Bytová výstavba v Praze
Počet dokončených bytů se oproti roku 2020 v Praze mírně snížil.
Co se týká zahájení výstavby nových bytů, pak jejich počet je rekordní.
Jedná se o 9 000 bytů v bytových domech.
Vzhledem k tomu, že je však většina bytů již prodána, nedojde ke zvýšení nabídky.

Prodej bytů v Praze v roce 2021
V Praze došlo v roce 2021 k rekordnímu nárůstu prodeje nových bytů.
Bylo prodáno 7 450 nových bytů, což ve srovnání s rokem 2020 představuje nárůst o 28 %.
Důvodem nárůstu poptávky je nejistá ekonomická situace, v níž je nákup nemovitosti bezpečným uložením financí.

Průměrná jednotková cena nových bytů
Průměrná jednotková cena nových bytů dosáhla úrovně 134 tis. Kč/m2 vč. DPH.
Mezi lokality s nejnižší cenou patří Praha 4 a Praha 9. Naopak nejdražšími lokalitami jsou tradičně Praha 1 a Praha 2.   

Hypoteční trh
Vysoká poptávka po nemovitostech se pochopitelně promítla i do situace na hypotečním trhu. Objem poskytnutých hypoték v roce 2021 dosáhl výše 428 miliard, meziroční nárůst je 68 %. Vliv na objem hypoték má nebývalý zájem o hypoteční financování a růst cen nemovitostí. Momentálně se průměrná výše hypotéky pohybuje kolem 3,4 mil. Kč. Příčinou enormní poptávky po hypotékách byly mimořádně nízké úroky, které se na začátku roku 2021 pohybovaly kolem 2 %. Během roku dramaticky narostly až ke 4 %.

KLIENTI LEXXUS – PRODEJ BYTŮ
Dvě třetiny klientů spol. LEXXUS financují svoji nemovitost prostřednictvím hypotečního úvěru, nicméně koncem roku vzrostl i počet klientů nakupujících hotově.
Nemovitosti LEXXUS a.s. kupují nejčastěji klienti ve věkových kategoriích 30-39 let a 40-49 let. Drobní investoři jsou nejvíce zastoupeni ve věkové kategorii od 40 let.
Klienti LEXXUS nebývají konzervativní. Necelé 2/3 z nich jsou ochotni pořídit nemovitost mimo lokalitu, ve které žijí. Naopak, kupující větších bytových projektů (např. Nové Chabry) rádi pořizují nemovitost v místě, odkud pochází.