Největší expanzi na evropský trh znamenalo převzetím společnosti M.A.N. Aufzugsbau. V 80. letech pak společnost poprvé expandovala do Severní Ameriky a posílila výrobní síť ve Španělsku. V 90. letech začala expanze na asijský trh.

Od té doby ušla společnost dlouhou cestu a stala se jedním z hlavních světových hráčů v oblasti mobility, jako součást diverzifikované průmyslové skupiny thyssenkrupp. V roce 2020 zahájila novou éru jako nezávislá společnost a pokračuje v další cestě k vedoucímu postavení v oblasti technologií a silnému postavení na trhu.

Kdy zahájila společnost TK Elevator svou činnost v ­České republice? Jaké je postavení společnosti v odvětví výtahů?
My, jako TK Elevator, která působí ve více než 100 zemích světa, jsme v České republice založili společnost v roce 1994 a od té doby nabízíme instalaci a servis výtahů, stejně tak i eskalátorů, pohyblivých chodníků a inteligentních výtahových systémů, které zvyšují městskou mobilitu. Po celém světě udržujeme v téměř nepřetržitém provozu 1,5 milionu jednotek s podporou našich více než tisíc prodejních a servisních kanceláří a 24 tisíc servisních techniků. Přispíváme k tomu, aby města a budovy byly chytřejší a lépe obyvatelné, a zároveň investujeme do inovativních řešení mobility, která překonávají výzvy urbanizace. S našimi ­produkty usnadňujeme lidem život a poskytujeme jim pohodlnou a bezpečnou mobilitu. Lidé se s našimi výtahy pohybují rychleji v mnoha různých oblastech od metra po nemocnice, od nákupních center po náměstí. Zrychlujeme tak mobilitu měst. S technologiemi, které vyvíjíme, přispíváme k tomu, aby města byla více orientovaná na člověka a byla tak modernější, dynamičtější. Svou silnou technickou infrastrukturou, zkušenými zaměstnanci, technologiemi a produkty přispíváme k mnoha úspěšným projektům. V našem produktovém portfoliu máme špičková a přizpůsobená řešení výtahů pro vysoké mrakodrapy, schodišťové výtahy, domovní výtahy a plošiny, eskalátory, pohyblivé chodníky a nástupní mosty pro cestující v letadlech spolu se standardními výtahy určenými pro rezidenční byty a komerční budovy.

Co znamená nová značka TKE?
Nová značka TKE byla vytvořena, aby umožnila nezávislé společnosti dále expandovat. Je to skvělá příležitost k posílení našeho postavení na trhu a vedoucího technologického postavení v oblasti služeb mobility nové generace a vytvoření nového standardu kvality v řešeních městské mobility. Na druhou stranu nám značka TKE umožňuje upevnit desítky let tradice, inženýrské know-how a úspěch.
Nová značka TKE odráží závazek společnosti transformovat životy lidí prostřednictvím chytrých a bezproblémových řešení mobility.
Změna ale také vyžaduje úsilí a neustálou blízkost zákazníkům. Při obnově pouta mezi naší značkou a zákazníky stavíme na důvěře, kterou jsme si v minulosti vybudovali, a na našich referencích ve velkých projektech. Naši zákazníci uznali, že naše inženýrská odbornost, špičkové technologie, přístup orientovaný na výsledky, flexibilita služeb zůstanou stejné a dokonce se zvýší zároveň se zvyšujícím se tempem inovací. S tímto vědomím se toho na dlouhé cestě každé, nejen naší značky, může hodně změnit a někdy i musí.

Jaká je naše strategie pro vytvoření dynamického a silného týmu?
Skutečnost, že organizace mají v sobě silnou institucionální strukturu a pracují s lidmi, kteří jsou schopni takovou strukturu řídit jako dirigent orchestr, přebírá rozhodující roli udržitelnost. Přesně definované lidské zdroje se stávají vlajkovou lodí pro kontinuitu instituce a stabilitu jejího úspěchu. Vytváření a péče o udržitelné hodnoty značky jsou možné jen se skutečným týmem, který neustále spolupracuje, rozumí si a podporuje se. Proto v TK Elevator považujeme bezpečnost práce a týmovou práci za stavební kameny úžasného pracoviště. Přijímáme pracovní kulturu, která je transparentní, otevřená, vzájemně oceňovaná a umožňuje každému nabídnout to nejlepší.
Máme vlastní školicí kampus zaměřený na rozvoj profesionálů ve výtahovém průmyslu. Naše globální školicí organizace Seed Campus se svými 12 pobočkami po celém světě je centrem dalšího vzdělávání pro talentované zaměstnance a mladé profesionály v rámci celé firemní struktury. Cílově orientovaná, komplexní školení nabízejí zaměstnancům společnosti příležitost rozvíjet své kompetence.

Jaké je místo výzkumu a vývoje, udržitelnosti, využití technologií a digitalizace ve strategii TK Elevator?
Klademe vysoký důraz na přidanou hodnotu našich poboček na celém světě a na naše životní prostředí. Například jsme právě představili naši první zprávu o udržitelnosti, která zdůrazňuje důležitost udržitelnosti jako nedílné součásti strategie společnosti. Věříme, že udržitelnost a ekonomický úspěch jsou neoddělitelně spojeny. V tomto ohledu si neustále stanovujeme nové hmatatelné cíle. Naším cílem je snížit naše uhlíkové emise do roku 2050 na „čistou nulu“ účastí v kampani „­Race to Zero“, která byla zahájena s podporou OSN a jejím cílem jsou nulové emise. Naše ambiciózní cíle snížení emisí byly potvrzeny iniciativou Science Based Targets (SBTi). Dále jsme se zavázali dodávat elektřinu používanou v globálních provozech do roku 2030 ze 100% obnovitelných zdrojů.