Historie společnosti UNIVENTA sahá do roku 1985, kdy jako jedna z prvních přinesla na trh systémy podlahového topení. Úzká spolupráce s rakouskými partnery přinášela inovativní řešení systémů a produktů. Díky této spolupráci společnost UNIVENTA patří mezi průkopníky systémů stropního chlazení a topení na česko-slovenském trhu.

Principy stropního topení a chlazení
Stropní chlazení je systém, který využívá vodu jako chladicí mé­dium, které proudí v potrubí umístěném celoplošně v libovolné stropní konstrukci jako jsou sádrokartonový podhled, omítka nebo kovové lamely. Stropní konstrukce nejprve odvádí přebytečné teplo z místnosti, následně dochází k akumulaci chladu v konstrukci budovy. Chladem nabitá konstrukce pak udržuje stabilní vnitřní prostředí.

Topení stropem je založeno na podobném principu jako podlahové topení, přičemž se jedná o sálavý způsob vytápění. Teplo vyzařované ze stropu ohřívá všechny přilehlé povrchy i vybavení interiéru a tím vytváří příjemné prostředí s rovnoměrným rozložením teplot.

Jako zdroj chladu nebo tepla se nejčastěji využívají tepelná čerpadla. K chlazení v kombinaci s geotermálními tepelnými čerpadly se často využívá primárního okruhu. Chlazení v letním období je potom prakticky zadarmo a ještě přispívá k revitalizaci vrtů nebo ke snížení nákladů na výrobu teplé užitkové vody (TUV).

Novostavby a rekonstrukce
Suchý systém stropního chlazení UNIVENTA DELGADO nachází uplatnění jak při výstavbě nových budov, tak při renovacích stávajících objektů. U novostaveb sádrokartonové podhledy vytváří prostor nejen pro vedení elektroinstalace a vzduchotechniky, ale zároveň slouží jako konstrukční plocha pro plošné vedení tepla a chladu.
V souvislosti s aktuální transformací energetiky, ­snižováním energetické náročnosti budov a přechodem na nízkoteplotní zdroje tepla se ukazuje, že plošné sálavé vytápění je nejvhodnějším řešením. Instalace podlahového topení často vyžaduje rozsáhlejší rekonstrukci a zásahy do konstrukce budovy. Naopak suchá instalace stropního topení a chlazení UNIVENTA DELGADO nabízí rychlý a efektivní způsob renovace bez potřeby větších stavebních zásahů. Minimální požadovaná výška SDK konstrukce činí 80 mm, včetně prostoru pro přívodní potrubí FLEXI PE-RT 20×2.

Suchý způsob instalace s rohožemi UNIVENTA DELGADO
Po kapilárních rohožích a suchém systému frézovaných sádrokartonových desek je UNIVENTA DELGADO třetí generací systému stropního chlazení a topení. Jedinečná konstrukce rohoží DEL­GADO se skládá z pětivrstvého potrubí UNIVENTA ­FLEXI ­PE-RT 8×1, které je zalisováno do hliníkové fólie, která zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty v aktivní ploše. Díky posunu potrubí z konstrukce frézovaných sádrokartonových desek do rohoží nad desku nedochází k narušení konstrukce desek a zůstávají zachovány pevnostní i protipožární vlastnosti sádrokartonového podhledu. Celková hmotnost vodou napuštěné rohože je pouhých 1,72 kg/m2 a neklade žádné speciální nároky na SDK podkonstrukci. Je zde předepsaná standardní SDK křížová podkonstrukce a rozteč montážních CD profilů 500 mm.
Rohože UNIVENTA DELGADO díky své univerzálnosti najdou využití i v kombinaci s kovovými kazetovými stropy. Pro zachování akustických vlastností podhledu se provádí i ve verzi s děrováním.

Mokrý systém stropního chlazení a topení UNIVENTa PLASTER
K vytváření chladicí plochy slouží potrubí UNIVENTA ­FLEXI PE-RT 8×1, které je montováno do montážních lišt uchycených na stropní konstrukci. Potrubí je následně omítáno standardní jádrovou nebo sádrovou omítkou o tloušťce 10-15 mm. Mokrý způsob nejčastěji nachází uplatnění v novostavbách bytových nebo rodinných domů. Páteřní potrubí doporučujeme umístit do centrální části prostoru.

EASY PUSH
Jednoduchost montáže, spolehlivost a vysoká životnost jsou vždy prioritou společnosti ­Univenta. Dlouhodobě a úspěšně používané tvarovky PUSH 16-8, které se vyznačují především jednoduchostí montáže bez nutnosti použití nářadí, prošly zásadní změnou. Nové tvarovky EASY PUSH centralizují spoje do jednoho místa a zjednodušují hydraulické zapojení. Všechny spoje jsou opětovně rozebíratelné a díky těsnění na vnějším obvodu potrubí nezvyšují tlakovou ztrátu. To spolu s využíváním potrubí FLEXI PE-RT 20×2 umožňuje připojení až 20 m2 na jeden okruh rozdělovače.

Aktivní lamelové podhledy
Kovové lamelové podhledy jsou stále oblíbenější. Jejich využití najdeme nejen v nákupních centrech a komerčních prostorech, ale i v kancelářských budovách či obytných domech. Aktivní lamelový podhled UNIVENTA DELGADO LAMELLA nabízí výjimečný design a chladicí výkon 100 W m2 při teplotách 16/19/26 °C. Díky nízké setrvačnosti je ideálním řešením pro topení a chlazení nízkoenergetických a pasivních budov. Instalace lamelového stropu není náročná na stavební úpravy, a proto je DELGADO LAMELLA vhodným systémem plošného chlazení a topení pro dodatečnou instalaci při rekonstrukcích.