhod. Díky malé velikosti vrtacího zařízení je možné pracovat i ve velmi obtížně dostupných lokalitách, jako jsou sídliště, malé pozemky či prostory mezi řadovými domky. Další výhodou je prefabrikovaná šachta. Touto šachtou zajišťujeme nejen servis, ale také  máme možnost přidávat vrty i v budoucnu v případě dodatečných požadavků.
Hlavní výhodou je  čistota a rychlost práce. Odvrtávaná suť je přímo odváděna do kontejneru a v případě nutnosti používáme pochozí plastové rohože, abychom zamezili i sebemenší  deformaci zahrady.

Společnost T.A.Q. realizuje tepelná čerpadla na klíč. Pro své instalace využíváme tepelná čerpadla značek: IVT, Stiebel Eltron a Viessmann.

Hlavní výhody systému:
•    Investiční náklady výrazně nižší.
•    Rychlejší a hospodárnější instalace zemních sond.
•    Možnost dodatečného rozšíření vrtu o další kolektory.
•    Možnost provádění vrtu v zimním období.
•    Díky velikosti stroje jsme schopni instalovat i ve velmi obtížných lokalitách
Např.:

•    Instalace i v hustě zastavěných obytných čtvrtích, na malých pozemcích, mezi řadovými domky, ale také na sídlištích.
•    Absolutní čistota práce – speciální systém pro odvod drtě.
_______________________________________________________________________________________________

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Pobočka:
Na Viničních horách 24,
160 00 Praha 6 - Dejvice
e-mail: info@taq.cz
filip.zapletal@taq.cz