SDRUŽENÍ VÝROBCŮ STÍNICÍ TECHNIKY A JEJÍCH ČÁSTÍ, které v tuto chvíli čítá již 16 významných členských společností a představuje tak většinovou část trhu stínicí techniky v České republice, si klade za cíl zejména následující:

- stát se garantem profesionality na trhu stínicí techniky,
- informovat širokou veřejnost o výhodách použití kvalitní stínicí techniky, a to především v oblasti úspory energií,
- s odbornou veřejností, architekty, projektanty a také akademickou obcí spolupracovat na nových vývojových projektech,
- zasadit se o plnohodnotné postavení moderních technologií stínění ve státních programech, např. Zelená úsporám a legislativě.

"Stínicí technika je nejvíce opomíjeným sektorem stavebnictví. Naším prvořadým úkolem je seznámit laickou i odbornou veřejnost s jejími možnostmi." - prohlásil předseda představenstva nového sdružení Ing. Petr Sedláček. Stínicí technika jednoznačně a velmi výrazně přispívá k úsporám ve vytápění, ale daleko více v chlazení budov, v současné době se počítá s energetickou úsporou v rozmezí 20 - 30 % s ohledem na typ příslušného objektu. Jako taková hraje významnou roli v moderním trendu snižování emisí. Sdružení výrobců stínicí techniky se chce zasadit o její správné a co největší využití.

V oblasti tvorby norem či legislativy hodlá sdružení poskytnout své odborníky v oboru stínicí techniky a vyjadřovat se tak k přípravě těchto dokumentů, pravidel a postupů, poskytovat výsledky praktických měření energetické úspornosti staveb v souvislosti s využitím stínicí techniky.

Snahou společností, které se aktivně podílely na založení Sdružení výrobců stínicí techniky, bylo a je vybudovat sdružení otevřené všem firmám působícím v oboru ochotným podporovat výše uvedené cíle.

V současné době do sdružení přistupují další členové, kteří mají zájem být jeho součástí a dát tak najevo svůj zájem o seriózní působení na trhu stínicí techniky v České republice.

Členové sdružení při své obchodní činnosti dodržují zásady určitého kodexu zajišťujícího vysokou úroveň prestiže celého sdružení. K těmto zásadám patří mimo jiné:

- vysoká morálka v obchodním jednání - prosazování zájmů díky vlastním kvalitám, tedy ne poškozováním konkurence,
- poskytování výrobků a služeb na nejvyšší technické úrovni a kvalitě,
- dodržování vysoké platební morálky atd.

Členové sdružení hodlají vystupovat jednotně proti degradaci stínicí techniky méně kvalitními výrobky na trhu například osvětou v odborných či laických kruzích.

Jednou z oblastí, v nichž sdružení hodlá postupovat společně, je také vzdělávání v oboru stínicí techniky, a to jak směrem ke členům sdružení, tak i směrem k odborné veřejnosti. V rámci připravovaných konferencí se připravují vystoupení akademických pracovníků a zkušených odborníků z praxe. Tato spolupráce by měla poskytnout akademikům informace z praxe, a tím umožnit jejich zapracování do učebních osnov.

Veškeré informace o Sdružení a souvisejících záležitostech je možné získat na internetových stránkách www.svst.cz. Tento informační portál by měl být pro odbornou veřejnost (architekty, projektanty apod.) zdrojem praktických odborných informací, statistik, analýz a měření a pro koncové zákazníky zejména inspirací a zdrojem důležitých rad a doporučení týkajících se oboru stínicí techniky, zákaznických práv vůči dodavatelům stínicí techniky apod. V neposlední řadě portál slouží členům sdružení, které informuje o aktivitách sdružení, o spolupráci s akademickou obcí případně o výsledcích jednání s legislativními orgány ve smyslu vyjadřování se k připravovaným předpisům a směrnicím.


Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
tel.: 261 345 701, e-mail: info@svst.cz, www.svst.cz