A právě se splněním požadavků na maximalizaci energetických zisků si hravě poradí unikátní systém oken PROFI Line, který vyvinula česká společnost SULKO, přední výrobce otvorových výplní.

Na celkovou spotřebu tepla má největší vliv provedení obvodového pláště, přičemž hlavní roli zde mají tepelně izolační vlastnosti použitých oken. I při použití moderních stavebních materiálů totiž zůstává běžně instalované, ač kvalitní, okno s Uw = 1,2 Wm-2K-1 nejméně úsporným prvkem pláště budovy.

S okny systému PROFI Line lze přitom dosáhnout až poloviční hodnoty Uw – 0,59 Wm-2K-1*, a tím zlepšit měrnou tepelnou ztrátu HT nově stavěného domu** až o 25 procent a rovněž o čtvrtinu zlepšit průměrný součinitel prostupu tepla konstrukcí UKCE.

Za takové výsledky okna řady PROFI ­Line vděčí především patentovanému integrovanému systému vyztužení IVS, který umožňuje výrobu stabilních velkoplošných oken určených pro osluněné části domů, a také vlákenným kompozitům používaným například při konstrukci letadel nebo vozů Formule 1. Kromě toho se na vlastnostech produktů PROFI Line podílí i vůbec první využití profilového systému Geneo v České republice.

Nová řada nabízí hned dvě základní linie: SULKO PROFI Line pro běžnou výstavbu a nízkoenergetické domy a ještě efektivnější SULKO PROFI Line Concept vhodný pro pasivní domy. Vlastnosti všech oken této řady splňují podmínky nezbytné pro udělení dotace z programu Zelená úsporám. To je jistě dobrá zpráva nejen pro energetické auditory a projektanty, ale zejména pro investory staveb.


* velikost okna 1200 x 1500 mm
** bungalov,
plocha obvodové konstrukce 120 m2,
plocha oken 22,5 m2,
zdivo UZ = 0,23 Wm-2K-1,
­okna UW = 0,6 Wm-2K-1.


tel.: 800 155 156, www.sulko.cz