Chystáte se na rozsáhlou rekonstrukci, která zahrnuje i odvlhčení zdiva vašeho domu? Pak si rozhodně nezapomeňte vytyčit domovní plynovody. Předejdete tak nehodám, které navrtání plynové přípojky může způsobit. Ročně jsou totiž hlášeny desítky případů narušení přípojky, jejichž následky mohou být tragické. „Za první pololetí letošního roku evidujeme jen v našem vlastnictví sedm případů poškození plynových přípojek. Pokud navíc dojde k narušení majetku distribuční společnosti, jsou veškeré náklady spojené s odstraněním havárie vymáhány po viníkovi. Každá nehoda se rovněž nahlašuje vyšším orgánům. Ty v závislosti na tom, jak k havárii došlo a jaký měla dopad, rozhodnou o výši pokuty a dalších krocích, například i trestním stíhání pro obecné ohrožení,“ říká Petr Koutný, ředitel provozu a údržby sítí skupiny GasNet.

Jak tedy chránit plynovody během sanačních prací?
V první řadě si zjistěte, zda ve zdech či jejich blízkosti nevedou plynovodní přípojky nebo se v nich nenachází odběrná plynová zařízení. „Přesnou polohu plynovodní přípojky lze vyžádat přímo od GasNetu. Pro stavební firmy a odběratele zajišťujeme tzv. vytyčení, kdy polohu potrubí zakreslíme přímo na staveništi. Službu poskytujeme zdarma a lze o ni požádat na našem portálu Distribuce plynu online,“ doplňuje Petr Koutný z GasNetu. Naopak informace o místech, kde se nachází odběrná plynová zařízení (domovní rozvody za hlavním uzávěrem plynu, zkráceně HUP, a spotřebiče v majetku vlastníka nemovitosti) mají k dispozici pouze majitelé objektu.

Dále identifikujte ručně kopanou sondou nebo průzkumem nemovitosti polohu plynové přípojky nebo odběrného plynového zařízení v místě, kde budete provádět sanační práce. Rozvody následně označte výstražnou barvou z vnější i vnitřní strany budovy. Poté zjistěte, kde se v prostoru mezi plynovodem a nemovitostí nachází hlavní uzávěr plynu. Přístup k němu by měl být po celou dobu prací snadný a uzávěr plně ovladatelný.

Veškeré opravné práce v ochranném pásmu přípojky i odběrného plynového zařízení (v blízkosti 1 m od potrubí) provádějte s naprostou opatrností, ideálně za účasti více osob, které pomohou s obsluhou strojů či případným rychlým zajištěním hlavního uzávěru plynu. „Pokud i přesto dojde k poškození rozvodů plynu, byť jen jejich ochranného pláště, musí být potrubí co nejdříve odborně opraveno. V opačném případě může dojít k degradaci materiálu a narušení těsnosti. To může vést k nehodám a tragickým následkům,“ varuje Koutný.

V případě, že i přes dodržení všech preventivních opatření dojde k havárii, bezprostředně podnikněte následující kroky:
1. Uzavřete hlavní uzávěr plynu.
2. V případě, že plyn uniká i přes uzavření hlavního uzávěru, anebo ho nebylo možné uzavřít, přivolejte hasičský záchranný sbor nebo kontaktujte plynárenskou pohotovost na nonstop telefonní lince 1239.
3. Eliminujte zdroje zapálení – vypněte všechny stroje a zařízení.
4. Vyvětrejte budovu a uzavřené prostory, pokud do nich plyn vnikl.
5. Evakuujte ohrožený prostor.

Než kopnete do země, nechte si vyznačit plynovody
Distribuční skupina GasNet současně apeluje na stavebníky i veřejnost, aby zvýšené opatrnosti dbali také před zahájením výkopových zemních prací. Právě při nich nejčastěji dochází k narušení plynovodů uložených v zemi. V roce 2021 došlo během stavební sezony k 585 případům narušení plynárenských zařízení, celkové škody dosáhly řádu miliónů korun, a to zcela zbytečně. Základním předpokladem pro bezpečné provedení zemních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu je souhlas GasNetu s provedením stavební činnosti. „Než kopnete do země, nechte si vyznačit, kudy vedou plynovody. Toto takzvané vytyčení plynovodů v zemi provádí GasNet zdarma. Veškeré potřebné informace najdete na webu gasnet.cz/vytyceni. Snadno se tak vyhnete potížím s narušenými plynovody a zbytečným pokutám,“ uzavírá Petr Koutný.