Udržitelnost jako téma bereme vážně. Chceme, aby naše podnikání nemělo negativní vliv na kvalitu životního prostředí budoucích generací. Odpovědné a udržitelné zacházení s životním prostředím a zdroji totiž tvoří jeden z ústředních prvků naší obchodní filozofie.

Koncern Zeppelin přijal strategii, jejíž cílem je dosáhnout celkové klimatické neutrality společnosti do roku 2030. Součástí mnoha konkrétních opatření směřujících k tomuto cíli je i program EcoRent nově spouštěný v Půjčovně strojů Zeppelin CZ.

Stroje z programu EcoRent jsou vhodné do chráněných krajinných oblastí, center měst či uzavřených prostor.

EcoRent spojuje nejmodernější technologie šetrné k životnímu prostředí s maximální účinností a bezpečnostními standardy. Tento program zajistí všem firmám, které mají vysoké ekologické a ekonomické nároky, vhodná řešení pro ekologicky šetrnou výstavbu a práci v ekologicky citlivých oblastech.

Stroje z programu EcoRent mohou naši zákazníci používat v chráněných krajinných oblastech, centrech měst či uzavřených prostorách, zároveň přinášejí benefity v podobě nižší spotřeby paliva, nižší hlučnosti a efektivnější práce. To vše šetří nejen životní prostředí, ale i náklady.

Flotilu techniky zařazené do programu EcoRent postupně rozšiřujeme. Můžete tu tak nalézt stavební stroje, ale i pracovní plošiny pro práce ve výškách a mnohá další zařízení. Naším cílem je poskytovat vhodná udržitelná řešení pro potřeby projektů všech našich zákazníků. Nabízíme technologie motorů splňující nejnovější emisní normy, hybridní a elektrické pohony, stavební stroje s elektronickým řízením pro větší úsporu paliva a také pohony s výjimečně nízkou hlučností.

Systémy řízení strojů, jako je například AccuGrade, umožňují práci řízenou pomocí GPS s přesností na centimetry. Odpadají tak časově náročná měření a doba provozu stroje se zkracuje až o 30 %. Vestavěné asistenční systémy navíc zabezpečují efektivnější provoz, a tím i další úsporu paliva.

Stroje označené zelenou plaketou EcoRent si můžete již dnes pronajmout ve všech pobočkách Půjčovny strojů Zeppelin CZ.