Údržba veřejného osvětlení, prořezávky stromů, čištění a údržba budov, instalace kamerových a bezpečnostních systémů, montáže antén, údržba billboardů, ale i každoroční vánoční výzdoba vyžadují pravidelnou činnost ve výškách. Většina provozovatelů již pochopila náročnost a nebezpečí spojené s prováděním prací ve výškách a vyhledává proto moderní, rychlou a bezpečnou techniku.
Pro časově krátké zakázky s četnými přesuny a pro práce na komunikacích, kde je důležitá co nejmenší šířka jakéhokoli zařízení v pracovní pozici a jeho rychlé ustavování, jsou vhodné plošiny umístěné na podvozcích nákladních automobilů. Jsou tedy nezastupitelné zejména při údržbě veřejného osvětlení.

Výběr podvozku a plošiny
Nástavby s výškou obvyklou pro údržbu osvětlení lze úspěšně montovat na automobily s celkovou hmotností do 3,5 t. Díky tomu je možné využít pro obsluhu řidiče skupiny "B" a podstatně snížit pořizovací i následné provozní náklady. Bohužel, neustálé zvyšování požadavků zákazníků nutí výrobce plošin montovat na 3,5 t podvozky stále vyšší nástavby, ačkoli výrobci podvozků neustále zvyšují jejich hmotnosti. Posledním případem je náběh motorů EURO 4. Většina výrobců současně s náběhem zvýšila hmotnost podvozků, zvětšila rozměr kabin a někteří dokonce zakázali vstup do kabiny, která je na opěrách vyzdvižena ve výšce. Výrobci plošin sice nabízí zařízení s výškou až 25 m, ale v průměru lze konstatovat, že při současném stavu techniky u nástaveb vyšších než 17, 18 m bude 3,5 tunový podvozek na hranici nosnosti nebo minimálně nezbude užitečné zatížení pro náklad. Výjimku tvoří pouze hliníkové konstrukce.

Společnost ROTHLEHNER pracovní plošiny dodává pro komunální potřeby širokou paletu nástaveb plošin s různými typy výložníků a volitelnými typy opěr s ocelovými, hliníkovými nebo plastovými koši, například i speciálně upravenými pro prořezávání stromů. V nabídce jsou zahrnuty plošiny s jednoduchými nebo dvojitými izolacemi pro použití v blízkosti elektrických či trakčních vedení, dále také snímatelné plošiny, jejichž podvozky může využít majitel během několika minut k přepravě nákladů, či jako nosiče dalšího komunálního nářadí.

Výběr vhodného typu plošiny
Pro výškové práce prováděné na komunikacích lze použít různé typy výložníků:
Kloubové plošiny: Většina výrobců od jejich výroby pro jejich nevýhody již odstoupila. Klasické kloubové plošiny se používají při údržbě vysokého napětí, kde se využívá délka ramene jako izolovaný díl.
Teleskopické plošiny: Vícedílné teleskopy jsou nejběžněji používaná zařízení pro údržbu veřejného osvětlení. Jsou technicky jednoduché, lehce ovladatelné a poměrně levné.
Teleskopické plošiny s JIB ramenem (ramenem koše): větší variabilita pracovního diagramu, avšak na úkor vyšší hmotnosti a vyšší ceny
Kloubově - teleskopické plošiny (Pantel): velmi dobré zkušenosti s poměrem možného využití, hmotnosti, technických parametrů a ceny.
Dvojité kloubové rameno s teleskopem (PX): vynikající vlastnosti jsou využitelné spíš ve stavebnictví a úklidu.
Výložníky umístěné na dodávkových vozidlech: v Evropě velmi obvyklé a frekventované zařízení. Není vhodné pro náročné terény s velkými sklony. Pracovní výšky do cca 17 m.

ROTHLEHNER pracovní plošiny nabízí kvalitní dílenské zpracování, jehož standardní součástí je například zinkování rámů, použití velkoplošných hliníkových plechů upevňovaných lepením a voskování podvozkových částí. Neméně důležitá je i spolupráce zákazníka při stavbě, kdy podle svých potřeb a zvyklostí určuje rozmístění ovládacích prvků, tvary a rozměry skříní, schodů, zábradlí či často požadované upevnění přepravovaných sloupů. Individuální přístup k zákazníkovi umožňuje i velmi široká nabídka další nadstandardní výbavy plošin na automobilovém podvozku.

Biologické oleje
Společnost ROTHLEHNER zavedla ucelený systém plnění všech typů zařízení plně syntetickým biologicky odbouratelným olejem Panolin. Na přání může být kterékoli zařízení vybaveno celoživotní náplní Biooleje s čištěním a ověřováním kvality v pravidelných intervalech. Dodaný a udržovaný certifikát zjednodušuje zákazníkovi jednání s úřady při případných ekologických haváriích.

Důraz na bezpečnost práce
Provádíme školení obsluh a vystavujeme průkazy obsluhovatelů dle platné vyhlášky 197/92.
Současně jsme získali certifikát mezinárodní organizace IPAF k provádění školení obsluh a vystavování mezinárodně uznávané PAL karty pro vyškolené obsluhy. Každý provozovatel vyhrazených zdvihacích zařízení si musí uvědomovat svoji právní zodpovědnost za vytipování rizik a dodržování opatření na jejich odstranění či minimalizaci.

Pravidelný odborný servis
V nejvyšší míře se na výkonech stroje, jeho bezpečném a příjemném provozu a hlavně na jeho životnosti podílí pravidelný a kvalitní servis. Zákazníkovi poskytuje mnoho výhod. Rychle dosažitelný servis zkracuje prostoje provozovatele a umožňuje mu plánovat a dodržovat termíny. Jenom málo servisních organizací však dokáže udržet dlouhodobě kvalitní kádry a vybavit je znalostmi, technikou a dostatkem náhradních dílů. Splnění těchto podmínek je předpokladem pro vysokou úspěšnost servisních zásahů v terénu. Přičteme-li přísné požadavky výrobců na používání originálních dílů a tok aktuálních informací směrem k autorizovaným servisním střediskům, je zřejmé, že úspěšný servisní zásah je možný pouze v rámci profesionálně organizovaného týmu specialistů.

Způsob organizace a práce servisu může potenciálnímu zájemci o koupi pracovní plošiny poskytnout informace o serióznosti a spolehlivosti svého dodavatele. Prohlídka vybavenosti servisních vozidel, skladových zásob náhradních dílů či zázemí servisu je jedinečná příležitost, jak získat představu o budoucí spolupráci. Využijte ji a získáte výhodu proti ostatním.
Dobře pracující servis odpovídá výrobci za technické zabezpečení provozu vyráběných plošin nejen v záruční době, ale jeho povinností je udržovat stroje v odpovídajícím provozuschopném a bezpečném stavu po dobu celé jejich životnosti.

Tým společnosti ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. je Vám kdykoli plně k dispozici.


ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
Mezi úvozy 2512/2a
193 00 Praha 9 - Horní Poèernice
tel.: +420 281 090 590, +420 606 737 837
fax: +420 281 090 596
e-mail: info@rothlehner.cz, www.rothlehner.cz